Skip to main content

Vormelingen maken kennis met wensambulance.

De wereld een klein stukje beter maken! Dat is wat de vrijwilligers van ‘Wensambulance Brabant’ voor ogen hebben als ze de laatste wens van een terminaal zieke persoon vervullen. Ruim 150 vrijwilligers, verspreid over 5 locaties in Noord-Brabant, zetten zich bij de ‘Wens Ambulance’ in om ieder jaar ongeveer 800 wensen in vervulling te laten gaan. De wensen variëren van, als oma de bruiloft van je kleindochter bijwonen tot een laatste bezoek aan je favoriete voetbalclub. De vrijwilligers maakt het niet uit, als een locatie met de ambulance bereikbaar is, dan vervoeren zijn de terminaal zieken en hun familieleden. Ze doen dit zonder subsidie en zijn volledig afhankelijk van de gulle giften van particulieren, verenigingen, bedrijven en scholen.

De katholieke kerk kent drie initiatiesacramenten: doop, communie en vormsel. Als je deze drie hebt gekregen, ben je volledig lid van de katholieke kerk. Als je aangeeft het H. Vormsel te willen ontvangen, dan kies je hiermee bewust voor het geloof. Door ‘ja’ te zeggen tegen het H. Vormsel, geef je aan dat je in je leven een plek in wil ruimen voor geloof en de kerk. Christenen hebben de taak om Gods liefde te laten zien in de wereld, bijvoorbeeld door zich te bekommeren om andere mensen. Als voorbereiding op ‘deze taak’ maakten de vormelingen afgelopen week kennis met enkele vrijwilligers van de ‘Wens Ambulance’.

Lianne van Trijp, Janny Siemons, Clazien Talboom zijn samen met pastoor Hans van Geel in de Sint Franciscusparochie verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vormelingen. Toen zij een organisatie zochten die zich iedere dag opnieuw inspant voor mensen die het moeilijk hebben, was de keuze snel gemaakt. Je bekommeren om andere mensen is een belangrijk onderdeel van de boodschap van Jezus Christus, legde Lianne aan de kinderen uit.

De kinderen begrepen heel goed dat juist de vrijwilligers van de ‘Wens Ambulance’ een mooi voorbeeld vormen van het in de praktijk brengen van deze boodschap. De kinderen luisterden zeer geïnteresseerd naar de uitleg van de beide vrijwilligers. Ook het bekijken van de ambulance waarin de terminale patiënten vervoerd worden maakte veel indruk. Vooral toen ze hoorden dat een dergelijke ambulance bijna 200.000 euro kost en dat de Stichting ‘Wens Ambulance’ er zo vijf heeft, die ze zelf bij elkaar gespaard hebben, met de hulp van velen die de ‘Wens Ambulance’ een warm hart toedragen.

De kinderen besloten om zich ook te gaan inzetten om een geldbedrag voor de ‘Wens Ambulance’ bij elkaar te krijgen. Ze gaan dit doen door zich te laten sponsoren, maar ook tijdens de H. Vormselviering op vrijdag 7 juni om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om een donatie aan de ‘Wens Ambulance’ te doen.

Wilt u meer informatie over de ‘Wens Ambulance’, kijk dan eens op www.wensambulancebrabant.nl Op deze website kunt u desgewenst ook een financiële donatie doen, maar eventueel ook een wens aanvragen.

X