Voortaan reserveren! Hoe kan u reserveren voor een Viering:

Ga naar ‘Vieringen deze week’ in de menubalk van www.sintbavorijsbergen.nl

en vervolgens:

1) Klik op ‘Maak een Reservering’

2) Klik op datum viering

3) Klik onderaan op type viering (Eucharistie of Woord en Communie)

4) Klik op ‘ Reservering toevoegen’

5) Vul je gegevens in

6) Klik op ‘ Maak Reservering’

U ontvangt een email als bevestiging.

Print deze uit en geef deze aan de parochiemedewerker die de presentielijst beheert bij uw aankomst in de kerk.

U moet een reservering maken voor ieder familielid.

U hoeft echter slechts 1 print out mee te brengen.

U kan ook op dezelfde wijze reserveren per mobiele telefoon of met een tablet.

Als u geen print out kan meebrengen moet u uw naam, telefoonnummer en aantal familieleden die de viering bijwonen mededelen en laten noteren door
de parochiemedewerker die de presentielijst beheert bij uw aankomst in de kerk.

Vanaf 1 juli 2020 dient toegang tot iedere viering beperkt te worden tot 100 personen.

Wij danken u voor uw medewerking te voldoen aan de vereisten van het coronaprotocol voor kerken.

Namens het parochiebestuur

X