Skip to main content

Uitnodiging informatieavond over het Heilig Vormsel

Beste ouders en opvoeders van kandidaat-vormelingen in 2022

Uw zoon of dochter zit in groep 8 van de basisschool en heeft de leeftijd bereikt waarop hij of zij het Heilig Vormsel  kan ontvangen. Met deze brief willen wij, pastores en vormselwerkgroep,  u uitnodigen en informeren over de toediening van het Heilig Vormsel in 2022.

 

De viering van het Vormsel  in 2022 :

Op vrijdag 10 juni om 19.00 uur krijgen de vormelingen van de Sint Franciscusparochie

(Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge) in de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord hun Vormsel  toegediend.

Mocht het aantal vormelingen te groot zijn voor één viering, dan kan er nog een tweede viering worden toegevoegd  op  donderdag 9 juni in Sint Willebrord. Beide keren om 19.00 uur.

 

Voordat  uw kind zich aanmeldt om gevormd te worden, willen wij tijdens een informatieavond voor

ouders en kandidaat vormelingen  wat meer  vertellen  over  ‘Vormsel voorbereiding nieuwe stijl’.

Deze regionale  avond vindt plaats op:

dinsdag 8 maart a.s. om 19.30 uur in de Willibrorduskerk  te St. Willebrord

en is bedoeld voor alle ouders/Vormelingen uit onze parochie.

Bent u verhinderd, dan kunt u zich bij onderstaande email-adressen afmelden en eventueel alsnog  digitaal een aanmeldformulier aanvragen.

 

Geloofsopvoeding

Het Heilig Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel worden tezamen de initiatiesacramenten genoemd. Het zijn de heilige tekens waarmee kinderen de kerk binnengaan.

Ze zijn scharniermomenten in de geloofsopvoeding.

De eerste verantwoordelijkheid voor die opvoeding ligt bij ouders en opvoeders.

Veel ouders voelen zich tegenwoordig echter wat onthand, als het gaat om vragen over geloof en kerk. Wij, pastoraal team en vormselwerkgroepen, willen u daarbij helpen en samen met u zoeken naar bouwstenen voor deze geloofsopvoeding. Een kans daartoe dient zich nu aan in de voorbereiding op het Heilig Vormsel.

 

FamCat

De voorbereiding op het Heilig Vormsel krijgt gestalte in wat we noemen: familiecatechese, kortweg FamCat. Deze FamCat vindt plaats op zondagochtend. Uw hele gezin is bij de FamCat aanwezig. Ouders, vormelingen en andere kinderen uit het gezin gaan, ieder op een eigen niveau, op een laagdrempelige en creatieve manier aan de slag.

In de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord komen we samen om 09.30 uur en starten we met het bijwonen van de eucharistieviering. Aansluitend hieraan wordt de FamCat opgestart en sluiten we af rond 12.00 uur.

De FamCat zal  een tot twee keer worden gehouden.

Wij, het pastoraal team en de vormselwerkgroepen, beseffen, dat er  van u als ouders en opvoeders iets meer gevraagd wordt dan tot op heden gebeurde. We hopen echter, dat u, samen met ons, het belang onderstreept van goede geloofsopvoeding. Deze opvoeding geldt in eerste instantie uw kind. U zult ervaren, dat u ook uzelf kunt verrassen met nieuwe inzichten en met kennis over geloof en kerk. U bent van harte welkom om uzelf en uw kind te verrijken.

Tijdens de bovengenoemde ouderavond krijgt u een aanmeldformulier waarmee uw kind  zich aan kan melden voor deelname aan het H. Vormsel in de Sint Franciscusparochie.

De volgende bijeenkomsten worden  georganiseerd:

1 Ouderavond + aanmelding: 8 maart , 19.30 uur

1 Bijeenkomst van de kandidaat vormelingen rondom het project van het Vormsel: 6 april, 15.30 uur

2 Famcat Vieringen op zondagochtend 3 april en 23 september 2022

1 Inspiratie dag  ‘Lopend Vuurtje’ op zaterdag 4 juni 2022

1 Oefenmoment in de week vóór de Vormselviering: 8 juni , 16.00 uur

1 H. Vormselviering op vrijdag 10 juni ( of donderdag 9 juni), 19.00 uur

Ook wordt u uitgenodigd om in deze periode Gezinsvieringen bij te wonen.

 

Informatie

Wilt u meer informatie over de achtergronden van het Heilig Vormsel of over de praktische gang van zaken, dan kunt u contact opnemen met:

 

Pastor Wim van Reen:  wim.vanreen@parochiesintwillebrord.nl

Janny Siemons:  06 51762583  , janny-siemons@live.nl

Clazien Talboom :   c.talboom@schaduwman.nl

Lianne van Trijp:   06 22874467 , liannevantrijp@home.nl

als zijnde leden van de regionale Vormselwerkgroep.

 

Namens het pastoraal team

en  de vormselwerkgroepen

Pastor Wim van Reen

X