Heilige Willibrorduskerk Sint Willebrord

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H. Willibrordus Sint Willebrord
Pastoor Bastiaansensingel 32
4711 EC  St. Willebrord
Telefoon: 0165-382201

 

 

Dopen:

-Op zondag 27 augustus 2023 wordt Olivia Heeren gedoopt.

We verwelkomen haar in onze geloofsgemeenschap.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Huwelijk:

Op zaterdag 26 augustus 2023 wordt het huwelijk van Corné Sep en Brenda Wagemakers kerkelijk ingezegend.

Voorganger is diaken Jan van Steenoven  .

Huwelijksjubileum:

Op zaterdag 23 september om 14:00 uur is er een eucharistieviering ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijksjubileum van Harry en Cor Roelands-van Gastel.

Celebrant is pastoor Hans van Geel

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Overleden:

-op woensdag 12 juli is op 87 jarige leeftijd overleden Paul Kimmel. De avondwake is op woensdag 19 juli om 19.00 uur waarna u afscheid van hem kunt nemen in het mortuarium naast de kerk.

De crematie in donderdag 20 juli om 12 uur in crematorium Zegestede te Roosendaal.

Dat Paul moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-op 3 april 2023 is op 79 jarige leeftijd overleden Frans Raeymaekers weduwnaar van Riet Oomen. Op vrijdag 7 april van 18:30 tot 19:15 uur is er een openbaar rouwbezoek in het mortuarium naast de kerk. De plechtige uitvaartdienst op zaterdag 8 april om 10:30 uur in de Willibrorduskerk, waarna de crematie volgt in crematorium Zegestede.

Dat Frans moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 28 november is op 84 jarige leeftijd overleden Henk Knobel. Tijdens de avondwake op donderdag 1 december hebben we afscheid van hem genomen.

Dat Henk mag rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 4 november is op 79 jarige leeftijd overleden Cornelis Johannes Braat echtgenoot van Johanna de Bruijn. Tijdens de uitvaartdienst op vrijdag 11 november is er afscheid van hem genomen. Kees is begraven bij Johanna op de parochiële begraafplaats.

Dat Kees moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 20 oktober is op 90 jarige leeftijd overleden Lies Hagenaars weduwe van Jan Konings. De plechtige uitvaartdienst is op 25 oktober om 10:30 uur in onze kerk, waarna de crematie is om 14:30 in Breda.

Dat Lies moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 28 september is op 83 jarige leeftijd overleden Willy Schouw weduwe van Nil de Rooij. Tijdens de plechtige uitvaartdienst op maandag 3 oktober is er afscheid van haar genomen. Willy is begraven op het kerkhof naast de kerk.

Dat zij moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 14 september 2022 is op 79 jarige leeftijd overleden Rinus Jongenelis weduwnaar van Rina van Steen. De plechtige uitvaartdienst is op woensdag 21 september om 10:30 uur waarna de begrafenis volgt op de r.-k. begraafplaats naast de kerk.

Dat Rinus moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 19 juni is op 70 jarige leeftijd overleden Jan Jansen echtgenoot van Riet Koevoets. Tijdens de uitvaartdienst in de aula van het mortuarium op 24 juni hebben we afscheid van hem genomen.

Dat Jan moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 13 juni is op 83 jarige leeftijd overleden Jo van Batenburg-Koevoets echtgenote van Jos van Batenburg. Vrijdag 17 juni is er een avondwake om 18:30 uur. De crematiedienst is op 18 juni om 14:30 uur in de Vier Jaargetijden te Roosendaal.

Dat Jo moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 7 juni is op 68 jarige leeftijd overleden Nelly Muijs weduwe van Rien Boeren. De plechtige uitvaartdienst is op zaterdag 18 juni om 10:30 uur in de Willibrorduskerk, waarna de begrafenis volgt op de algemene begraafplaats.

Dat Nelly moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 1 mei 2022 is op 17 jarige leeftijd overleden Roy van Nispen. De plechtige uitvaartdienst is op zaterdag 7 mei om 10:30 uur. Aansluitend is de crematie in het crematorium te Roosendaal.

Dat Roy mag rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op woensdag 27 april is op 77 jarige leeftijd overleden Maria Johanna Valentijn weduwe van Petrus van den Broek. Tijdens de avondwake op 2 mei hebben we afscheid van haar genomen.

Dat Maria moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 3 april 2022 is op 96 jarige leeftijd overleden Marie Heeren weduwe van Diel de Jong. Tijdens de kerkelijke uitvaartdienst in het crematorium op 9 april hebben we afscheid van haar genomen.

Dat Marie Moge rusten in vrede.

-Op zaterdag 26 maart 2022 is op 78 jarige leeftijd overleden Lia van Erp echtgenote van Christ van der Veken. Tijdens de plechtige uitvaartdienst op dinsdag 5 april is er afscheid van haar genomen.

Dat Lia mag rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op donderdag 24 maart 2022 is op 77 jarige leeftijd overleden Marinus Konings partner van Funny Chan. Tijdens de avondwake op woensdag 30 maart hebben we afscheid van hem genomen.

Dat Marinus mag rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op vrijdag 11 maart 2022 is op 79 jarige leeftijd overleden Antonius Antonius Konings. Tijdens de avondwake op donderdag 17 maart nemen we afscheid van hem.

Dat Antonius moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op donderdag 10 maart 2022 is op 89 jarige leeftijd overleden Antonia Clasina den Biggelaar weduwe van Petrus Gijzen. Tijdens de plechtige uitvaartdienst op dinsdag 15 maart hebben we afscheid van haar genomen. Antonia is bij haar echtgenoot Petrus bijbegraven op de parochiële begraafplaats.

Dat zij moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op zaterdag 12 februari 2022 is op 92 jarige leeftijd overleden Dientje Jaspers-Mulders weduwe van Jos Jaspers. De avondwake is op dinsdag 15 februari om 18.30 uur. Aansluitend is er afscheid nemen in het mortuarium naast de kerk.

Dat Dienstje moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op vrijdag 14 januari 2022 is op 47 jarige leeftijd overleden Sandra Oomen echtgenote van Jack Verlaar. Tijdens de plechtige uitvaartdienst in het crematorium nemen we afscheid van haar.

Dat Sandra moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 2 januari 2022 is op 62 jarige leeftijd overleden Elisabeth Maria (Lisette) van Beers echtgenote van Jan Hurkens. De plechtige afscheidsdienst is op 10 januari in het crematorium te Roosendaal.

Dat Lisette moge rusten in Gods eeuwige vrede.

-Op 3 januari 2022 is op 89 jarige leeftijd overleden Johanna Roks weduwe van Christiaan Cornelis Gerardus Veraart. Tijdens de plechtige uitvaartdienst in onze kerk op dinsdag 11 januari 2022 om 09:30 uur nemen we afscheid  van Johanna.

Dat Johanna moge rusten in Gods eeuwige vrede.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ziekenbezoek:

Door middel van een persoonlijk ziekenbezoek willen we aandacht geven aan onze zieken.  Graag doorgeven op het secretariaat aan Karin Wagener-de Laat telefoonnummer: 0165-382201 of secretariaat@sintfranciscusparochie.nl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vieringen: donderdag 09.00 uur en zondag 09.30 uur.

Secretariaat is geopend op:

• maandag en donderdag 09:30 tot 12:30 uur
• maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur

U bent op deze tijden welkom voor het opvragen van informatie met betrekking tot doop, huwelijk etc. en voor het inleveren van misintenties. Uw misintentie ook vermeld in de Bode? Geef deze dan uiterlijk maandag voor 12.30 uur aan ons door.

E-mail: pk.sintwillebrord@sintfranciscusparochie.nl
IBAN: NL97 RABO 0334894107

Samenstelling Parochiekerncommissie:

Vice voorzitter: Wim Roelands
Kasbeheerder: René Palings
Secretaris: Nelly Roks
Lid: Tineke Wagtmans
Bouwkundig adviseur: Corrie Maas
Adviseurs begraafplaats: Tiny Jaspers en Jan Koevoets

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge