Heilige Willibrorduskerk Sint Willebrord

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H. Willibrordus Sint Willebrord
Pastoor Bastiaansensingel 32
4711 EC  St. Willebrord
Telefoon: 0165-382201

Door de Corona-maatregelen moet u zich aanmelden als u een viering wilt bijwonen. Dit kan via deze link:

https://www.supersaas.nl/schedule/Pk_StWillebrord/Reserveren_kerkdienst

Hoe maak ik een reservering?

  1. Klik in de maandkalender op de goede datum.
  2. Klik op de viering (die in het overzicht verschijnt)
  3. Klik op ‘Reservering toevoegen’
  4. Vul uw gegevens in 
  5. Klik op ‘Maak Reservering’

Vanwege de geldende RIVM/GGD-eisen, zullen wij u bij binnenkomst in het kerkgebouw persoonlijk welkom heten, uw naam en telefoonnummer registreren en de verdere maatregelen toelichten.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Voor informatie over de vieringen in St. Willebrord,  kunt u kijken onder het kopje (aanmelden) Vieringen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Toetreding tot de Katholieke kerk:

Suus Verschoor op zaterdag 30 augustus 2020

Wouter Dirven op zaterdag 5 september 2020

Roger van Nassau op 10 oktober 2020

Wij verwelkomen hen van harte in onze geloofsgemeenschap.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Huwelijk:

Op vrijdag 23 oktober 2020 trouwen Daan Poppelaars en Mariska Boeren in onze kerk.

Dat zij onder Gods zegen elkaars geluk een leven lang behoeden en verrijken.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

poster okt 20201330

Oktobermaand Mariamaand in Sint Willebrord.

Sint Willebrord is al sinds 1858 een filiaal-bedevaartplaats van Lourdes. De Mariagrot in het Processiepark is een kopie van de grot in Lourdes. De legende verhaalt dat Pastoor Bastiaansen eigenhandig de grot in Lourdes met zijn Rozenkrans heeft opgemeten, om in Sint Willebrord eenzelfde te kunnen realiseren. Het stuk steen uit Lourdes, dat in de Willebrordse versie verwerkt is, is duidelijk te zien. Vele duizenden pelgrims zijn er in al die jaren in Sint Willebrord geweest en nog steeds komen veel mensen naar de Grot. Om even een kaarsje aan te steken voor een goede uitslag, een examen, een zieke, of welke reden dan ook, of om gewoon even bij Maria te zijn. De moeder van ons allen, die weet wat het is om moeder te zijn en middels een kaarsje gevraagd wordt om te bemiddelen.

In mei en oktober staat Maria centraal. In Sint Willebrord probeert men weer wat meer aandacht aan deze maanden te schenken. Binnen de Corona-maatregelen, natuurlijk.

Elke werkdag om 13:30u is er een Rozenkransgebed bij de grot. Sluit aan bij de biddende mensen. Wanneer u het gebed niet kent, bent u ook van harte welkom!

Voorafgaand aan de vieringen op zaterdagavond is er vanaf 18:45u een Rozenkransgebed in de kerk. Let op, op 3 oktober is er géén viering wegens de Franciscusviering in Zegge op 4 oktober 9:00 u.

Op 4 oktober zal de kerk geopend zijn wegens de introductie van de Franciscusroute. Een fiets/auto-route, welke leidt langs de vijf kernen en kerken van de Gemeente Rucphen. In elke kerk staat een ander thema uit het leven van Franciscus van Assisië centraal. In Sint Willebrord is dit de zorg voor zieken en naasten. Van 13:00 – 16:30 is de kerk geopend. U kunt de route hier gratis afhalen. Omdat Franciscus omzag naar de minderbedeelden en zieken èn omdat de zorg voor de medemens ook in Sint Willebrord een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven is, heeft men deze openstelling het thema “Warmhartigheid” meegegeven. U kunt een bijdrage achterlaten voor Stichting het Warme Hart, die zorgt voor een flink aantal gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken. Door deze ondersteuning, vaak in de vorm van levensmiddelen, kunnen deze gezinnen proberen om hun situatie weer dusdanig op de rit te krijgen dat ondersteuning niet meer nodig is. Uw bijdrage mag in natura (graag houdbare producten), maar mag ook in een financiële vorm gegoten worden. Hiervoor is een collectebus aanwezig. Na het fietsen zin in een kopje koffie: ook hiervan komt de opbrengst ten goede aan het Warme Hart.

Op 10 oktober (10-10-2020) is er een speciale Maria-viering. Maria (uit de kapel) gaat in processie van de grot naar de kerk. Pastor Peter de Rooy gaat voor en we hebben deze avond een doop, 1e communie en H. Vormsel. U bent van harte welkom om mee te vieren. Meld u wel even aan via onze website!

Op 31 oktober zal de viering in het teken staan van Allerzielen. We herdenken alle overledenen van het afgelopen jaar, van wie we kerkelijk afscheid hebben genomen. Nabestaanden krijgen hiervoor een uitnodiging, maar ook u bent welkom! Voor meer informatie kijk op www.sintfranciscusparochie.nl

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ziekenbezoek:

In verband met de coronacrisis kunnen we helaas nog geen persoonlijk ziekenbezoek doen. Toch willen we aandacht geven aan onze zieken,  door middel van een kaartje. Graag doorgeven op het secretariaat aan Karin Wagener-de Laat telefoonnummer: 0165-382201 of secretariaat@sintfranciscusparochie.nl

……………………………………………………………………………………………………………

Vieringen: donderdag 09.00 uur en zaterdag 19.00 uur.

Secretariaat is geopend op:

• maandag en donderdag 09:30 tot 12:30 uur
• maandag en donderdagmorgen telefonisch bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur

U bent op deze tijden welkom voor het opvragen van informatie met betrekking tot doop, huwelijk etc. en voor het inleveren van misintenties. Uw misintentie ook vermeld in de Bode? Geef deze dan uiterlijk maandag voor 12.30 uur aan ons door.

E-mail: pk.sintwillebrord@sintfranciscusparochie.nl
IBAN: NL97 RABO 0334894107

Samenstelling Parochiekerncommissie:

Vice voorzitter: Wim Roelands
Kasbeheerder: René Palings
Secretaris: Nelly Roks
Lid: Tineke Wagtmans
Bouwkundig adviseur: Corrie Maas
Adviseurs begraafplaats: Tiny Jaspers en Jan Koevoets

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge