Heilige Willibrorduskerk Sint Willebrord

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H. Willibrordus Sint Willebrord
Pastoor Bastiaansensingel 32
4711 EC  St. Willebrord
Telefoon: 0165-382201

Door de Corona-maatregelen moet u zich aanmelden als u een viering wilt bijwonen. Dit kan via deze link:

https://www.supersaas.nl/schedule/Pk_StWillebrord/Reserveren_kerkdienst

Hoe maak ik een reservering?

  1. Klik in de maandkalender op de goede datum.
  2. Klik op de viering (die in het overzicht verschijnt)
  3. Klik op ‘Reservering toevoegen’
  4. Vul uw gegevens in 
  5. Klik op ‘Maak Reservering’

Dopen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Op zondag 12 september wordt Sander van Meir gedoopt.

We verwelkomen hem in onze geloofsgemeenschap.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Huwelijk:

Op vrijdag 27 augustus trouwen Davy Tax en Nathalie Maas voor de kerk. De voorganger is diaken Jan van Steenoven.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Overleden:

Op zondag 5 september is op 89 jarige leeftijd overleden Jos Jaspers echtgenoot van Dientje Mulders. De avondwake is op vrijdag 10 september om 18.30 uur met aansluitend een openbaar afscheid in het mortuarium naast de kerk.

Dat Jos moge rusten in Gods eeuwige vrede.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Woensdag 1 september is op 75 jarige leeftijd overleden Rina van Elsacker echtgenote van Tiny Jaspers. Tijdens de avondwake op zondag 5 september nemen we afscheid van haar. Aansluitend aan de avondwake is er een openbaar afscheid in het mortuarium naast de kerk.

Dat Rina moge rusten in Gods eeuwige vrede.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaterdag 14 augustus is Willem Valentijn weduwnaar van Maria Maas overleden op 87 jarige leeftijd overleden. De plechtige uitvaartdienst is op 20 augustus 2021.

Dat Willem moge rusten in Gods eeuwige vrede.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vrijdag 13 augustus is op 72 jarige leeftijd overleden Elisabeth Koevoets weduwe van A. Boeren. De plechtige uitvaartdienst is op donderdag 19 augustus 2021. Na de dienst is de begrafenis naast de kerk.

Dat Elisabeth moge rusten in Gods eeuwige vrede.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Maandag 26 juli is op 82 jarige leeftijd overleden Maria Heeren weduwe van Machiel Steenvoorden. De uitvaartdienst is op zaterdag 31 juli om 10:30 uur. Waarna aansluitend de begrafenis is op het kerkhof naast de kerk.

Dat Maria mag rusten in Gods eeuwige vrede.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Op zondag 11 juli is op 80 jarige leeftijd overleden Jan Joseph (Jos) Lebens echtgenoot van Johannes Wilhelmus Koks.

Tijdens de uitvaartdienst in crematorium Zegestede nemen we afscheid van hem.

Dat Jos moge rusten in Gods eeuwige vrede.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Op zondag 4 juli is op 87 jarige leeftijd overleden Jaai van den Maagdenberg-Brouwers weduwe van Jan van den Maagdenberg.

De plechtige uitvaartdienst is op vrijdag 9 juli om 10.30 uur waarna de begrafenis volgt op de algemene begraafplaats.

Dat Jaai moge rusten in Gods eeuwige vrede.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Op dinsdag 22 juni 2021 is op 93 jarige leeftijd overleden Cornelis (Kees) Koks. Tijdens de uitvaartdienst op maandag 28 juni is er afscheid van hem genomen.

Dat Kees moge rusten in Gods eeuwige vrede.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Op dinsdag 25 mei is op 88 jarige leeftijd overleden Geertruida Heeren weduwe van Jan Suijkerbuijk.

Tijdens de avondwake op maandag 31 mei is afscheid van haar genomen.

Dat Geertruida moge rusten in Gods eeuwige vrede.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Op 30 april is op 88 jarige leeftijd overleden Johanna Maria Kools-Valentijn weduwe van Martinus Adrianus Kools.

Tijdens de plechtige uitvaartdienst op vrijdag 7 mei is afscheid van haar genomen.

Dat zij moge rusten in Gods eeuwige vrede.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Op 19 maart 2021 is op 91 jarige leeftijd overleden Tonny Wijnings echtgenoot van Rina Coppens.

Tijdens de plechtige uitvaartdienst op maandag 29 maart is er afscheid van hem genomen. Tonny is begraven op het parochiële kerkhof naast de kerk.

Dat Tonny moge rusten in Gods eeuwige vrede.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Op maandag 8 maart is op 80 jarige leeftijd overleden Nelleke Wijnings-Heijnen echtgenote van Corrie Wijnings.

Tijdens de plechtige uitvaartdienst op maandag 15 maart in deze kerk, nemen we afscheid van haar.

Aansluitend is de begrafenis op het parochiële kerkhof.

Dat Nelleke  moge rusten in Gods eeuwige vrede.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Op dinsdag 9 maart is op 84 jarige leeftijd overleden Nellie Heeren-Jaspers weduwe van Wouter Heeren.
Tijdens de plechtige uitvaart op dinsdag 16 maart in deze kerk, nemen we afscheid van haar.

Aansluitend is de begrafenis op de het parochiële kerkhof.

Dat Nellie  moge rusten in Gods eeuwige vrede.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Op 27 januari 2021 is op 82 jarige leeftijd overleden Maria Johanna Heeren-Vissenberg weduwe van Johannes Heeren.

De avondwake is op 3 februari 2021 om 18.30 uur en de plechtige uitvaartdienst is op donderdag 4 februari om 10.30 uur. Aansluitend is de bij begraving bij haar man op de parochiële kerkhof.

Dat Maria moge rusten in Gods eeuwige vrede.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vanwege de geldende RIVM/GGD-eisen, zullen wij u bij binnenkomst in het kerkgebouw persoonlijk welkom heten, uw naam en telefoonnummer registreren en de verdere maatregelen toelichten.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Voor informatie over de vieringen in St. Willebrord,  kunt u kijken onder het kopje (aanmelden) Vieringen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ziekenbezoek:

In verband met de coronacrisis kunnen we helaas nog geen persoonlijk ziekenbezoek doen. Toch willen we aandacht geven aan onze zieken,  door middel van een kaartje. Graag doorgeven op het secretariaat aan Karin Wagener-de Laat telefoonnummer: 0165-382201 of secretariaat@sintfranciscusparochie.nl

……………………………………………………………………………………………………………

Vieringen: donderdag 09.00 uur en zaterdag 19.00 uur.

Secretariaat is geopend op:

• maandag en donderdag 09:30 tot 12:30 uur
• maandag en donderdagmorgen telefonisch bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur

U bent op deze tijden welkom voor het opvragen van informatie met betrekking tot doop, huwelijk etc. en voor het inleveren van misintenties. Uw misintentie ook vermeld in de Bode? Geef deze dan uiterlijk maandag voor 12.30 uur aan ons door.

E-mail: pk.sintwillebrord@sintfranciscusparochie.nl
IBAN: NL97 RABO 0334894107

Samenstelling Parochiekerncommissie:

Vice voorzitter: Wim Roelands
Kasbeheerder: René Palings
Secretaris: Nelly Roks
Lid: Tineke Wagtmans
Bouwkundig adviseur: Corrie Maas
Adviseurs begraafplaats: Tiny Jaspers en Jan Koevoets

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge