H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL

[vc_column_ text css=”.vc_custom_1604781892914{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”]

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL
Hertogstraat 1
4714 BZ Sprundel,
0165-382214
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl

Secretariaat
Het kerksecretariaat is gevestigd beneden naast de Mariakapel.

Ingang aan de kant van de Mariakapel (oprit tussen de kerk en Brasserie de Pastorie)

U kunt in het secretariaat terecht voor alle voorkomende kerkelijke zaken
zoals:
huwelijksaangifte, overlijdensaangifte,

doopafspraken en doorgeven van misintenties.
Het secretariaat is geopend op:

  • maandagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
  • vrijdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur.

Telefonisch is het kerksecretariaat bereikbaar onder nummer : 0165 –382214
Het adres is: Hertogstraat 1, 4714 BZ  Sprundel.

BEREIKBARE DIENST

In zeer dringende gevallen (melden overlijden, ernstig zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst: telefoon 06-20515729.[/vc_column_text]

Samenstelling Parochiekerncommissie:

  • Voorzitter: Ineke Zopfi
  • Kasbeheerder tevens waarnemend secretaris: Ria van Oorschot
  • Namens parochiebestuur: Tonnie Sedee

Week 27:  2 t/m 8 juli 2022 

OOSTEN
Lucas 10, 1-12. 17-20

ZATERDAG 2 JULI

ER IS GEEN VIERING IN ONZE KAPEL.

De intenties voor deze dag worden, zonder tegenbericht, verplaatst naar zaterdag 9 juli. Indien u anders wenst, kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.

DOOP
Zondag 3 juli wordt Puck Poppelaars door het sacrament van het Heilig Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen.

BEDEVAART BROEDERSCHAP, KEVELAER
Op dinsdag 9 augustus (heen) en op woensdag 10 augustus (terug). Heeft U belangstelling voor deze bedevaart neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie.
Annelies Over is ook bereikbaar voor inlichtingen over deze bedevaart. Tel. 0655700055, inschrijven voor deze bedevaart kan tot 1 juli a.s.

ZORGEN
Breng je zorgen maar bij God, Hij is toch de hele nacht wakker.

St. Franciscusparochie
Parochiekern H. Joannes de Doper te Sprundel

Tarieven 2022

Kosten graf 20 jaar:
1e begraving:
Graf delven       € 597,-
Grafrechten      € 512,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 476,-
Evt. reserveren grafrechten –  € 512,-

2e begraving:
Graf delven      € 475,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 476,-
Bijbetaling grafrechten *) P.M.

Kosten urnenmuur 20 jaar:
Kosten plaatsen excl. dekplaat  € 343,-
Urnenrecht –     € 512,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 476,-

Bijplaatsing in muur of graf:
Kosten plaatsen in urnenmuur   € 148,-
Kosten plaatsen in graf – € 74,-
Onderhoud begraafplaats – € 476,-
Bijbetaling urnenrecht *) P.M.

Kosten kindergraf (0-12jaar):
Graf delven  € 237,-
Grafrechten – € 512,-
Onderhoud begraafplaats – € 476,-

Verlenging:
Alle graf en urnenrechten 10 jaar  € 494,-
Alle graf en urnenrechten 5 jaar  € 247,-

Uitstrooiing as: € 200,-
*) Bij een 2e beaarding/plaatsing worden grafrechten/urnenrechten voor beide graven/urnen berekend tot 20 jaar na de datum van de 2e beaarding/bijzetting.
Tarieven diensten 2022:
Misintenties € 11,00                                                                  Huwelijksdienst/Uitvaartdienst incl. avondwake – € 626,00
Alleen avondwake met collecte – € 314,00
Jubileumdienst – € 314,00
Dienst in crematorium of begraafplaats zonder
voorafgaande kerkelijke dienst -€ 417,00
Uitvaartdienst in aula crematorium
of begraafplaats (inclusief avondwake) – € 626,00
Minimum parochiebijdrage – €100,00
Reiskosten naar crematorium per km – €0,32
Bijdrage bij Doop – Communie – Vormsel – € 100,00

Parochiekernen

Rucphen

Schijf

St. Willebrord

Zegge