H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL

Contactgegevens:

PAROCHIEKERN H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL
Hertogstraat 1
4714 BZ Sprundel,
0165-382214
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl

Secretariaat
Het kerksecretariaat is gevestigd beneden naast de Mariakapel.

Ingang aan de kant van de Mariakapel (oprit tussen de kerk en Brasserie de Pastorie). U kunt in het secretariaat terecht voor alle voorkomende kerkelijke zaken zoals: huwelijksaangifte, overlijdensaangifte, doopafspraken en doorgeven van misintenties.

Het secretariaat is geopend op:

 • maandagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
 • vrijdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur.

Telefonisch is het kerksecretariaat bereikbaar onder nummer : 0165 –382214. Het adres is: Hertogstraat 1, 4714 BZ  Sprundel.

Bereikbare dienst

In zeer dringende gevallen (melden overlijden, ernstig zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst: telefoon 06-20515729.

Samenstelling Parochiekerncommissie:

 • Voorzitter: Ineke Zopfi
 • Kasbeheerder tevens waarnemend secretaris: Ria van Oorschot
 • Namens parochiebestuur: Tonnie Sedee

Week 40: 30 september t/m 6 oktober 2023

INKEER
… dan blijft hij zeker leven
Ezechiël 18,28

ZATERDAG  30 SEPTEMBER
17.00 uur:       Woord – en Communieviering
Voorganger:    Pastor E. Wever 

INTENTIES

 • Jo Timmermans en overleden familie vanwege geboortedag Jo
 • Frans en Joke de Bruijn- Hellemons vanwege huwelijksdag
 • Peter Moerings vanwege jaargetijde
 • Overleden ouders Roks- de Jong, zoon Rudie en schoondochter Marjet vanwege geboortedag Marjet
 • Rienus Boomaerts vanwege huwelijksdag
 • Ria de Bont vanwege geboortedag

DOOP
Zondag 1 oktober wordt Mirre Aarts door het sacrament van het Heilig Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Wij heten Mirre van harte welkom!

HELPEN
Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

 

 

St. Franciscusparochie
Parochiekern H. Joannes de Doper te Sprundel

Tarieven 2023

Kosten graf 20 jaar:
1e begraving:
Graf delven       € 614,-
Grafrechten      € 528,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 492,-
Evt. reserveren grafrechten –  € 528,-

2e begraving:
Graf delven      € 489,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 492,-
Bijbetaling grafrechten *) P.M.

Kosten urnenmuur 20 jaar:
Kosten plaatsen excl. dekplaat  € 361,-
Urnenrecht –     € 528,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 492,-

Bijplaatsing in muur of graf:
Kosten plaatsen in urnenmuur   € 152,-
Kosten plaatsen in graf – € 76,-
Onderhoud begraafplaats – € 492,-
Bijbetaling urnenrecht *) P.M.

Kosten kindergraf (0-12jaar):
Graf delven  € 244,-
Grafrechten – € 528,-
Onderhoud begraafplaats – € 492,-

Verlenging:
Alle graf en urnenrechten 10 jaar  € 510,-
Alle graf en urnenrechten 5 jaar  € 255,-

Uitstrooiing as: € 200,-
*) Bij een 2e beaarding/plaatsing worden grafrechten/urnenrechten voor beide graven/urnen berekend tot 20 jaar na de datum van de 2e beaarding/bijzetting.

Tarieven diensten 2023:
Misintenties € 12,00                                                                  Huwelijksdienst/Uitvaartdienst incl. avondwake – € 690,00
Alleen avondwake met collecte – € 345,00
Jubileumdienst – € 345,00
Dienst in crematorium of begraafplaats zonder
voorafgaande kerkelijke dienst -€ 460,00
Uitvaartdienst in aula crematorium
of begraafplaats (inclusief avondwake) – € 690,00
Minimum parochiebijdrage – €100,00
Reiskosten naar crematorium per km – €0,37
Bijdrage bij Doop – Communie – Vormsel – € 100,00

Parochiekernen

Rucphen

Schijf

St. Willebrord

Zegge