H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL
Hertogstraat 1
4714 BZ Sprundel,
0165-382214
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl

Secretariaat
Het kerksecretariaat is gevestigd beneden naast de Mariakapel.

Ingang aan de kant van de Mariakapel (oprit tussen de kerk en Brasserie de Pastorie). U kunt in het secretariaat terecht voor alle voorkomende kerkelijke zaken zoals: huwelijksaangifte, overlijdensaangifte, doopafspraken en doorgeven van misintenties.

Het secretariaat is geopend op:

  • maandagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
  • vrijdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur.

Telefonisch is het kerksecretariaat bereikbaar onder nummer : 0165 –382214. Het adres is: Hertogstraat 1, 4714 BZ  Sprundel.

Bereikbare dienst

In zeer dringende gevallen (melden overlijden, ernstig zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst: telefoon 06-20515729.

Samenstelling Parochiekerncommissie:

  • Voorzitter: Ineke Zopfi
  • Kasbeheerder tevens waarnemend secretaris: Ria van Oorschot
  • Namens parochiebestuur: Tonnie Sedee

Week 40: 1 t/m 7 oktober

GELOOF
Als ge een geloof hadt als een mosterdzaadje
Lucas 17,6

ZATERDAG  1 OKTOBER

19.00 uur:     Eucharistieviering, dit is een regionale Franciscusviering.
                        Thema: Het meervoud van ‘lef’ is leven (Loesje)
Voorganger:   Past. H. van Geel
Zang:              Samengesteld koor uit de parochiekernen

INTENTIES:

  • Jan de Bont vanwege geboortedag en voor de overleden familie de Bont en Herijgers
  • Frans en Joke de Bruijn- Hellemons vanwege huwelijksdag
  • Anna Vergouwen vanwege jaargetijde
  • Peter Moerings vanwege jaargetijde

ZATERDAG 1 OKTOBER
De viering van zaterdag 1 oktober zal een regionale viering zijn in verband met het feest van Sint Franciscus. Deze viering is in Sprundel en begint om 19.00 uur! Alle parochianen zijn hierbij van harte welkom.

EXTRA COLLECTE
Tijdens de viering van 1 oktober zal er een extra collecte zijn. De opbrengst is bestemd voor Caritas.

4 OKTOBER WERELDDIERENDAG
Waar naastenliefde en wijsheid is, is er geen angst noch onwetendheid.                      (Franciscus van Assisi)

St. Franciscusparochie
Parochiekern H. Joannes de Doper te Sprundel

Tarieven 2022

Kosten graf 20 jaar:
1e begraving:
Graf delven       € 597,-
Grafrechten      € 512,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 476,-
Evt. reserveren grafrechten –  € 512,-

2e begraving:
Graf delven      € 475,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 476,-
Bijbetaling grafrechten *) P.M.

Kosten urnenmuur 20 jaar:
Kosten plaatsen excl. dekplaat  € 343,-
Urnenrecht –     € 512,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 476,-

Bijplaatsing in muur of graf:
Kosten plaatsen in urnenmuur   € 148,-
Kosten plaatsen in graf – € 74,-
Onderhoud begraafplaats – € 476,-
Bijbetaling urnenrecht *) P.M.

Kosten kindergraf (0-12jaar):
Graf delven  € 237,-
Grafrechten – € 512,-
Onderhoud begraafplaats – € 476,-

Verlenging:
Alle graf en urnenrechten 10 jaar  € 494,-
Alle graf en urnenrechten 5 jaar  € 247,-

Uitstrooiing as: € 200,-
*) Bij een 2e beaarding/plaatsing worden grafrechten/urnenrechten voor beide graven/urnen berekend tot 20 jaar na de datum van de 2e beaarding/bijzetting.

Tarieven diensten 2022:
Misintenties € 11,00                                                                  Huwelijksdienst/Uitvaartdienst incl. avondwake – € 626,00
Alleen avondwake met collecte – € 314,00
Jubileumdienst – € 314,00
Dienst in crematorium of begraafplaats zonder
voorafgaande kerkelijke dienst -€ 417,00
Uitvaartdienst in aula crematorium
of begraafplaats (inclusief avondwake) – € 626,00
Minimum parochiebijdrage – €100,00
Reiskosten naar crematorium per km – €0,32
Bijdrage bij Doop – Communie – Vormsel – € 100,00

Parochiekernen

Rucphen

Schijf

St. Willebrord

Zegge