H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL
Hertogstraat 1
4714 BZ Sprundel,
0165-382214
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl

Secretariaat
Het kerksecretariaat is gevestigd beneden naast de Mariakapel.

Ingang aan de kant van de Mariakapel (oprit tussen de kerk en Brasserie de Pastorie). U kunt in het secretariaat terecht voor alle voorkomende kerkelijke zaken zoals: huwelijksaangifte, overlijdensaangifte, doopafspraken en doorgeven van misintenties.

Het secretariaat is geopend op:

  • maandagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
  • vrijdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur.

Telefonisch is het kerksecretariaat bereikbaar onder nummer : 0165 –382214. Het adres is: Hertogstraat 1, 4714 BZ  Sprundel.

Bereikbare dienst

In zeer dringende gevallen (melden overlijden, ernstig zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst: telefoon 06-20515729.

Samenstelling Parochiekerncommissie:

  • Voorzitter: Ineke Zopfi
  • Kasbeheerder tevens waarnemend secretaris: Ria van Oorschot
  • Namens parochiebestuur: Tonnie Sedee

Week 7: 11 t/m 17 februari 2023

VERVULLING BRENGEN
Matteüs 5, 17-37

ZATERDAG 11 FEBRUARI
ER IS GEEN VIERING IN ONZE KAPEL
De intenties voor zaterdag 11 februari Sprundel worden zonder tegenbericht verplaatst naar zaterdag 18 februari 17.00 uur.
Indien u anders wenst, kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.

OVERLEDEN
Op 30 januari is op 79- jarige leeftijd overleden Maria Jacoba Cornelia, Marian Koolen, weduwe van Joop Rommers. Vrijdag 3 februari hebben wij tijdens een plechtige viering in onze kapel afscheid van haar genomen, waarna zij in Roosendaal is gecremeerd. Dat zij moge rusten in vrede. 

BEDEVAART
Komende zomer willen we weer op bedevaart.
Onder leiding van onze pastoor, Hans van Geel, gaan we onder andere naar Lisieux en Lourdes. Woensdag 1 maart is er een informatieavond over deze Lourdesbedevaart. Deze avond zal zijn in de kerk van Zundert en begint om 19.00 uur.

ANKER
Het belang van het anker ervaar je pas in de storm.

St. Franciscusparochie
Parochiekern H. Joannes de Doper te Sprundel

Tarieven 2022

Kosten graf 20 jaar:
1e begraving:
Graf delven       € 614,-
Grafrechten      € 528,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 492,-
Evt. reserveren grafrechten –  € 528,-

2e begraving:
Graf delven      € 489,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 492,-
Bijbetaling grafrechten *) P.M.

Kosten urnenmuur 20 jaar:
Kosten plaatsen excl. dekplaat  € 361,-
Urnenrecht –     € 528,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 492,-

Bijplaatsing in muur of graf:
Kosten plaatsen in urnenmuur   € 152,-
Kosten plaatsen in graf – € 76,-
Onderhoud begraafplaats – € 492,-
Bijbetaling urnenrecht *) P.M.

Kosten kindergraf (0-12jaar):
Graf delven  € 244,-
Grafrechten – € 528,-
Onderhoud begraafplaats – € 492,-

Verlenging:
Alle graf en urnenrechten 10 jaar  € 510,-
Alle graf en urnenrechten 5 jaar  € 255,-

Uitstrooiing as: € 200,-
*) Bij een 2e beaarding/plaatsing worden grafrechten/urnenrechten voor beide graven/urnen berekend tot 20 jaar na de datum van de 2e beaarding/bijzetting.

Tarieven diensten 2022:
Misintenties € 12,00                                                                  Huwelijksdienst/Uitvaartdienst incl. avondwake – € 690,00
Alleen avondwake met collecte – € 345,00
Jubileumdienst – € 345,00
Dienst in crematorium of begraafplaats zonder
voorafgaande kerkelijke dienst -€ 460,00
Uitvaartdienst in aula crematorium
of begraafplaats (inclusief avondwake) – € 690,00
Minimum parochiebijdrage – €100,00
Reiskosten naar crematorium per km – €0,37
Bijdrage bij Doop – Communie – Vormsel – € 100,00

Parochiekernen

Rucphen

Schijf

St. Willebrord

Zegge