H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL
Hertogstraat 1
4714 BZ Sprundel,
0165-382214
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl

Secretariaat
Het kerksecretariaat is gevestigd beneden naast de Mariakapel.

Ingang aan de kant van de Mariakapel (oprit tussen de kerk en Brasserie de Pastorie)

U kunt in het secretariaat terecht voor alle voorkomende kerkelijke zaken
zoals:
huwelijksaangifte, overlijdensaangifte,

doopafspraken en doorgeven van misintenties.
Het secretariaat is geopend op:

 • maandagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
 • vrijdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur.

Telefonisch is het kerksecretariaat bereikbaar onder nummer : 0165 –382214
Het adres is: Hertogstraat 1, 4714 BZ  Sprundel.

BEREIKBARE DIENST

In zeer dringende gevallen (melden overlijden, ernstig zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst: telefoon 06-20515729.

Samenstelling Parochiekerncommissie:

 • Voorzitter: Ineke Zopfi
 • Kasbeheerder tevens waarnemend secretaris: Ria van Oorschot
 • Lid :Ad Meijer
 • Namens parochiebestuur: Tonnie Sedee

Week 4:  22 t/m 28 januari 2022

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

HET BOEK
… om aan armen de Blijde boodschap te brengen.
Lucas 4,18

ZATERDAG  22 JANUARI
14.00 uur:    Woord- en Communieviering
Voorganger: Past. W. van Reen 

INTENTIES 

 • Overleden ouders de Hoon- van Aert
 • Piet en Naantje van Dorst- van Trijp en zoon Ad vanwege geboortedag Naantje en jaargetijde Ad
 • Marie Engelen vanwege geboortedag
 • Rinus van de Broek vanwege eerste jaargetijde
 • Overleden ouders Broos-Mertens, dochter Joke en kleindochter Simone vanwege geboortedag ma
 • To en Piet Ros-Vermunt vanwege geboortedag Piet
 • Jan Evers
 • Wim Sedee vanwege geboortedag
 • Truus Leenaarts- van Overveld namens de parochie
 • Karel Vissenberg namens de parochie     

OVERLEDEN
Op 13 januari is op 87- jarige leeftijd overleden Joop van Rijn, echtgenoot van Inez van der Voort. Tijdens een plechtige Eucharistieviering viering op 18 januari hebben wij afscheid van hem genomen, waarna de crematie in Breda heeft plaatsgevonden. Dat hij moge rusten in vrede

EENZAAM
Je bent pas eenzaam als je je verlies met niemand kunt delen.

 

 

 

 

St. Franciscusparochie
Parochiekern H. Joannes de Doper te Sprundel

Tarieven 2022

Kosten graf 20 jaar:
1e begraving:
Graf delven       € 597,-
Grafrechten      € 512,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 476,-
Evt. reserveren grafrechten –  € 512,-

2e begraving:
Graf delven      € 475,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 476,-
Bijbetaling grafrechten *) P.M.

Kosten urnenmuur 20 jaar:
Kosten plaatsen excl. dekplaat  € 343,-
Urnenrecht –     € 512,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 476,-

Bijplaatsing in muur of graf:
Kosten plaatsen in urnenmuur   € 148,-
Kosten plaatsen in graf – € 74,-
Onderhoud begraafplaats – € 476,-
Bijbetaling urnenrecht *) P.M.

Kosten kindergraf (0-12jaar):
Graf delven  € 237,-
Grafrechten – € 512,-
Onderhoud begraafplaats – € 476,-

Verlenging:
Alle graf en urnenrechten 10 jaar  € 494,-
Alle graf en urnenrechten 5 jaar  € 247,-

Uitstrooiing as: € 200,-
*) Bij een 2e beaarding/plaatsing worden grafrechten/urnenrechten voor beide graven/urnen berekend tot 20 jaar na de datum van de 2e beaarding/bijzetting.
Tarieven diensten 2022:
Misintenties € 11,00                                                                  Huwelijksdienst/Uitvaartdienst incl. avondwake – € 626,00
Alleen avondwake met collecte – € 314,00
Jubileumdienst – € 314,00
Dienst in crematorium of begraafplaats zonder
voorafgaande kerkelijke dienst -€ 417,00
Uitvaartdienst in aula crematorium
of begraafplaats (inclusief avondwake) – € 626,00
Minimum parochiebijdrage – €100,00
Reiskosten naar crematorium per km – €0,32
Bijdrage bij Doop – Communie – Vormsel – € 100,00

Parochiekernen

Rucphen

Schijf

St. Willebrord

Zegge