H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL
Hertogstraat 1
4714 BZ Sprundel,
0165-382214
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl

Secretariaat
Het kerksecretariaat is gevestigd beneden naast de Mariakapel.

Ingang aan de kant van de Mariakapel (oprit tussen de kerk en Brasserie de Pastorie)

U kunt in het secretariaat terecht voor alle voorkomende kerkelijke zaken
zoals:
huwelijksaangifte, overlijdensaangifte,

doopafspraken en doorgeven van misintenties.
Het secretariaat is geopend op:

 • maandagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
 • vrijdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur.

Telefonisch is het kerksecretariaat bereikbaar onder nummer : 0165 –382214
Het adres is: Hertogstraat 1, 4714 BZ  Sprundel.

BEREIKBARE DIENST

In zeer dringende gevallen (melden overlijden, ernstig zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst: telefoon 06-20515729.

Samenstelling Parochiekerncommissie:

 • Voorzitter: Ineke Zopfi
 • Kasbeheerder tevens secretaris: Ria van Oorschot
 • Lid :Ad Meijer
 • Namens parochiebestuur: Tonnie Sedee

Week 38:  18 t/m 24 september 2021

DE TWIST VOORBIJ
Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam…
Marcus 9,36

ZATERDAG 18 SEPTEMBER VREDESZONDAG
17.00 uur:     Woord- en Communieviering
Voorganger:  Past. R. van Oorschot

 • Jo Timmermans en overleden familie vanwege geboortedag Jo
 • Frans en Joke de Bruijn- Hellemons vanwege huwelijksdag
 • Bart Boomaerts vanwege geboortedag
 • Overleden ouders Nouws-Jansen vanwege beider geboortedag
 • Overleden ouders de Hoon- van Aert
 • Piet van Ginneken vanwege eerste jaargetijde

DOPEN
Zondag 19 september wordt Jasmijn Schijvenaars door het sacrament van het Heilig Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen.

BUURTEN MET DE BIJBEL
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website: www.sintfranciscusparochie.nl onder het kopje  actueel. 

HAASTEN
Haast je langzaam   (Nicolas Boileau)

St. Franciscusparochie
Parochiekern H. Joannes de Doper te Sprundel

Tarieven 2021

Kosten graf 20 jaar:
1e begraving:
Graf delven       € 586,-
Grafrechten      € 504,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 468,-
Evt. reserveren grafrechten –  € 504,-

2e begraving:
Graf delven      € 466,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 468,-
Bijbetaling grafrechten *) P.M.

Kosten urnenmuur 20 jaar:
Kosten plaatsen excl. dekplaat  € 331,-
Urnenrecht –     € 504,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 468,-

Bijplaatsing in muur of graf:
Kosten plaatsen in urnenmuur   € 145,-
Kosten plaatsen in graf – € 72,-
Onderhoud begraafplaats – € 468,-
Bijbetaling urnenrecht *) P.M.

Kosten kindergraf (0-12jaar):
Graf delven  € 233,-
Grafrechten – € 504,-
Onderhoud begraafplaats – € 468,-

Verlenging:
Alle graf en urnenrechten 10 jaar  € 486,-
Alle graf en urnenrechten 5 jaar  € 243,-

Uitstrooiing as: € 200,-
*) Bij een 2e beaarding/plaatsing worden grafrechten/urnenrechten voor beide graven/urnen berekend tot 20 jaar na de datum van de 2e beaarding/bijzetting.
Tarieven diensten 2021:
Misintenties € 11,00                                                                  Huwelijksdienst/Uitvaartdienst incl. avondwake – € 612,00
Alleen avondwake met collecte – € 307,00
Jubileumdienst – € 307,00
Dienst in crematorium of begraafplaats
zonder voorafgaande kerkelijke dienst – € 408,00
Uitvaartdienst in aula crematorium of
begraafplaats (inclusief avondwake) – € 612,00
Minimum parochiebijdrage – €100,00
Reiskosten naar crematorium per km – €0,37
Bijdrage bij Doop – Communie – Vormsel – € 100,00

Parochiekernen

Rucphen

Schijf

St. Willebrord

Zegge