H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL
Hertogstraat 1
4714 BZ Sprundel,
0165-382214
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl

Secretariaat
Het kerksecretariaat is gevestigd beneden naast de Mariakapel.

Ingang aan de kant van de Mariakapel (oprit tussen de kerk en Brasserie de Pastorie)

U kunt in het secretariaat terecht voor alle voorkomende kerkelijke zaken
zoals:
huwelijksaangifte, overlijdensaangifte,

doopafspraken en doorgeven van misintenties.
Het secretariaat is geopend op:

  • maandagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
  • vrijdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur.

Telefonisch is het kerksecretariaat bereikbaar onder nummer : 0165 –382214
Het adres is: Hertogstraat 1, 4714 BZ  Sprundel.

BEREIKBARE DIENST

In zeer dringende gevallen (melden overlijden, ernstig zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst: telefoon 06-20515729.

Het verhaal van de Goede Week en Pasen verteld bij de Geheimen van de Rozenkrans
Deze week hebben de Sprundelse communicantjes en verschillende groepen van de Basisschool Vinkenbos een rondleiding gehad door het Fatimapark en langs de Geheimen van de Rozenkrans. Het is bijzonder om naar het verhaal van de Goede Week en Pasen te luisteren tijdens een rondleiding langs de Geheimen van de Rozenkrans.
Helaas staan de coronamaatregelen niet toe om rondleidingen voor volwassenen te verzorgen, maar breng tijdens de Paasdagen gerust een bezoek aan de Geheimen van de Rozenkrans, uiteraard met inachtneming van de basismaatregelen.
(foto’s gemaakt door Nina de Hoon)

Samenstelling Parochiekerncommissie:

  • Voorzitter: Ineke Zopfi
  • Kasbeheerder tevens secretaris: Ria van Oorschot
  • Lid :Ad Meijer
  • Namens parochiebestuur: Tonnie Sedee

Week 16: 17 t/m 23 april 2021

DERDE ZONDAG VAN PASEN
DE ANGST VOORBIJ
‘Vrede zij u. 

ZATERDAG 17 APRIL
17.00 uur:    Woord en Communieviering
Voorganger: Past. J. van Steenoven

  • Jo Timmermans en overleden familie
  • Jaargetijde Marijn Timmermans
  • Toon en Naantje Verschuren- van Dijk vanwege geboortedag Toon

HOUDEN VAN
Hou van de mensen zoals ze zijn; er bestaan geen anderen.(Phil Bosmans)

St. Franciscusparochie
Parochiekern H. Joannes de Doper te Sprundel

Tarieven 2021

Kosten graf 20 jaar:
1e begraving:
Graf delven       € 586,-
Grafrechten      € 504,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 468,-
Evt. reserveren grafrechten –  € 504,-

2e begraving:
Graf delven      € 466,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 468,-
Bijbetaling grafrechten *) P.M.

Kosten urnenmuur 20 jaar:
Kosten plaatsen excl. dekplaat  € 331,-
Urnenrecht –     € 504,-
Bijdrage onderhoud begraafplaats – € 468,-

Bijplaatsing in muur of graf:
Kosten plaatsen in urnenmuur   € 145,-
Kosten plaatsen in graf – € 72,-
Onderhoud begraafplaats – € 468,-
Bijbetaling urnenrecht *) P.M.

Kosten kindergraf (0-12jaar):
Graf delven  € 233,-
Grafrechten – € 504,-
Onderhoud begraafplaats – € 468,-

Verlenging:
Alle graf en urnenrechten 10 jaar  € 486,-
Alle graf en urnenrechten 5 jaar  € 243,-

Uitstrooiing as: € 200,-
*) Bij een 2e beaarding/plaatsing worden grafrechten/urnenrechten voor beide graven/urnen berekend tot 20 jaar na de datum van de 2e beaarding/bijzetting.
Tarieven diensten 2021:
Misintenties € 11,00                                                                  Huwelijksdienst/Uitvaartdienst incl. avondwake – € 612,00
Alleen avondwake met collecte – € 307,00
Jubileumdienst – € 307,00
Dienst in crematorium of begraafplaats
zonder voorafgaande kerkelijke dienst – € 408,00
Uitvaartdienst in aula crematorium of
begraafplaats (inclusief avondwake) – € 612,00
Minimum parochiebijdrage – €100,00
Reiskosten naar crematorium per km – €0,37
Bijdrage bij Doop – Communie – Vormsel – € 100,00

Parochiekernen

Rucphen

Schijf

St. Willebrord

Zegge