Sacramenten

De 7 sacramenten:

Doop: In het sacrament van het doopsel geeft God ons zijn ‘Ja’ en wordt de pasgeborene kind van God. Het doopsel vindt meestal plaats in het eerste levensjaar van het kind. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bijbrengen.

Eucharistie: Op de avond voordat Jezus werd gevangengenomen, heeft hij samen met zijn apostelen het joodse paasfeest gevierd met een gezamenlijke maaltijd. Tijdens deze maaltijd, die vanaf dan bij christenen ‘het laatste avondmaal’ wordt genoemd, heeft Jezus brood en wijn in zijn handen genomen en gezegd: “Dit is mijn Lichaam” en “Dit is mijn Bloed”. Zo liet Hij blijken dat Hij zijn leven zou geven. Hij riep zijn leerlingen op om samen te blijven komen rond brood en wijn: “Blijft dit doen om Mij te gedenken.” In antwoord op deze oproep komen katholieken op zondag samen om in de eucharistie het lijden, de dood en verrijzenis van Jezus te gedenken.

-Vormsel: Het Vormsel is de zending van de Heilige Geest. Dit betekent dat de vormeling wordt gezegend met de Geest van God en dat deze hem bijstaan in zijn leven en er voor hem is als hij hulp nodig heeft. De Heilige Geest wordt gezien als een leider, welke spreekt in Gods Heilige naam, welke God is. Met de zending van de Heilige Geest wordt ook bedoeld dat de vormeling na het Vormsel zelf de wereld in gaat en het “ware geloof” verkondigt aan ieder die dit horen wil. Het Vormsel bezegelt daarnaast het Doopsel. Door te dopen komt iemand bij de geloofsgemeenschap, door te vormen beaamt men dit en zal proberen de geloofsgemeenschap uit te breiden.

-Huwelijk: Het kerkelijk huwelijk is binnen de christelijke traditie een verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt in het bijzijn van God en zijn gemeenschap of gemeente. In de Katholieke Kerk en het christelijke Oosten is het huwelijk een van de zeven Sacramenten.

Ziekenzalving: Het sacrament is bedoeld voor hen die in gevaar van sterven verkeren. … De ziekenzalving vormt samen met de (laatste) biecht en de (laatste) communie de laatste sacramenten, ook wel sacramenten der stervenden of sacramenten der zieken genoemd.

-Boete en Verzoening: In het leven loopt het niet altijd zoals we het graag zouden willen. Soms zitten we onszelf en elkaar in de weg. En soms ook schieten we tekort naar onszelf en God. Dan voelen we ons schuldig en verlangen we naar verzoening. Het sacrament van boete en verzoening, de biecht. Geeft ons de mogelijkheid om daadwerkelijk opnieuw te beginnen. Als we jegens God in alle eerlijkheid durven te erkennen dat we tekortschieten, als we oprecht spijt hebben van iets wat ons persoonlijke relatie tot God en onze medemensen in de weg staat, dan kan een biechtgesprek een verademing zijn, omdat we ons mens zijn in Gods licht en barmhartigheid kunnen toevertrouwen.

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge