Contactgegevens

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
Raadhuisstraat 3
4715 CB  Rucphen
Telefoon: 0165 – 341246

Kijk ook eens op de site van Stichting Rucphen Toen en Nu Deze stichting heeft een aantal You Tube-filmpjes uitgebracht over o.a. onze parochiekern.
De moeite waard!

Voor informatie over de vieringen en de intenties zie op de homepage bij “Vieringen”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Op zondag 14 juli is er om 11:00 uur de presentatieviering van diaken Anton Janssen in de H. Trudokerk in Zundert. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Na afloop van de viering is er gelegenheid om kennis te maken met diaken Janssen en zijn vrouw Inge.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaterdag 13  juli, geen viering in onze parochiekern.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Op 9 mei deden de communicanten van Zegge en Rucphen hun E.H. Communie in de H. Martinuskerk van Rucphen. Ze hadden een hele mooie dag.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Hieronder de tekst die diaken Jan van Steenoven tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in onze Martinuskerk op 4 mei uitsprak en veel indruk maakte op de vele aanwezigen:

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 


In een goed gevulde H. Martinuskerk ontving Ans van Rijen-Zegers een diocesane onderscheiding voor haar jarenlange dienstbaarheid aan onze parochiekern. De versierselen die bij de onderscheiding horen werden opgespeld door Nellie Hagendoorn.  Sander en Martijn, twee uiterst muzikale kleinzonen van Ans, zorgden voor passende muziek. 


 

Welkom in de herberg van de hoop.

Die boodschap willen wij uitdragen. Wij willen een sociale en diaconale kerk zijn, wij willen de boodschap van Jezus van Nazareth uitdragen en in praktijk brengen. Zodat iedereen zich veilig, thuis en geborgen voelt in onze “herberg”.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Ik geloof in een kerk

die haar deuren wijd openzet, waar iedereen welkom is

en niemand buitengesloten wordt,

die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,

tussen goed en slecht, waar ieder heilig en zondig is,

en geen rangen en standen kent, waar allen van hoog tot laag

werkelijk broeders en zusters zijn, die haar eigen grenzen overschrijdt

en een Tafel bereidt voor allen die zich tot Jezus Christus

bekennen, die het woord van God in dialoog belijden

en waar communio hand in hand gaat met communicatie,

die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen,

die niet denkt aan eigen roem, maar de kleinen eert

en hun optilt uit hun vernedering, die op uittocht is

naar de werkelijke bevrijding voor allen,

die haar crisis te boven komt en blijft getuigen

van de hoop die in haar leeft.

 

Ton Baeten, Voormalig Abt van de abdij van Berne

 


 

 

 

Viering: in de even weken op zaterdag om 19.00 uur.

Secretariaat is geopend op:
dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur.

U bent op deze tijden welkom voor het opvragen van informatie met betrekking tot Doop, huwelijk etc. en voor het inleveren van misintenties. Uw misintentie ook vermeld in de Bode? geef deze dan uiterlijk dinsdag voor 10.00 uur aan ons door (ingang secretariaat is aan de linkerzijde van de kerk bij de parkeerplaats)

E-mail: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl
IBAN: NL97 RABO 0144 9058 33

Samenstelling Parochiekerncommissie:

Voorzitter: Ad Goossens
Kasbeheerder: André Goutman
Leden: Corrie van Broekhoven, Mieke van Dijk, Jan Struijs, Wim Gobbens.
Bouwkundig adviseur: Piet de Kok

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

parochiekernen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge