Contactgegevens

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
Raadhuisstraat 3
4715 CB  Rucphen
Telefoon: 0165 – 341246

De Stichting Rucphen Toen en Nu heeft een aantal You Tube-filmpjes uitgebracht over o.a. onze parochiekern.
Zie voor het filmpje over de Martinustuin: https://youtu.be/7bMcSS6A_mg
https://www.rucphentoenennu.nl/een-bijzonder-kruisbeeld/

Voor informatie over de vieringen en de intenties zie op de homepage bij “Vieringen”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Op 4 september is onze mede-parochiaan  Gerardus Adrianus Petrus Marie (Gerard) Vos overleden op de leeftijd van 81 jaar.

Wij gedenken hem in onze gebeden.


De PKC heeft een bijzonder bord opgehangen op onze Martinuskerk – met een mooie uitnodigende tekst!

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

 

Op zaterdagavond 12 augustus was er in onze H. Martinuskerk in Rucphen een themaviering met als thema: “In wat voor wereld leven wij ?” Wij vroegen ons af hoe wij nog kunnen leven met alles wat mensen elkaar aandoen. De beelden die dagelijks in de media langskomen en ons ter ore komen laten ons een wereld zien waarin maar weinig liefde is. Wij kunnen in deze viering hoop en bemoediging vinden om ons in te zetten voor een betere wereld waarin recht gedaan wordt aan de aarde en aan onze medemens.

Na de viering waren er veel positieve reacties. Parochianen vonden het fijn en bemoedigend na lange tijd weer een dergelijke viering bij te kunnen wonen.

__________________________________________________________________________________________________

 

Ik geloof in een kerk

die haar deuren wijd openzet, waar iedereen welkom is

en niemand buitengesloten wordt,

die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,

tussen goed en slecht, waar ieder heilig en zondig is,

en geen rangen en standen kent, waar allen van hoog tot laag

werkelijk broeders en zusters zijn, die haar eigen grenzen overschrijdt

en een Tafel bereidt voor allen die zich tot Jezus Christus

bekennen, die het woord van God in dialoog belijden

en waar communio hand in hand gaat met communicatie,

die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen,

die niet denkt aan eigen roem, maar de kleinen eert

en hun optilt uit hun vernedering, die op uittocht is

naar de werkelijke bevrijding voor allen,

die haar crisis te boven komt en blijft getuigen

van de hoop die in haar leeft.

 

Ton Baeten, Voormalig Abt van de abdij van Berne

 


 

 

 

Viering: in de even weken op zaterdag om 19.00 uur.

Secretariaat is geopend op:
dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur.

U bent op deze tijden welkom voor het opvragen van informatie met betrekking tot Doop, huwelijk etc. en voor het inleveren van misintenties. Uw misintentie ook vermeld in de Bode? geef deze dan uiterlijk dinsdag voor 10.00 uur aan ons door (ingang secretariaat is aan de linkerzijde van de kerk bij de parkeerplaats)

E-mail: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl
IBAN: NL97 RABO 0144 9058 33

Samenstelling Parochiekerncommissie:

Voorzitter: Jan Struijs
Kasbeheerder: André Goutman
Leden: Corrie van Broekhoven, Mieke van Dijk, Ad Goossens, Wim Gobbens
Bouwkundig adviseur: Piet de Kok.

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

parochiekernen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge