Contactgegevens

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
Raadhuisstraat 3
4715 CB  Rucphen
Telefoon: 0165 – 341246

De Stichting Rucphen Toen en Nu heeft een aantal You Tube-filmpjes uitgebracht over o.a. onze parochiekern.
Zie voor het filmpje over de Martinustuin: https://youtu.be/7bMcSS6A_mg

Voor informatie over de vieringen en de intenties zie op de homepage bij “Vieringen”.

 


Zaterdag 4 februari is er geen viering in onze Martinuskerk.

 


Op zondag 22 januari was er – in  samenwerking met de stichting Rucphen Toen en Nu – in onze Martinuskerk een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst heeft wethouder René Lazeroms, namens het gemeentebestuur, een bijzonder kruisbeeld overdragen aan de stichting.

Dit kruisbeeld heeft inmiddels een passende plek krijgen in onze Martinuskerk.

 

https://www.rucphentoenennu.nl/een-bijzonder-kruisbeeld/

——————————————————————————————————————————————————————————————

Ik geloof in een kerk

die haar deuren wijd openzet, waar iedereen welkom is

en niemand buitengesloten wordt,

die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,

tussen goed en slecht, waar ieder heilig en zondig is,

en geen rangen en standen kent, waar allen van hoog tot laag

werkelijk broeders en zusters zijn, die haar eigen grenzen overschrijdt

en een Tafel bereidt voor allen die zich tot Jezus Christus

bekennen, die het woord van God in dialoog belijden

en waar communio hand in hand gaat met communicatie,

die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen,

die niet denkt aan eigen roem, maar de kleinen eert

en hun optilt uit hun vernedering, die op uittocht is

naar de werkelijke bevrijding voor allen,

die haar crisis te boven komt en blijft getuigen

van de hoop die in haar leeft.

 

Ton Baeten, Voormalig Abt van de abdij van Berne

 


 

Zondag 11 december vierde ons Ceciliakoor het jaarlijkse Ceciliafeest.

Hierbij werden 2 leden die allebei 50 jaar (!) lid van het koor zijn in de bloemetjes gezet.

Wij wensen Annie Voeten en Toos Loos van harte proficiat met dit jubileum en danken hen voor hun grote inzet!

——————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

Viering: in de even weken op zaterdag om 19.00 uur.

Secretariaat is geopend op:
dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur.

U bent op deze tijden welkom voor het opvragen van informatie met betrekking tot Doop, huwelijk etc. en voor het inleveren van misintenties. Uw misintentie ook vermeld in de Bode? geef deze dan uiterlijk dinsdag voor 10.00 uur aan ons door (ingang secretariaat is aan de linkerzijde van de kerk bij de parkeerplaats)

E-mail: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl
IBAN: NL97 RABO 0144 9058 33

Samenstelling Parochiekerncommissie:

Voorzitter: Jan Struijs
Kasbeheerder: André Goutman
Leden: Corrie van Broekhoven, Mieke van Dijk, Ad Goossens, Wim Gobbens
Bouwkundig adviseur: Piet de Kok.

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

parochiekernen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge