Contactgegevens

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
Raadhuisstraat 3
4715 CB  Rucphen
Telefoon: 0165 – 341246

Voor informatie over de zondagsviering en de intenties zie op de homepage bij “Vieringen”.

——————————————————————————————-

Met ingang van 4 juli is het niet langer noodzakelijk om vooraf te reserveren. Conform de nieuwe regels zullen wij de aanwezige kerkgangers bij binnenkomst registreren. De algemene corona-maatregelen (zoals anderhalve meter afstand houden) blijven van toepassing.

——————————————————————————————-

Dit jaar vieren we Allerzielen op maandag 1 november, 19:00 uur. Pastor van Reen gaat voor in een gebedsdienst, waarin we onze dierbare doden herdenken. De overledenen van het afgelopen jaar (nov. 2020 tot 1 nov. 2021) worden genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars ontstoken.

——————————————————————————————–

In de komende tijd is de Mariakapel dagelijks opengesteld tussen

2 en 4 uur in de middag. U bent welkom voor een moment van overweging, stilte of van gebed.


 

Het monumentale H. Hartbeeld is na een grondige restauratie bij het atelier van Michiel Overhoff in Amsterdam weer terug in Rucphen.

Het heeft nu een prachtige plaats gekregen achter tegen de kerk in het dorpspark dat momenteel wordt aangelegd.

Heel hartelijk dank aan iedereen die bij dit project betrokken was. Zeker ook postuum aan Jan van Broekhoeven die de grote initiator ervan was.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Ziekenbezoek:

In verband met de coronacrisis kunnen we helaas nog geen persoonlijke ziekenbezoekjes doen. Toch willen we aandacht geven aan onze zieken,  door middel van een kaartje. Graag doorgeven aan Anja  Hoendervangers. tel 34 80 90  of Anny van Rooij tel. 34 23 31.

Viering: zondag 10.30 uur.

Secretariaat is geopend op:
dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur.

U bent op deze tijden welkom voor het opvragen van informatie met betrekking tot Doop, huwelijk etc. en voor het inleveren van misintenties. Uw misintentie ook vermeld in de Bode? geef deze dan uiterlijk dinsdag voor 10.00 uur aan ons door (ingang secretariaat is aan de linkerzijde van de kerk bij de parkeerplaats)

E-mail: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl
IBAN: NL97 RABO 0144 9058 33

Samenstelling Parochiekerncommissie:

Voorzitter: Jan Struijs
Kasbeheerder: André Goutman
Leden: Corrie van Broekhoven, Mieke van Dijk, Ad Goossens, Wim Gobbens
Bouwkundig adviseur: Piet de Kok.

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

parochiekernen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge