Heilige Martinus kerk Rucphen

Contactgegevens

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
Raadhuisstraat 3
4715 CB  Rucphen
Telefoon: 0165 – 341246

 Zondag 5 juli 10.30 uur:

 

Veertiende zondag door het jaar; Woord- en Communieviering. Voorganger pastor Gerard Damen.

Intenties:

– overl. fam. van Zitteren en Mej. Heijmans;

– José Dictus vanwege verjaardag;

– Jan Dictus e.v. Marie Broos vanwege verjaardag;

– Alle zieken van de parochiekern, namens de Ziekenactie;

– Maik van Oosterhout.

 

Vanwege de geldende RIVM/GGD-eisen, zullen wij u bij binnenkomst in het kerkgebouw persoonlijk welkom heten, uw naam en telefoonnummer registreren en de verdere maatregelen toelichten.

 

………………………………………………………………………

 

Koninklijke onderscheiding voor Martien Schumacher.

 

Ook vanaf deze plaats willen wij Martien Schumacher van harte feliciteren met zijn onderscheiding die hij bij gelegenheid van Lintjesregen 2020 mocht ontvangen. Het is meer dan verdiend!

Wij citeren uit BNdeStem:

“Bij zijn komst naar Rucphen in de jaren zeventig werd Martien Schumacher meteen actief voor de St. Martinusparochie. Hij was secretaris van het parochiebestuur, maakte deel uit van het kerkkoor en regionaal was hij lid en voorzitter van het Gregoriaans koor Signum Magnum. Binnen het katholiek onderwijs was hij secretaris van de Rucphense onderwijsstichting. In 1995 richtte hij Kiwanis Halderberge/Rucphen op. Verder is Schumacher betrokken bij het CDA en belangenbehartiger Alzheimer West-Brabant”.

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Op 21 april 2020 is, op de leeftijd van 88 jaar, Jan Dircken overleden.

Op dinsdag 28 april heeft zijn gezin in zijn vertrouwde parochiekerk op waardige wijze afscheid genomen van Jan in een uitvaartviering. Vanwege de corona-maatregelen was dit afscheid in besloten kring. Aansluitend aan de uitvaartviering hebben de nabestaanden Jan begeleid naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats in Rucphen. Voor al zijn maatschappelijke verdiensten was Jan onderscheiden met de Eremedaille in Zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Tot deze verdiensten behoorden ook het vele vrijwilligerswerk, dat Jan gedurende tientallen jaren belangeloos heeft verricht voor onze parochiekern. Als een goede huisvader heeft Jan al die jaren mede zorg gedragen voor een goede staat van onderhoud van ons kerkgebouw en omgeving. Verder heeft Jan ook vele jaren als koster gefunctioneerd. Wij zijn Jan veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij voor onze parochiekern heeft verricht. Zijn echtgenote Mien en alle andere gezinsleden wensen wij veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

 


Ziekenbezoek:

In verband met de coronacrisis kunnen we helaas nog geen persoonlijke ziekenbezoekjes doen. Toch willen we aandacht geven aan onze zieken,  door middel van een kaartje. Graag doorgeven aan Anja  Hoendervangers. tel 34 80 90  of Anny van Rooij tel. 34 23 31.

Viering: zondag 10.30 uur.

Secretariaat is geopend op:
• maandag 15:30 tot 17:00 uur
• donderdagmorgen alleen telefonisch bereikbaar van 9:30 tot 11:30 uur

U bent op deze tijden welkom voor het opvragen van informatie met betrekking tot Doop, huwelijk etc. en voor het inleveren van misintenties. Uw misintentie ook vermeld in de Bode? geef deze dan uiterlijk maandag voor 16.30 uur aan ons door (ingang secretariaat is aan de linkerzijde van de kerk bij de parkeerplaats)

E-mail: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl
IBAN: NL97 RABO 0144 9058 33

Samenstelling Parochiekerncommissie:

Voorzitter: Jan Struijs
Kasbeheerder: André Goutman
Leden: Corrie van Broekhoven, Mieke van Dijk,  Ria Lahaye, Wim Gobbens
Bouwkundig adviseurs: Jan van Broekhoeven, Piet de Kok.

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge