Contactgegevens

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
Raadhuisstraat 3
4715 CB  Rucphen
Telefoon: 0165 – 341246

Voor informatie over de vieringen en de intenties zie op de homepage bij “Vieringen”.

—————————————————————————————-

Op zaterdag 28 mei is er in onze parochiekern geen viering.

—————————————————————————————–

Op zondag 15 mei was de jaarlijkse bedevaart van onze parochiekerk naar Zegge.

Op de pagina “ACTUEEL” van deze website staat een verslag en enkele foto’s hiervan!


 

Ziekenbezoek:

Indien u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis of bij ziekte thuis en u er prijs op stelt een bezoekje te ontvangen, neemt u dan contact op met Anny van Rooij tel. 34 23 31 of met Anja Hoendervangers. Tel. 34 80 90.


 

Het monumentale H. Hartbeeld is na een grondige restauratie bij het atelier van Michiel Overhoff in Amsterdam weer terug in Rucphen.

Het heeft nu een prachtige plaats gekregen achter tegen de kerk in het dorpspark dat momenteel wordt aangelegd.

Heel hartelijk dank aan iedereen die bij dit project betrokken was. Zeker ook postuum aan Jan van Broekhoeven die de grote initiator ervan was.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Viering: in de even weken op zaterdag om 19.00 uur.

Secretariaat is geopend op:
dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur.

U bent op deze tijden welkom voor het opvragen van informatie met betrekking tot Doop, huwelijk etc. en voor het inleveren van misintenties. Uw misintentie ook vermeld in de Bode? geef deze dan uiterlijk dinsdag voor 10.00 uur aan ons door (ingang secretariaat is aan de linkerzijde van de kerk bij de parkeerplaats)

E-mail: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl
IBAN: NL97 RABO 0144 9058 33

Samenstelling Parochiekerncommissie:

Voorzitter: Jan Struijs
Kasbeheerder: André Goutman
Leden: Corrie van Broekhoven, Mieke van Dijk, Ad Goossens, Wim Gobbens
Bouwkundig adviseur: Piet de Kok.

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

parochiekernen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge