Skip to main content

Regio’s Rucphen en Zundert tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 26 april jongstleden werd in de pastorie van Zundert de samenwerkingsovereenkomst tussen de Franciscusparochie regio Rucphen en de parochies van de Sint Bavo, de heilige Drie-Eenheid en de heilige Trudo van regio Zundert getekend. Parochiebestuurders, pastores, assistenten, en Annemiek Way namens het bisdom, waren aanwezig om dit heuglijke feit te onderstrepen. Het bestuur van de heilige Trudo had voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Na de ondertekening was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje en een hapje.

Met de installatie van Hans van Geel als pastoor van de regio Rucphen en de regio Zundert, kon de samenwerking tussen beide regio’s worden hervat en bekrachtigd. Hij memoreerde het belang van de overeenkomst en bevestigde de symbolische betekenis van de ondertekening, als een toegewijde geste van beide regio’s om met verzamelde krachten de toekomst in te trekken. Hij vertelde, dat we ter ondersteuning ook de patroonheiligen van de parochies mogen aanbidden. Op hun voorspraak mogen wij ons gezegend weten. Hans verwees tot slot naar Christus, die ons allen in geloof en leven door zijn Woord verzamelt en aan elkaar verbindt. Door de levende Heer centraal te stellen in onze pastorale en bestuurlijke arbeid, zullen wij ons door Hem gedragen mogen weten en in vertrouwen de toekomst van de kerken in onze dorpen tegemoet mogen zien.

Pastoor Hans van Geel ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. 

De vertegenwoordigers van de parochiebesturen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

De door alle besturen getekende exemplaren worden overhandigd aan de bisschop van Breda, die de overeenkomst bekrachtigd met zijn handtekening.

Namens het pastoresteam

Wim van Reen

X