Skip to main content

Protocol voor de toediening van het sacrament van het Doopsel

Op basis van de protocollen die door de bisschoppen zijn uitgevaardigd hebben wij als pastoraal team een protocol gemaakt voor de toediening van het heilig doopsel in onze regio’s.

Uitgangspunt van de bisschoppen is dat de doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid zoveel mogelijk wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

Maar, zo stellen de bisschoppen, ‘omdat het doopsel een heilsnoodzakelijk sacrament is en er momenteel geen zicht is op wanneer het gevaar van besmetting voorbij is, kan toch besloten worden tot het dopen, omdat men het kind niet voor lange tijd de genade van het doopsel wil onthouden. Als dat besluit door de ouders in geweten en met instemming van de bedienaar genomen is, dan moet het doopsel zo veilig mogelijk worden toegediend, dat wil zeggen met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen’.

Als pastoraal team hebben wij daarom besloten dat er gedoopt kan worden mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

De ouders stemmen in met de doop, kennende de risico’s op besmetting die er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch kunnen zijn.

  1. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot de ouders, peetouders, andere kinderen van het gezin, grootouders van de dopeling.
  2. De doopheer zal anderhalve meter afstand in acht nemen en contact met de dopeling tot het minimum beperken.
  3. Er zal gebruik gemaakt worden van vers water, dat meteen na de doop aan de aarde wordt teruggegeven.
  4. De aanmelding voor de doop vindt op de gebruikelijk wijze plaats: minimaal zes weken voor de doop aanmelden via het inschrijfformulier. De datum kan al vastgelegd worden, maar het tijdstip en de doopheer zullen doorgegeven worden wanneer deze in het pastoraal team vastgesteld zijn.
  5. De doopvoorbereiding geschiedt niet zoals gebruikelijk in groepsverband. De doopheer zal de doopouders individueel thuis bezoeken en de nodige inhoudelijke en praktische zaken met hen doornemen.

Wij hopen onder deze voorwaarden u in deze moeilijke tijd toch van dienst te kunnen zijn om, wanneer u hiertoe besluit, de doop te kunnen laten doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Hans van Geel

X