Skip to main content

Procedure bij dopen:

By 27 augustus 2019september 2nd, 2019Algemeen nieuws
  • De aanvraag moet u doen bij uw parochiekern.
  • De datum dient minimaal 8 weken in de toekomst te liggen.
  • U vult een inschrijfformulier in. Bij de aanmelding heeft u ook de doopnamen van de peter en meter nodig.
  • LET OP: er mogen géén twee peters of twee meters opgegeven worden.
  • U moet parochiebijdrage doen.
  • U krijgt via de contactpersoon van de parochie de teksten van het doopboekje en de datum van de (verplicht) bij te wonen doopvoorbereidingsavond.
  • Op die doopvoorbereidingsavond krijgt u te horen wie de doopheer is. Daar mee overlegt u wat het tijdstip van de doop is.
X