Skip to main content

Pinksterestafette in de Sint Franciscusparochie regio Rucphen en de parochies van de regio Zundert op dinsdag 7 en donderdag 9 juli 2020

pinksterestafette in rucphen en zundert (foto’s)

Op dinsdag 7 juli mocht de Franciscusparochie van de regio Rucphen het Pinkstervuur ontvangen van de Bernardusparochie uit Oudenbosch. Vertegenwoordigers van Oudenbosch lazen in de afsluitende gebedsviering van de Pinksterestafette in de Sint Franciscusparochie hun geloofsbrief voor.

Het Pinkstervuur zou zijn weg vervolgen binnen het werkgebied van het pastorale team van de regio Rucphen en regio Zundert. De halteplaats die werd aangedaan op donderdag 9 juli was Klein-Zundert.

Enkele tieners uit de Franciscusparochie hebben samen met hun vader de geloofsbrief van de parochie op de fiets naar de gemeentegrens met Zundert gebracht, alwaar enkele andere kinderen met hun grootouders de brief meenamen naar de regio Zundert.

We hadden in de regio’s van ons werkgebied Rucphen en Zundert, ervoor gekozen om een diaconale, een catechetische en een liturgische activiteit op te zetten. De diaconale betrof een werkbezoek aan het vogelrevalidatiecentrum in de regio Zundert. De catechetische werd het geloofsgesprek dat in beide regio’s gevoerd werd. De liturgische was een afsluitende gebedsviering in de stijl van Taizé, die eveneens in beide regio’s de mooie dagen zouden besluiten.

Op donderdag 9 juli brachten enkele parochianen samen met pastoor Hans van Geel een bezoek aan de vogelopvang in Klein-Zundert. Aangezien Franciscus de patroonheilige is van een van onze parochies, werd de aandacht voor de schepping in het revalideren van gewonde dieren, in het zonnetje gezet.

In Sint Willebrord werd op dinsdag 7 juli ’s middags het geloofsgesprek gehouden in de aula van het mortuarium van de Sint Franciscusparochie. Het gesprek was opgezet in de sfeer van Buurten met de Bijbel, en deze keer met elementen van bibliodrama. De Bijbeltekst die gebruikt werd was de uitzending van de 72 uit het evangelie van Lukas. Een vraag die mee resoneerde met de geloofsverkenning was, voelen ook wij ons uitgezonden als leerlingen van Christus.

In het parochiecentrum van Klein-Zundert, onderdeel van de regio Zundert, werd het tweede geloofsgesprek gehouden op donderdag 9 juli. Op de foto’s enkele van de 8 deelnemers. Ook in dit geloofsgesprek was de uitzending van de 72 de Bijbeltekst waar omheen het gesprek cirkelde.

Deelnemers aan de geloofsgesprekken gaven terug, hoe goed het hen gedaan had om over hun geloof te spreken. Zij spraken hun verlangen uit naar meer van zulke geloofsmomenten.

Op dinsdag 7 en donderdag 9 juli werden beide dagen afgesloten met een gebedsviering in de stijl van Taizé. In de Sint Willibrorduskerk van Sint Willebrord en de Sint Willibrorduskerk van Klein-Zundert werden het mooie vieringen met veel stilte, met een enkel gebed, een korte Bijbellezing en liederen van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé.

Uit de voorbede tijdens de gebedsviering:

Wij bidden U Heer, kom en maak van ons leven een tempel van de heilige Geest.

Wij bidden U Heer, schenk aan ieder van ons de vruchten van de Geest:

liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en trouw.

Wij bidden U Heer, laat de heilige Geest spreken door de mond van uw dienaars en dienaressen die uw woord verkondigen.

We hebben in deze Pinksterestafette mogen ervaren, hoe heilzaam het is om met elkaar te spreken over ons geloof, om samen te vieren en met elkaar op een gezellige wijze aandacht te hebben voor diaconie. We komen daar vaak niet aan toe. We blijken met zijn allen veel tijd te steken in onderhoudswerk in de parochies, waardoor ons hart en hoofd vol kunnen raken met regeldingen. De uitnodiging om deel te nemen aan de Pinksterestafette, heeft ons weer op het spoor gezet van het wezenlijke van ons pastoraat: het geloof gaat voorop.

Zondag 12 juli werden het Pinkstervuur en de gezamenlijke geloofsbrief van de regio’s Rucphen en Zundert door pastoraal werker en teamleider Wim van Reen tijdens de eucharistieviering in de Sint Jozefkerk te Roosendaal overgedragen aan pastoor Ronald van Bronswijk van de Norbertusparochie. We wensen de Roosendaalse parochianen een zegenrijke ontmoeting met de Geest van Pinksteren.

Pastoor Hans van Geel

Teamleider Wim van Reen

X