Pastoraal team

Regio Rucphen en regio Zundert:

Het pastoraal team bestaat uit:

pastoor Hans van Geel

teamassistente Jeannette de kort.

Assistent-diaken Jan van Steenoven is door pastoor gevraagd om als contactpastor te fungeren voor diaconie en caritas. Tevens ondersteunt assistent-diaken Jan het pastoraal team in het voorgaan bij de weekendvieringen enĀ  speciale vieringen. Het pastoraal team is de diaken erkentelijk voor zijn bereidheid tot ondersteuning in de liturgie en zijn taak binnen diaconie/caritas.

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge