Pastoraal team

Regio Rucphen en regio Zundert:

  • Hans van Geel, eindverantwoordelijke pastoor, voorzitter van alle parochiebesturen, liturgie, individueel pastoraat, diaconie, organisatie bedevaarten.
  • Wim van Reen,¬†pastoraal werker, teamleider, geloofsvorming met volwassenen.
  • Gerard Damen, pastoraal werker, catechese met kinderen en jonge gezinnen.
  • diaken Jan van Steenoven is als assistent op afroep beschikbaar voor het pastoraal team

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge