Skip to main content

Pastor George Dirven overleden

Beste medeparochianen,

op vrijdag 4 februari overleed op 82-jarige leeftijd pastor George Dirven. Pastor Dirven heeft in onze parochies een paar keer eucharistievieringen verzorgd. Op 12 februari is zijn uitvaart geweest in de Bartholomeuskerk te Zevenbergen, waarna hij begraven werd op het priestergedeelte van de begraafplaats in Noordhoek.

Pastor George Dirven werd geboren op 9 juli 1939 te Etten Leur. Op 23 mei 1964 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding was George Dirven kapelaan van achtereenvolgens de parochies in Heerle, Kwadedamme en Rijsbergen. In die periode was hij ook meerdere jaren werkzaam als godsdienstdocent in Hulst. Van augustus 1974 tot november 1977 was hij lid van het pastoraal team van de H. Martinusparochie in Princenhage. Met ingang van 1november 1977 werd hij pastoor van de toenmalige parochies H. Johannes de Doper te Klundert en H. Joseph te Noordhoek. Hij vervulde zijn pastorale taken met veel toewijding, vanuit een doorleefd geloof, een oprechte interesse in mensen en een hem kenmerkende eenvoud. Met overtuiging en collegialiteit bevorderde hij de samenwerking van parochies in de regio Zevenbergen en de regio Noordwesthoek. Na de oprichting van de Immanuelparochie bleef hij werkzaam als parochievicaris van de nieuwe parochie. In juli 2014 verhuisde hij naar Zevenbergen en ging hij met emeritaat. Ook daarna bleef hij dienstbaar als priesterassistent en verleende hij pastorale zorg in woonzorgcentrum De Zeven Schakels’.

We zullen hem gedenken in onze gebeden. Moge het eeuwig Licht hem verlichten.

X