Skip to main content

Parochievernieuwing – Leiderschap en gebed

Beste lezer,

Namens Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum, nodig ik u van harte uit voor de tweede impulsavond Parochievernieuwing  – Leiderschap en gebed die plaatsvindt op woensdag 12 juni van 17.30 – 22.00 uur in het Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven. De avond is bedoeld voor pastorale beroepskrachten, bestuursleden en (kern)vrijwilligers uit het bisdom.

U kunt zich aanmelden bij voorkeur via de website van het Sint Franciscuscentrum of via opgave@sintfranciscuscentrum.nl  tot en met 7 juni 2019.

X