Skip to main content

Overweging van Pastor Wim van Reen bij de 17e zondag door het jaar A

Kent u het tvprogramma first dates? Mensen die elkaar niet kennen, worden in het programma first dates aan elkaar gekoppeld voor een etentje en daarna wordt hen gevraagd of ze elkaar nog eens willen zien. Mensen op zoek naar iemand om hun leven mee te delen.  Soms zie je een vonk overslaan en lijken ze een schat in de akker te hebben gevonden. Dan kan liefde voor een keerpunt in het leven zorgen. Je leven is een stuk rijker geworden.

Regeringsleiders waren deze week samen aan het zoeken naar een schat in de Europese akker. Toen ze eraan begonnen, bleek die schat nog ver uit zicht te zijn. Uiteindelijk is het na vele nachtelijke uren zwoegen gelukt iets van gezamenlijkheid te vinden. Zal het een parel zijn voor de toekomst van Europa?

In het evangelie vertelt Jezus drie kleine parabeltjes. Over een verborgen schat, een mooie parel en een sleepnet vol vissen. Die de verborgen schat vindt, was er niet naar op zoek. Maar hij verkoopt wat hij heeft, om de grond met de schat te kopen.

De tweede, de koopman zocht wel mooie parels en toen hij de mooiste vond, verkocht ook hij alles wat hij had om die parel te kopen. Het sleepnet tenslotte zit vol goede en slechte vis. De goede wordt bewaard, de slechte terug geworpen.

Drie kleine parabeltjes over het Rijk der Hemelen. Het Rijk der Hemelen lijkt op een verborgen schat, op een parel. Om de schat te bemachtigen en de parel te bezitten, verkoop je alles wat je hebt. Dat horen we Jezus vaker zeggen. Verkoop wat je bezit en volg mij. Zou ik dat aan durven? Zoudt u dat aandurven?

Een enkeling durft die levenskeuze aan. Wie Christus volgt heeft een schat in de akker in zichzelf gevonden, die hem grote vreugde geeft en hij kan en wil niet anders, dan Jezus volgen. Het vertrouwde leven wordt ingeruild voor een intens gevoel van rijkdom. God nestelt zich in je diepste wezen en zet je in beweging op een nieuwe levensweg.

Maar als je gaat dubben en twijfelen, of je Jezus wel of niet zult volgen, kan God je nog niet in beweging zetten. Dan heb je de schat in de akker nog niet gevonden. Je bent vooral bezig met de balans op te maken, je bent de boekhouding aan het doen: wat win ik erbij en wat verlies ik? Je hoofd en je hart vechten met elkaar. Nog geen parel in zicht.

Drie kleine gelijkenissen vertellen ons vandaag over ons eigen hart waar God wil wonen en waar Hij ons de weg wijst naar Christus, naar de boodschap, naar Gods Rijk van vrede en goedheid. We zouden de drie kleine parabeltjes als een gewetensonderzoek kunnen zien. Wat is dat Rijk van God mij waard. Ben ik bereid iets van mijzelf op te geven om liefde, vrede en goedheid te vinden?

Wie Christus als die schat of die parel in zichzelf ontdekt, kan van vreugde eigenlijk niet anders meer dan zijn leven een wending geven. Zo iemand wordt door God in beweging gezet op een nieuwe levensweg om liefde te doen, vrede te bewerken en goedheid te verspreiden.

En dan is er nog het sleepnet, de derde kleine parabel. Het sleepnet met slechte vis staat voor alles wat het Rijk der Hemelen in de weg staat: hebzucht, macht, ikke ikke en de rest kan stikke. Goede vis staat voor de bereidheid om de weg van God te willen gaan en kerk en wereld op te bouwen. Die bereidheid, die levensinstelling is als een schat in de akker.

Om te weten wanneer de vis goed of slecht is, hebben we de geest van wijsheid nodig waar koning Salomo in de eerste lezing om vraagt. Hij vraagt om het inzicht om goed van kwaad te kunnen onderscheiden.  Van God ontvangt Salomo een opmerkzame geest, waarmee de schat in de akker gevonden kan worden. Amen

X