Skip to main content

Overweging bij Driekoningen door pastor Wim van Reen

Koning Covid regeerde met harde hand. Heel de wereld was onder zijn invloedssfeer. Niemand kon eraan ontkomen. Mensen hoopten op bevrijding, op redding, op een nieuwe toekomst. Drie wijzen uit verschillende delen van de wereld trokken zich het lot van de wereld aan en gingen op zoek naar een teken van verlossing, redding en hoop.

Ze begonnen ieder in hun eentje aan een lange en moeizame tocht, want overal waar ze kwamen was er lockdown, afgedwongen door koning Covid. Via google Maps hadden ze hun routes uitgestippeld.

Ook hadden ze over elkaars reizen op facebook gelezen, via Zoom gecorrespondeerd en afgesproken waar op de wereld ze elkaar zouden treffen. De ontmoeting was dicht in de buurt van de plaats waar de oude boeken over een Redder en Verlosser vertelden. De drie waren er zo zeker van dat ze een Redder zouden vinden, dat ze alvast geschenken hadden meegenomen.

Goud, wierook en mirre. Goud omdat het verdwijnen van koning Covid als goud zou zijn voor de wereld. Wierook, om eer te brengen aan de Verlosser zelf. Mirre, om de Redder te zalven tot nieuwe koning voor de wereld.

De drie wijzen hadden op Instagram gehoord dat ze een ster moesten volgen om de Verlosser te vinden. De ster bleef boven een achterafstalletje hangen. Een kindje lag er in een voederbak. Zijn vader en moeder zaten erom heen. Een os en ezel zorgden voor warmte en bescherming. Omdat het lockdown was, hielden de wijzen anderhalve meter afstand.

Enkele schaapherders, mensen van geen betekenis in de wereld, stonden met hun schapen op gepaste afstand van het kindje, zodat ze het toch goed konden zien. De drie wijzen vroegen zich af of ze wel op de juiste plek waren. Ze hadden een andere Redder verwacht, groot en machtig met goud en glitter omhangen.

Hoe kon dit Kind Redder zijn? Terwijl het kind hen aankeek, vulde hun hart zich met een gevoel dat ze nog niet eerder hadden gekend. Een gevoel van warmte voor alles en iedereen, ze zagen vrede over de hele wereld, hartelijkheid onder de mensen, ze zagen hoe mensen geborgenheid bij elkaar vonden, hoe zachte krachten mensen milder maakten.

De wereld van koning Covid kende vooral jaloezie, competitie en strijd. Iedereen was altijd maar voor zichzelf in de weer. Het was ieder voor zich en God voor ons allen. Mensen spraken harde taal en maakten elkaar voor grof vuil uit. Het kindje draaide het wereldbeeld om.

Zelfzuchtigheid maakte plaats voor vrijgevigheid, eenzaamheid voor verbondenheid, vijandschap sloeg om in vriendschap, radeloosheid werd hoop, concurrentie werd samenwerking.

Was dit visioen een begin van Redding waar de wijzen en de hele wereld zo’n behoefte aan hadden? Redding die niet met grote legers wordt afgedwongen, maar die in het hart van elke mens gelegd wordt. Aangeraakt door het wonder van het kleine kind, verlieten de drie wijzen gevaccineerd met Gods liefde de stal.

Ook de herders waren ontroerd. Ze voelden dat ze er helemaal bij hoorden en dat niemand meer alleen zou hoeven zijn, dat niemand minder zou zijn dan een ander. Ook zij voelden de liefde van God door de ogen van dit kind.

De wijzen en herders vertelden onderweg aan ieder die het horen wilde over wat ze hadden meegemaakt, hadden gevoeld en gezien daar in die stal. Voorbijgangers waren verwonderd en ontroerd. Het voelde alsof koning Covid met het vaccin van de liefde verjaagd kon worden. De wijzen en herders zorgden met hun verhalen ervoor dat mensen werden ingeënt met het visioen van het kleine kind. Koning Covid had het nakijken, zijn koninkrijk liep ten einde.

X