Skip to main content

Overweging bij Kerstmis van pastor Wim van Reen

Kerstmis maakt ieder jaar een verlangen in ons wakker naar geluk, gezelligheid, naastenliefde en vrede. Zowel kerkelijk betrokken mensen als mensen die bijna geen binding met de kerk hebben, bezoeken dan volop kerstvieringen.

We hadden gehoopt Kerstmis ook dit jaar op deze ongedwongen gezellige en feestelijke manier in volle kerken en thuis te mogen vieren. Het kan echter niet. We moeten nu vooral oppassen, ons aan verscherpte regels houden, veiligheid en gezondheid voorop stellen.

Kerstavond kon alleen via een livestream vanuit een lege sint Bavokerk gevolgd worden. Dus je zou kunnen zeggen: dit jaar vallen de slingers en bellen van Kerstmis grotendeels weg. Corona heeft ons duidelijk gemaakt, dat niets meer vanzelfsprekend is. Het virus heeft onze kwetsbaarheid blootgelegd.

We vertrouwden vóór de pandemie misschien wel te veel op onze eigen kracht en geloofden bijna heilig dat wij in staat waren het leven te maken en te beheersen. En natuurlijk bezitten we krachten die ons veel hebben gebracht en nog zullen brengen.

Maar virusdeeltjes, niet waarneembaar voor het blote oog, hebben het leven ontdaan van de glorie die we meenden te bezitten. We werden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en we leren elke dag om die te aanvaarden.

We ontdekken dat we meer moeten omzien naar elkaar, beter op elkaar moeten letten, aandacht hebben voor wie ziek wordt, voor elkaar bidden om genezing en goede gezondheid. Helpt het virus ons zo de betekenis van Kerstmis te herontdekken?

Iets kleins en krachtigs heeft ons overrompeld en van ons stuk gebracht. Vandaag beseffen we dat iets kleins en krachtigs ons gegeven wordt door God. God schenkt ons zijn zoon en Hij hoeft er niets voor terug. God wil dat wij gelukkig zijn. God maakt zichzelf kwetsbaar, want Hij geeft ons het liefste dat Hij heeft. God legt zijn liefde in de kribbe. Hij nodigt ons uit om onze kracht te vinden voor de wereld, en van zijn liefde uit te delen.

Wij zijn verwonderd wanneer nieuw leven zich aandient, want juist in de geboorte van een kind voelen we hoe er een kracht werkzaam is, die ons overstijgt. De geboorte van een kind is een scharniermoment in ons leven waar we aan de grens van ons kennen en weten komen, en we in dankbaarheid stil omhoog kijken.

Vandaag heeft God zich kwetsbaar gemaakt in de geboorte van een kind, Hij doet dit omwille van ons, zodat Hij in ons hart zijn intrek kan nemen. Wij mogen in ons hart zijn kracht vinden, om daarmee de beste mensen te kunnen worden, die we maar kunnen zijn. Kwetsbare mensen wel, die het beste van wat ze in huis hebben willen geven aan elkaar. En dit jaar misschien nog wel meer en dieper dan andere jaren.

We mogen mensen worden die vrede brengen, elkaar vergeving schenken voor verkeerde keuzes, mensen die zich met elkaar verzoenen na conflicten, mensen die zorg hebben om elkaar, die omzien naar wie ziek zijn, die eenzamen bijstaan, die een aardig woord en een lief gebaar voor een ander over hebben. Dat zulke kleine gebaren en woorden de kracht mogen bezitten om geluk te verspreiden. Zalig Kerstfeest

X