Skip to main content

Oproep aan alle inwoners van gemeente Rucphen,

Omdat de diensten in alle kerken momenteel
niet doorgaan willen we toch graag verbonden blijven.
U kunt daar aan mee doen door op de tijd
van de normale viering een rozenkrans te bidden.
Zo zijn we thuis met elkaar verbonden in gebed.
Zaterdag: Sprundel 17:00, Schijf en Sint Willebrord 19:00u
Zondag: Zegge 9:00 en Rucphen 10:30 u
Mocht u niet weten hoe dat moet, hebben we
een gebed van de Nederlandse bisschoppen
speciaal voor deze corona-tijd.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

X