Mortuarium Sint Willebrord

Contactgegevens

Mortuarium Sint Willebrord
Pastoor Bastiaansensingel 32
4711 EC  St. Willebrord
Telefoon: 0165-382201

Beheerder: Jan Koevoets | 06-22564088 of  Karin Wagener-de Laat | 06-29537191

secretariaat@sintfranciscusparochie.nl

IBAN: NL97 RABO 0334894107

Het Mortuarium is een initiatief van de toenmalige Parochie H. Willibrordus. Na de fusie met de andere parochies in de regio Rucphen is het Mortuarium eigendom van en wordt het geëxploiteerd door de Sint Franciscusparochie. Maar het Mortuarium heeft en houdt een profaan karakter. Dat wil zeggen, iedereen is welkom, ongeacht herkomst, afkomst of kerkelijke gezindte. U kunt hier uw dierbare ook laten opbaren en afscheid nemen zonder dat er een kerkelijke plechtigheid volgt.

Het Mortuarium beschikt over een viertal intieme rouwkamers om de overledenen op te baren. In het Mortuarium hebben de nabestaanden van een dierbare overledene de mogelijkheid om dag en nacht – 24 uur – naar eigen behoefte afscheid te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van bed- en kistkoelingen.

De rouwkamers zijn niet genummerd, maar voorzien van een themanaam: HOOP, TROOST, LIEFDE en KRACHT, begrippen die terugkomen in de pictogrammen waarmee de kamers aangeduid worden. Verder zijn de themanamen aan- en ingevuld met de vier jaargetijden en zo hebben de rouwkamers hun definitieve vertaling gekregen.

HOOP en HERFST

Het jaargetijde herfst herbergt de oogstmaand oktober en op het tafereel zien we het vroegere boerenleven op het platteland. Tevens is dit een vertaling van het harde werken wat de dorpscultuur eigen is. De molen linksboven staat voor vooruitgang, keerpunten in het leven en voedzaamheid. De fazant staat symbool voor vruchtbaarheid waaraan de oogst zijn slagen te danken heeft. De duif met de tak laat het verhaal van hoop op nieuw leven zien. In de achtergrond de veen-afgravingen waaruit Sint Willebrord is ontstaan. De grote boom rechts plant zijn wortels op een bruine rechthoek.

TROOST en WINTER

Winter, niet in somberheid en kou, maar als overgang naar een nieuw tijdperk, naar nieuwe bloei en oogst. Op het bankje twee mensen die elkaar troost bieden. Een arm om je heen. Ze mogen ingevuld worden als elke naaste die nog onder ons, of reeds gestorven is. Hanen scharrelen rond het gebouw en zij staan voor vruchtbaarheid en richting, bijvoorbeeld als windwijzer op de kerktorens. Mussen staan voor trouw, waardigheid en eigenwaarde van de Willebrorder. En de eend voor bescherming, energie en het doorzien van emoties. De trekvogels verbeelden het komen en gaan in ons leven. Bloemen brengen troost.

Op de voorgrond chrysanten, die gedenken en waken over de zielen in het hiernamaals. Het bokje geeft voormalig Kapelaan de Bok een plek van troost in de gemeenschap. De grote boom rechts heeft praktisch alle blad laten vallen en zet zijn wortels vast op een sneeuwwitte driehoek.

LIEFDE en LENTE

Liefde en lente is een prachtige combinatie. Twee zwanenhalzen smelten hun interesse voor elkaar tot een liefdevol hart. Zwanen staan symbool voor liefde, kracht, waarheid en schoonheid en voor het gevoeliger worden voor emoties. Een witte zwaan staat ook voor schoonheid, onschuld en oprechtheid.

Het ijsvogeltje op zoek naar voedsel, staat voor liefde en voorspoed. Paddenstoelen zijn gelukssymbolen en staan voor een lang leven. De grote boom links krijgt nieuwe lentebladeren en omwortelt zich om een vers groene vierkante vorm.

KRACHT en ZOMER

Kracht wordt uitgebeeld door hamerslagen van de hoefsmeden op een aambeeld, wat tekenend is voor de noeste arbeid waar de dorpelingen om bekend staan. Centraal in de compositie brandt de kracht van vuur welke hard metaal tot smelten brengt.

Veel bloeiende bloemen en vooral de kracht van zonnebloemen. Deze bloem draait altijd met de zon mee en staat voor geluk en bewondering. Krachtig moet ze zijn om zich met haar lange stengels in weer en wind staande te houden. Ook hier vogels. Rechts een zwaluw, die uit de volle gewassen zijn voedsel haalt. Dit rondom het spreekwoord: ‘Eén zwaluw, maakt nog geen zomer’, wat hier betekent, dat er een nieuw begin is, maar nog een lange weg te gaan. Een vlinder als de vertolker van nieuw leven en nieuwe ontwikkelingen. Hier is de grote boom links overvol van loof en omwortelt hij zich om een geelkoperen ronde vorm gelijk de zon.

Aula

Er is een kleine aula in het Mortuarium, waar op respectvolle wijze met een gezelschap tot maximaal 40 personen afscheid kan worden genomen van een dierbare overledene. U kunt dit afscheid geheel naar eigen inzicht vorm geven, met een voorganger van uw keuze.

Maar ook een kerkelijke plechtigheid in de aula voorgegaan door een pastor van onze Parochie is eveneens mogelijk.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Tarieven

Verzorging overledene door uitvaartondernemer

– Gebruik verzorgingsruimte 112,00
Tarief voor parochianen die de parochiebijdrage hebben voldaan:
– Gebruik verzorgingsruimte 55,00

Opbaring overledene in rouwkamer

– Gebruik rouwkamer voor 4 dagen 1 520,00
– Verlenging per dag 112,00
Tarief voor parochianen die de parochiebijdrage hebben voldaan:
– Gebruik rouwkamer voor 4 dagen 1 435,00
– Verlenging per dag 84,00

Afscheid nemen in rouwkamer

– Gebruik rouwkamer voor afscheid, overledene komt van elders 2 164,00

Afscheid nemen in aula

– vanuit rouwkamer 3 112,00
– overledene komt van elders 2 220,00

Afscheidsviering in aula

Een intieme, kleinschalige afscheidsviering is mogelijk in onze aula.
De aula biedt ruimte aan max. 40 personen.
– Huur aula met afscheidsviering door pastor van onze parochie 2, 3 626,00
– Huur aula, eigen voorganger 2, 3 540,00
  1. Opbaring te verzorgen door uitvaartonderneming.
  2. Transport en opbaring te verzorgen door uitvaartonderneming.
  3. Verplaatsing binnen het mortuarium en opbaring te verzorgen door uitvaartonderneming.

Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform de diocesane richtlijnen van het Bisdom van Breda

Parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge