Skip to main content

In memoriam Jan van Broekhoven (1944 – 2020)

Op 21 september jl. is Jan van Broekhoven overleden. Jan was 76 jaar. Op zaterdag 26 september is de uitvaartviering gehouden, in zijn zo geliefde parochiekerk van de H. Martinus te Rucphen. Daarna is Jan, begeleid door zijn dierbaren, ten ruste gelegd op de algemene begraafplaats in Rucphen.

Vele jaren heeft Jan gewerkt voor de gemeente Rucphen. Als stedenbouwkundige heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van nieuwe woonwijken in alle dorpskernen van de gemeente en daarmee aan het creëren van een vertrouwde en veilige woonomgeving voor heel veel inwoners van onze gemeente.

Daarnaast heeft Jan heel veel vrijwilligerswerk verricht. Vanuit zijn grote interesse voor cultuur, geschiedenis en natuur heeft hij zich ingezet voor vele organisaties die verbonden zijn met deze thema’s. Hij was actief betrokken bij de heemkundekringen van Rucphen en Sprundel. Over vele onderwerpen heeft hij een archief opgebouwd, inclusief heel veel door hem gemaakte foto’s. Diverse publicaties en boeken heeft Jan op basis hiervan geschreven. Voor de gemeenschapshuizen in Rucphen, eerst de Vaart en aansluitend Agora, was Jan vele jaren de bouwkundig adviseur. Vanuit zijn kennis en ervaring heeft hij mede zorg gedragen voor goed onderhouden en functioneel ingerichte gemeenschapshuizen. Na zijn pensionering heeft Jan zich met raad en daad ingezet voor de ouderen. Als bestuurder heeft Jan jarenlang gewerkt voor KBO afdeling Rucphen. Samen met anderen heeft Jan aan de wieg gestaan van de Rucphense Actieve Senioren (RAS). Als creatief en doortastend bestuurder heeft hij mede een stevig fundament gelegd voor deze vereniging.

Groot was zijn betrokkenheid bij en inzet voor de parochie H. Martinus Rucphen. Vanaf het moment dat Jan en Corry in Rucphen zijn komen wonen, is Jan betrokken geweest bij onze parochie. Meer dan 50 jaar is hij actief lid geweest van het zangkoor van de parochie. Jan was lid van de Rouwverwerkingsgroep, hij maakte de gedachteniskruisjes. Samen met andere vrijwilligers heeft Jan ervoor gezorgd, dat het gehele archief van de parochie in kaart is gebracht en is geordend. Zijn speciale aandacht ging hierbij uit naar de bidprentjes. Hiervoor heeft Jan een compleet en overzichtelijk archief opgezet, een bron van veel informatie voor (toekomstige) onderzoekers die op zoek zijn naar informatie van vorige generaties. Op basis van alle beschikbare archieven, ook het gemeentelijke en regionale archief, heeft Jan een speciaal boek gemaakt voor onze parochie. Daarin heeft hij een chronologisch overzicht gegeven van alle pastoors en kapelaans die in onze parochie gediend hebben. Een heel bijzonder boek, waarmee Jan op geheel eigen wijze zicht geeft op de ontwikkelingen in onze parochie sinds het ontstaan (1464).

Als bouwkundig adviseur was Jan nauw betrokken bij alle zaken die te maken hadden met (het onderhoud van) ons kerkgebouw. Dit heeft hij altijd op de voor hem zo karakteristieke wijze gedaan: met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, tot in de puntjes voorbereid en met zorg voor een praktische en welhaast perfecte uitvoering. Met name tijdens de grote renovatie van onze kerk in 2014/2015 was Jan met recht de bouwheer namens onze parochie. Hij heeft er mede toe bijgedragen dat ons kerkgebouw nu weer voor vele tientallen jaren in goede staat van onderhoud is en volledig is ingericht voor alle functies waarvoor wij als parochie het gebouw gebruiken. Voor zijn grote verdiensten bij deze renovatie, en voor al zijn andere hierboven genoemde verdiensten, heeft Jan in 2015 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Een onderscheiding die Jan meer dan verdiend had en die hij met gepaste trots in ontvangst heeft genomen. De laatste twee projecten (herinrichting kern Rucphen en renovatie van het Heilig Hartbeeld), waaraan Jan volop heeft meegewerkt, zijn op dit moment nog in uitvoering. Het eindresultaat hiervan zal hij helaas niet meer kunnen beoordelen. Gelukkig hebben wij Jan nog tot op het laatst deelgenoot kunnen maken van de status en voortgang. Met een gerust gevoel heeft Jan hiervan kennis genomen, in het vertrouwen dat de afronding van deze projecten in lijn zal zijn met zijn verwachtingen.

Wij nemen afscheid van een GOED mens. Behulpzaam, praktisch, zorgvuldig, betrokken, altijd klaar staand als om zijn inzet gevraagd werd, plichtsbewust, deskundig. Zo herinneren wij ons Jan. Jan heeft naastenliefde in de praktijk gebracht, in de ware zin van het woord. Vrede en alle goeds heeft Jan ons toegewenst op zijn bidprentje. Wij op onze beurt wensen Jan toe, dat hij nu de Eeuwige Vrede gevonden zal hebben bij zijn Herder en dat hij de rust krijgt, die hij zo enorm verdiend heeft. Corry, de kinderen van Jan en Corry en alle overige gezins- en familieleden wensen wij veel sterkte toe bij dit grote verlies. Dat Jan moge rusten in vrede.

X