Skip to main content

Kanselbericht

De parochiebesturen en het pastoraal team van de Sint Franciscusparochie, de H. Trudoparochie, de H. Bavoparochie en de parochie van de H. Drieëenheid delen u het volgende mee:

Op 23 maart zal pastoraal werker Rob van Sambeek de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In verband daarmee heeft bisschop Liesen Rob van Sambeek, onder dankzegging voor zijn grote inzet in onze parochies, met ingang van 23 maart op eervolle wijze ontslag verleend.

Op vrijdag 27 maart zullen we afscheid nemen van Rob van Sambeek. Dat gebeurt tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Rucphen en tijdens de aansluitende bijeenkomst in gemeenschapshuis Agora in Rucphen. De parochiebesturen en het pastoraal team nodigen u van harte uit voor dit afscheid.

Er is nog een verandering in ons pastoraal team. Diaken Jan van Steenoven heeft, in goed overleg met het pastoraal team en de parochiebesturen, bisschop Liesen gevraagd om in te stemmen met een aanpassing van zijn taken, zodat de taakbelasting voor hem lichter wordt. Bisschop Liesen heeft daarmee ingestemd. Concreet betekent dat dat Jan van Steenoven met ingang van 1 maart niet langer lid van het pastoraal team zal zijn, en geen functies meer zal vervullen als contactpastor. Maar voor veel taken kunnen we nog een beroep op hem doen. Zo blijft diaken van Steenoven met regelmaat vieringen verzorgen in het weekend en door de week en zal hij ook uitvaarten en andere gelegenheidsvieringen blijven verzorgen. Hij blijft huisbezoek doen en leiding geven aan de Caritas en de diaconale groepen in onze parochies, en hij blijft betrokken bij de organisatie van de meimaand in Zegge. We zijn blij dat Jan van Steenoven op deze wijze nog actief blijft in onze parochies.

Het afscheid van Rob van Sambeek en het andere takenpakket voor Jan van Steenoven betekent wel dat er vacatures ontstaan in het pastoraal team. Onze besturen spreken met het bisdom over de invulling daarvan.

Parochiebesturen en Pastoraal team

X