Skip to main content

Op donderdag 1 april is Karin Wagener-de Laat 12½ jaar secretarieel medewerker in de Sint
Franciscusparochie met name in de parochiekern Sint Willebrord. Onze hartelijke felicitaties.

X