Skip to main content

Heropening van de kapel in Zegge

De Onze Lieve Vrouw van Zegge Kapel is, nadat er eind juli brand was uitgebroken, afgelopen 3 september heropend. Pastoor Hans van Geel ging om 19.00 uur voor in de eucharistie in de Maria Boodschapkerk, daarbij geassisteerd door diaken Jan van Steenoven. Pastoor van Geel sprak in zijn preek over de kracht van een geloofsgemeenschap om zich te herpakken en met velen de schouders te zetten onder het herstellen van de heilige ruimte van de kapel. Vrijwilligers van de parochiekern Zegge hebben wekenlang hard gewerkt om de schade van de brand ongedaan te maken en de kapel in ere te herstellen.

Om de kapel opnieuw in gebruik te kunnen nemen, trok de pastoor, aansluitend aan de eucharistieviering, samen met de gelovigen in processie naar de gerestaureerde kapel. Daar werden Marialiederen gezongen, konden gelovigen een eigen lichtje bij Maria plaatsen en zegende de pastoor de kapel en de gelovigen met wijwater. Het altaar werd door de pastoor bewierookt, zodat gelovigen wederom met eerbied samen eucharistie kunnen vieren.

Enkele vrijwilligers die veel uren gewerkt hadden aan de kapel werden met een bloemetje in het zonnetje gezet.

We zijn blij dat de kapel in oude en ook nieuwe luister is hersteld. Hartelijk dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt.

Pastor Wim van Reen

X