Skip to main content

Gebed bij de gaven van de Geest

Gebed bij de gaven van de Gees
 
Pinksteren het feest van de Heilige Geest. Geest die niet te zien is, niet aan te raken. Jezus is ten hemel gevaren en heeft zijn Geest als helper beloofd.
In ieder van ons is Heilige Geest aanwezig. Wij bezitten gaven en talenten die ons door God geschonken zijn, en die door de Geest onderhouden worden en krachtig gemaakt. In 7 lichtjes verbeelden we de gaven van Heilige Geest die elke mens geschonken zijn:
Ik ben het vlammetje van geduld.
(kaars wordt aangestoken)
Dikwijls word ik gedoofd als mensen klagen over elkaar
omdat het niet vlug genoeg gaat naar hun zin.
Laudate omnes gentes, laudate dominum
Ik ben het vlammetje van vriendelijkheid.
(kaars wordt aangestoken)
Als ik zure gezichten zie, doof ik uit,
maar bij een hartelijke goeie dag, ga ik weer branden.
Laudate omnes gentes, laudate dominum
Ik ben het vlammetje van de dankbaarheid.
(kaars wordt aangestoken)
Ik doof uit als mensen het normaal vinden
dat ze alles krijgen wat hun hartje begeert.
Maar ik ga feller branden
als er welgemeend ‘dankjewel!’ gezegd wordt bij een attentie.
Laudate omnes gentes, laudate dominum
Ik ben het vlammetje van de vergeving.
(kaars wordt aangestoken)
Ik ga branden als er na de zoveelste ruzie
toch weer vergeven wordt.
Laudate omnes gentes, laudate dominum

2 / 2
Ik ben het vlammetje van de eerlijkheid.
(kaars wordt aangestoken)
Ik ga uit wanneer iemand de waarheid geweld aandoet,
wanneer iemand iets wegneemt wat van een ander is.
Ik ga weer branden als mensen hun fouten durven toegeven en
anderen respecteren.
Laudate omnes gentes, laudate dominum
Ik ben het vlammetje van de vrede.
(kaars wordt aangestoken)
Op zoveel plaatsen in de wereld word ik gedoofd door oorlog en geweld.
Maar hevig ga ik branden
als mensen in vrede met elkaar leven.
Laudate omnes gentes, laudate dominum
Ik ben het vlammetje van Godsvertrouwen.
(kaars wordt aangestoken)
Ik houd op te branden
zodra mensen hun zekerheid zoeken in geld en rijkdom.
Maar ik laai op in mensen die ruimte geven aan God.
Laudate omnes gentes, laudate dominum
Jezus, Gij hebt ons de Heilige Geest beloofd,
de kracht in mensen om goed te doen,
om mild te zijn voor elkaar,
om elkaar niet te oordelen.
Kom Heilige Geest, Kom.
Amen

X