Skip to main content

EXTRA MEDEDELING VAN BISSCHOP LIESSEN NAMENS DE BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep afgelopen maandag. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID -19 voor de volksgezondheid.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen. Dit is exclusief bedienaren en medewerkers.  De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht.  Wel is mogelijk dat de voorzang verzorgd wordt door cantor of enkele zangers.

  • Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens richtlijnen van de overheid.
  • Vanaf  komend weekend is het vooraf reserveren weer noodzakelijk om de vieringen bij te wonen. (max. 30 personen)

 

De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te bidden.

Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt.

Oktober is van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden.

 

U kunt elke zondag om 11.00 uur via een livestream een viering in de Sint Bavokerk te Rijsbergen volgen.

Klik Hier om de dienst te volgen

What do you want to do ?

New mail

X