Skip to main content

Diocesane onderscheiding voor Ria Lahaije

Tijdens de Eucharistieviering van 12 februari jl. in de parochiekerk van de H. Martinus te Rucphen heeft pastoor Hans van Geel een diocesane onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Ria Lahaije – van Heugten.

Ria Lahaije is vele tientallen jaren actief geweest als vrijwilliger in de parochiekern H. Martinus Rucphen. Ria voelde zich vooral verantwoordelijk voor alle praktische zaken die aan de orde zijn om op een verzorgde en waardige wijze de pastorale taken te kunnen vervullen. Ria regelde o.a. de was, het schoonhouden van het kerkgebouw, de versiering, de koffie en catering bij vergaderingen en na vieringen. Zij regelde dit niet alleen, zij stak ook zelf de handen uit de mouwen. Bij al haar werk voor de parochiekern liet Ria zich leiden door haar diepgewortelde geloof. De Christelijke normen en waarden waren de leidraad voor haar handelen. Naastenliefde stond hierbij voorop. Met name had zij oog voor de zorg voor de zwakkeren in de gemeenschap.

Naast de zorg voor een natje en een droogje waakte Ria ook actief over het welzijn van onze parochiekern. Deze rol vervulde zij met name binnen het bestuur. Als daarin pastorale zaken of pastoraal beleid aan de orde kwamen, had Ria daar altijd een heel eigen kijk op. Haar mening gaf Ria vanuit haar geloof, maar met beide voeten op de grond en beide benen midden in de samenleving. Kort, bondig, duidelijk, zonder misverstanden, altijd positief, altijd constructief, kritisch en altijd zoekend naar oplossingen: zo was haar inbreng. Recht vanuit haar hart en altijd kijkend vanuit het gezichtspunt van de parochiaan, zo schetste Ria haar visie. Mede dankzij de bestuurlijke inbreng van Ria hebben wij in de afgelopen decennia op een eigen wijze ons parochie-zijn kunnen invullen. Ook na het vertrek van Ria willen wij er alles aan doen om deze lijn te blijven doorzetten.

Het werk van Ria kan worden samengevat als zorgzaam en waakzaam, als goed Christen de naastenliefde in de praktijk brengen. Door persoonlijke omstandigheden zal Ria in de toekomst haar zorgzame en waakzame rol met name vervullen binnen haar eigen gezin. De parochiekern H. Martinus Rucphen is Ria veel dank verschuldigd. Wij wensen Ria en Henk, voor de tijd die samen voor hen ligt, veel gezondheid, geluk en welzijn toe. Dat zij nog vele jaren samen mogen genieten.

X