Skip to main content

Dankwoord pastoor Hans van Geel

Dank je wel……het was overweldigend!   

Dinsdag 8 november was het 25 jaar geleden dat ik door Monseigneur Muskens tot priester ben gewijd voor het bisdom Breda. Dit mooie jubileum heb ik op
6 november gevierd met een eucharistieviering in de H. Trudokerk te Zundert en een receptie in het Wapen van Zundert. Beide momenten zijn onvergetelijk geworden.

Een prachtig versierde H. Trudokerk, een groot samengesteld koor, veel misdienaars en acolieten, de kosters die het allemaal in goede banen hebben geleid, gildebroeders, lectoren en daarnaast een volle kerk met warme betrokkenen. Het voorbereidend comité heeft er samen met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen een heel mooie dag van gemaakt. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn moeder, familie en vrienden.
Dank je wel voor de hartverwarmende woorden die er na de viering gesproken en gezongen zijn. Ik heb heel veel warme felicitaties in diverse vormen in ontvangst mogen nemen.
De rode draad gedurende de dag werd gevormd door het thema: ‘Groeien in verbroedering’.
Laat mijn jubileum een inspiratiebron zijn voor een steeds verdergaande samenwerking tussen de diverse parochiekernen.

Laten we in vertrouwen verder gaan, wetende dat de Heer met ons mee trekt bij de opbouw van een missionaire parochie.

Nogmaals hartelijk dank!

Hartelijke groeten,

Pastoor Hans van Geel

X