Skip to main content
Category

Geen categorie

Red de Angelus klok in Zegge 

By Geen categorie


De kosten van de restauratie van het Angelus-klokje bedragen ongeveer € 6.000. Help mee om deze bijzondere klok te behouden voor de komende generaties. Via deze link komt u op de website om te doneren: https://gofund.me/90f0551e

Momenteel wordt in Zegge hard gewerkt aan de restauratie van de vieringtoren en het glas en loodraam van de Maria Boodschapkerk.Boven in de Vieringstoren hangt een Angelus klok, die door de slechte conditie van de klokkenstoel in onbruik is geraakt. Het is de vurige wens van de  parochianen om deze klok in ere te herstellen.

Deze klok dateert uit 1695 en is destijds gegoten door de bekende klokkengieter Passchier Melliaert (Antwerpen). Hij heeft o.a. ook de klokken in de Grote Kerk van Breda gegoten. De spelende kinderen bovenaan de klok van Zegge vind je ook op terug op de klokken in Breda. Het Angelus-klokje in Zegge werd al in 1911 beschreven in een boek van Jan Kalf over de monumenten in het Bisdom Breda. Help mee om  deze bijzondere klok te behouden!Agelusklok ZeggeQr crowdfunding

Beste ouders en opvoeders van eventuele kandidaat-vormelingen in 2022,

By Geen categorie

Op dinsdag 8 maart jl. vond  in de Willibrorduskerk de regionale  informatie avond plaats over het Vormsel  ‘nieuwe stijl’ 2022.

Verschillende ouders en kandidaat Vormelingen  uit St. Willebrord, Schijf en Sprundel  waren hierbij aanwezig. Maar uit Rucphen en Zegge hebben wij niemand mogen begroeten.

Misschien is de uitnodiging aan uw aandacht  ontsnapt of had u betreffende avond geen tijd om de informatie avond te bezoeken.

 

Wij willen alle ouders  de mogelijkheid  bieden om alsnog hun zoon/dochter aan te melden voor het H. Vormsel.

Dit kan door het bijgevoegde aanmeldformulier  in te vullen en in de brievenbus te doen bij de pastorie van uw kerkdorp óf  het per mail op te sturen naar een van onderstaande email-adressen.

 

Nog enkele data:

 • H.Vormsel voor de hele Sint Franciscus parochie op vrijdag 10 juni, 19.00 uur in de Willibrorduskerk
 • Bijeenkomst alle Vormelingen , woensdag 13 april, 15.30 – 17.00 uur in de Willibrorduskerk
 • Familie Catechese ( FAMCAT) viering op zondag 24 april , 9.30 – 12.00 uur in Zundert
 • Oefenen voor de viering, woensdag 8 juni , 16.00 – 17.00 uur in de Willibrorduskerk
 • Ook wordt u uitgenodigd om in deze periode Gezinsvieringen bij te wonen (zie parochieberichten)

 

Informatie

Wilt u meer informatie over de achtergronden van het Heilig Vormsel of over de praktische gang van zaken, dan kunt u contact opnemen met:

 

 • Pastoor Hans van Geel:  jehm.vangeel@home.nl
 • Pastor Wim van Reen:  wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl ( tijdelijk niet beschikbaar)
 • Janny Siemons:  06 51762583  ,  janny-siemons@live.nl
 • Clazien Talboom :   c.talboom@schaduwman.nl
 • Lianne van Trijp:   06 22874467 , liannevantrijp@home.nl
 • als zijnde leden van de regionale Vormselwerkgroep.

 

 

Namens het pastoraal team

en  de vormselwerkgroep

Pastor Wim van Reen

FamCat Sint Franciscusparochie

By Geen categorie

FamCat is kort voor familiecatechese en is komen overwaaien uit België. Op zondagochtend komen gezinnen samen in de kerk om kennis te nemen van kerk en geloof. De bekendheid met kerk en geloof kan niet langer als vanzelfsprekend worden verondersteld bij jonge ouders en hun kinderen. Met FamCat hebben we een methode in handen om op een laagdrempelige manier ouders en kinderen, die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, weer wat vertrouwd te maken met geloof en kerk.

Hoe ziet FamCat in onze parochie eruit? Op zondag 10 april worden ouders en kinderen van Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge uitgenodigd om naar de Willibrorduskerk te Sint Willebrord te komen. De Willibrorduskerk is onze parochiekerk, wat wil zeggen, dat alleen in deze kerk belangrijke activiteiten van de Sint Franciscusparochie worden ontplooid.

We verwachten ouders en kinderen rond 09.15 uur en om 09.30 uur starten we met de eucharistieviering. Na de viering volgt het programma van de FamCat. De aanwezige ouders en kinderen worden dan verdeeld in 5 groepen en gaan langs 5 verschillende werkwinkeltjes. Elk werkwinkeltje duurt ongeveer 10 minuten. De winkeltjes bevinden zich in parochiecentrum en kerk. Je wandelt van het ene naar het andere. Na 50 minuten zijn alle winkeltjes bezocht en verzamelen we weer in de kerk.

Voor de allerkleinsten kan er – mocht daar behoefte aan bestaan – een crèche georganiseerd worden. Tijdens de eucharistieviering voor de FamCat zal er een kindernevendienst worden gehouden, waar kinderen zich op een aangepaste manier bezighouden met het evangelie van die zondag.

De FamCat is op 10 april aanstaande. Eerste Communicanten en hun gezinnen zijn van harte welkom. We hopen velen te mogen begroeten. We hopen dat de FamCat naar meer zal gaan smaken.

Heel veel groetjes van

Pastor Wim van Reen

Buurten met de Bijbel

By Geen categorie

In de 40 dagentijd zullen we weer Buurten met de Bijbel. We doen dat deze keer in samenwerking met de Protestantse gemeente Zundert en de Gereformeerde Kerk van Rijsbergen. De begeleiders van het Buurten zijn dominee André Vlieger, dominee Hans van Winkelhoff en pastor Wim van Reen.

Het Buurten met de Bijbel vindt plaats in het van Goghkerkje in Zundert op de woensdagmiddagen in de vastentijd. We beginnen om 14.00 uur. Er is ruimte voor 10 deelnemers.

U kunt zich aanmelden via het emailadres buurtenmetdebijbel@gmail.com of bij pastor Wim van Reen.

 

(N.B.: voor de parochiekernen: wilt u in de weekendviering telkens de eerstvolgende bijeenkomst van het Buurten met de Bijbel vernoemen in de mededelingen?)

 

Bijeenkomsten Buurten met de Bijbel zijn in Van Goghkerkje in Zundert, aanvang 14.00 uur.

Aanmelden via buurtenmetdebijbel@gmail.com of bij pastor Wim van Reen

 

Vermelden in weekend 5 en 6 maart

Eerste bijeenkomst: woensdag 9 maart                                                                (begeleiding pastor Wim)

 

Vermelden in weekend 12 en 13 maart

Tweede bijeenkomst: woensdag 16 maart                                           (begeleiding dominee André)

 

Vermelden in weekend 19 en 20 maart

Derde bijeenkomst: woensdag 23 maart                                              (begeleiding dominee Hans)

 

Vermelden in weekend 26 en 27 maart

Vierde bijeenkomst: woensdag 30 maart                                             (begeleiding pastor Wim)

 

Vermelden in weekend 2 en 3 april

Vijfde bijeenkomst: woensdag 6 april                                                    (begeleiding dominee Hans)

 

Vermelden in weekend 9 en 10 april

Zesde bijeenkomst: woensdag 13 april                                                  (begeleiding dominee André)

 

Pastor Wim van Reen

Diocesane onderscheiding voor Ria Lahaije

By Geen categorie

Tijdens de Eucharistieviering van 12 februari jl. in de parochiekerk van de H. Martinus te Rucphen heeft pastoor Hans van Geel een diocesane onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Ria Lahaije – van Heugten.

Ria Lahaije is vele tientallen jaren actief geweest als vrijwilliger in de parochiekern H. Martinus Rucphen. Ria voelde zich vooral verantwoordelijk voor alle praktische zaken die aan de orde zijn om op een verzorgde en waardige wijze de pastorale taken te kunnen vervullen. Ria regelde o.a. de was, het schoonhouden van het kerkgebouw, de versiering, de koffie en catering bij vergaderingen en na vieringen. Zij regelde dit niet alleen, zij stak ook zelf de handen uit de mouwen. Bij al haar werk voor de parochiekern liet Ria zich leiden door haar diepgewortelde geloof. De Christelijke normen en waarden waren de leidraad voor haar handelen. Naastenliefde stond hierbij voorop. Met name had zij oog voor de zorg voor de zwakkeren in de gemeenschap.

Naast de zorg voor een natje en een droogje waakte Ria ook actief over het welzijn van onze parochiekern. Deze rol vervulde zij met name binnen het bestuur. Als daarin pastorale zaken of pastoraal beleid aan de orde kwamen, had Ria daar altijd een heel eigen kijk op. Haar mening gaf Ria vanuit haar geloof, maar met beide voeten op de grond en beide benen midden in de samenleving. Kort, bondig, duidelijk, zonder misverstanden, altijd positief, altijd constructief, kritisch en altijd zoekend naar oplossingen: zo was haar inbreng. Recht vanuit haar hart en altijd kijkend vanuit het gezichtspunt van de parochiaan, zo schetste Ria haar visie. Mede dankzij de bestuurlijke inbreng van Ria hebben wij in de afgelopen decennia op een eigen wijze ons parochie-zijn kunnen invullen. Ook na het vertrek van Ria willen wij er alles aan doen om deze lijn te blijven doorzetten.

Het werk van Ria kan worden samengevat als zorgzaam en waakzaam, als goed Christen de naastenliefde in de praktijk brengen. Door persoonlijke omstandigheden zal Ria in de toekomst haar zorgzame en waakzame rol met name vervullen binnen haar eigen gezin. De parochiekern H. Martinus Rucphen is Ria veel dank verschuldigd. Wij wensen Ria en Henk, voor de tijd die samen voor hen ligt, veel gezondheid, geluk en welzijn toe. Dat zij nog vele jaren samen mogen genieten.

Pastor George Dirven overleden

By Geen categorie

Beste medeparochianen,

op vrijdag 4 februari overleed op 82-jarige leeftijd pastor George Dirven. Pastor Dirven heeft in onze parochies een paar keer eucharistievieringen verzorgd. Op 12 februari is zijn uitvaart geweest in de Bartholomeuskerk te Zevenbergen, waarna hij begraven werd op het priestergedeelte van de begraafplaats in Noordhoek.

Pastor George Dirven werd geboren op 9 juli 1939 te Etten Leur. Op 23 mei 1964 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding was George Dirven kapelaan van achtereenvolgens de parochies in Heerle, Kwadedamme en Rijsbergen. In die periode was hij ook meerdere jaren werkzaam als godsdienstdocent in Hulst. Van augustus 1974 tot november 1977 was hij lid van het pastoraal team van de H. Martinusparochie in Princenhage. Met ingang van 1november 1977 werd hij pastoor van de toenmalige parochies H. Johannes de Doper te Klundert en H. Joseph te Noordhoek. Hij vervulde zijn pastorale taken met veel toewijding, vanuit een doorleefd geloof, een oprechte interesse in mensen en een hem kenmerkende eenvoud. Met overtuiging en collegialiteit bevorderde hij de samenwerking van parochies in de regio Zevenbergen en de regio Noordwesthoek. Na de oprichting van de Immanuelparochie bleef hij werkzaam als parochievicaris van de nieuwe parochie. In juli 2014 verhuisde hij naar Zevenbergen en ging hij met emeritaat. Ook daarna bleef hij dienstbaar als priesterassistent en verleende hij pastorale zorg in woonzorgcentrum De Zeven Schakels’.

We zullen hem gedenken in onze gebeden. Moge het eeuwig Licht hem verlichten.

Uitnodiging informatieavond over het Heilig Vormsel

By Geen categorie

Beste ouders en opvoeders van kandidaat-vormelingen in 2022

Uw zoon of dochter zit in groep 8 van de basisschool en heeft de leeftijd bereikt waarop hij of zij het Heilig Vormsel  kan ontvangen. Met deze brief willen wij, pastores en vormselwerkgroep,  u uitnodigen en informeren over de toediening van het Heilig Vormsel in 2022.

 

De viering van het Vormsel  in 2022 :

Op vrijdag 10 juni om 19.00 uur krijgen de vormelingen van de Sint Franciscusparochie

(Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge) in de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord hun Vormsel  toegediend.

Mocht het aantal vormelingen te groot zijn voor één viering, dan kan er nog een tweede viering worden toegevoegd  op  donderdag 9 juni in Sint Willebrord. Beide keren om 19.00 uur.

 

Voordat  uw kind zich aanmeldt om gevormd te worden, willen wij tijdens een informatieavond voor

ouders en kandidaat vormelingen  wat meer  vertellen  over  ‘Vormsel voorbereiding nieuwe stijl’.

Deze regionale  avond vindt plaats op:

dinsdag 8 maart a.s. om 19.30 uur in de Willibrorduskerk  te St. Willebrord

en is bedoeld voor alle ouders/Vormelingen uit onze parochie.

Bent u verhinderd, dan kunt u zich bij onderstaande email-adressen afmelden en eventueel alsnog  digitaal een aanmeldformulier aanvragen.

 

Geloofsopvoeding

Het Heilig Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel worden tezamen de initiatiesacramenten genoemd. Het zijn de heilige tekens waarmee kinderen de kerk binnengaan.

Ze zijn scharniermomenten in de geloofsopvoeding.

De eerste verantwoordelijkheid voor die opvoeding ligt bij ouders en opvoeders.

Veel ouders voelen zich tegenwoordig echter wat onthand, als het gaat om vragen over geloof en kerk. Wij, pastoraal team en vormselwerkgroepen, willen u daarbij helpen en samen met u zoeken naar bouwstenen voor deze geloofsopvoeding. Een kans daartoe dient zich nu aan in de voorbereiding op het Heilig Vormsel.

 

FamCat

De voorbereiding op het Heilig Vormsel krijgt gestalte in wat we noemen: familiecatechese, kortweg FamCat. Deze FamCat vindt plaats op zondagochtend. Uw hele gezin is bij de FamCat aanwezig. Ouders, vormelingen en andere kinderen uit het gezin gaan, ieder op een eigen niveau, op een laagdrempelige en creatieve manier aan de slag.

In de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord komen we samen om 09.30 uur en starten we met het bijwonen van de eucharistieviering. Aansluitend hieraan wordt de FamCat opgestart en sluiten we af rond 12.00 uur.

De FamCat zal  een tot twee keer worden gehouden.

Wij, het pastoraal team en de vormselwerkgroepen, beseffen, dat er  van u als ouders en opvoeders iets meer gevraagd wordt dan tot op heden gebeurde. We hopen echter, dat u, samen met ons, het belang onderstreept van goede geloofsopvoeding. Deze opvoeding geldt in eerste instantie uw kind. U zult ervaren, dat u ook uzelf kunt verrassen met nieuwe inzichten en met kennis over geloof en kerk. U bent van harte welkom om uzelf en uw kind te verrijken.

Tijdens de bovengenoemde ouderavond krijgt u een aanmeldformulier waarmee uw kind  zich aan kan melden voor deelname aan het H. Vormsel in de Sint Franciscusparochie.

De volgende bijeenkomsten worden  georganiseerd:

1 Ouderavond + aanmelding: 8 maart , 19.30 uur

1 Bijeenkomst van de kandidaat vormelingen rondom het project van het Vormsel: 6 april, 15.30 uur

2 Famcat Vieringen op zondagochtend 3 april en 23 september 2022

1 Inspiratie dag  ‘Lopend Vuurtje’ op zaterdag 4 juni 2022

1 Oefenmoment in de week vóór de Vormselviering: 8 juni , 16.00 uur

1 H. Vormselviering op vrijdag 10 juni ( of donderdag 9 juni), 19.00 uur

Ook wordt u uitgenodigd om in deze periode Gezinsvieringen bij te wonen.

 

Informatie

Wilt u meer informatie over de achtergronden van het Heilig Vormsel of over de praktische gang van zaken, dan kunt u contact opnemen met:

 

Pastor Wim van Reen:  wim.vanreen@parochiesintwillebrord.nl

Janny Siemons:  06 51762583  , janny-siemons@live.nl

Clazien Talboom :   c.talboom@schaduwman.nl

Lianne van Trijp:   06 22874467 , liannevantrijp@home.nl

als zijnde leden van de regionale Vormselwerkgroep.

 

Namens het pastoraal team

en  de vormselwerkgroepen

Pastor Wim van Reen

Overweging 2e zondag door het jaar:

By Geen categorie

De lezingen van vandaag spreken over feest en overvloed. Dat zouden we zelf ook graag weer eens meemaken, zonder beperkingen en risico’s. De afgelopen twee jaar hebben we niet of nauwelijks feest en overvloed mogen meemaken.

In de eerste lezing schetst de profeet Jesaja de contouren van een huwelijk tussen God en zijn volk, er klinkt feest en overvloed in door. In de tweede lezing horen we Paulus tot de christenen van Korinthe spreken over een overvloed aan gaven van de geest. In elke mens zijn vele gaven te vinden, die allen voortvloeien uit één Geest.

En dan is er dat mooie verhaal over de bruiloft van Kana. Rijk aan symboliek en verwijzingen. Johannes die erover schrijft wil ons vandaag vertellen over het begin van het optreden van Jezus. Het begin van zijn openbare leven. Jezus doet het eerste teken. Water verandert in wijn. We zijn op een bruiloft, en zoals zo vaak verwijst een bruiloft in de Bijbel naar het verbond tussen God en ons. Hij is de bruidegom, wij de bruid.

In het begin is er nog feest en is er nog overvloed. Maar dan raakt de wijn op. Het feest dreigt te stranden. Ook voor ons geldt, dat wij jaren hebben gekend van overvloed. En dan is daar ineens dat virus, dat ons al twee jaar in zijn greep houdt. Feest en overvloed lijken nog ver weg.

Bij de bruiloft in Kana is de wijn op. Dit wil zoveel zeggen als: het goede leven, waar mensen iets voor elkaar over willen hebben, waarin aandacht voor zwakken en kwetsbaren de norm was, is op de helling geraakt. Het is ieder voor zich en God voor ons allen.

Ook in onze tijd, worden belangrijke vragen over toekomst en leven, vaak bekeken vanuit de vraag: wat levert het mij op? Wat is goed voor mij? Wat kost het mij? De vragen bekijken met de ogen van onderlinge verbondenheid met elkaar staat onder druk.

Vandaag verricht Jezus zijn eerste teken. Hij zorgt ervoor dat feest en overvloed weer terugkeren. Ook toen waren mensen vooral bezig met hun eigen belangen. Maar God wil verbonden zijn met iedereen, en wil graag dat wij verbonden zijn met elkaar. God wil ons behoeden voor ondermijnend gedrag naar elkaar, ons weer terugvoeren naar liefde voor God en voor onze naaste.

Maar water in wijn veranderen gaat niet vanzelf. Jezus zegt tegen de bedienden, dat zij de vaten die aan de kant staan, met water moeten vullen. Het is een veeg teken, dat de vaten, die gebruikt worden voor de reiniging van gelovigen voor zij de eredienst betreden, volkomen leeg staan.

 

Ook de eredienst is geen feest meer, de gelovigen kunnen zich niet wassen, kunnen zich niet ontdoen van dagelijkse onreinheid, van zondig gedrag naar God en naar elkaar. Zelfs de vieringen zijn droog en dor geworden, het leven is er uit. God lijkt verdwenen.

Die vaten moeten weer vol, want God en zijn liefde moeten terug. Maar zoals gezegd het gaat niet vanzelf. Het zijn zes vaten met elk een inhoud van 120 liter, meer dan 700 liter. Wil je die tot de rand vullen, dan ga je met leren zakken water halen.

Je ziet de bedienden sjouwen, met aan hun juk aan beide kanten een zak voor water. Ze moeten naar de rand van het dorp waar de waterput is. Zouden wij het zelf met emmers doen, dan zouden we naar de rand van Klein-Zundert/Rijsbergen moeten gaan met misschien wel 80 tot 100 emmers water. Dat is hard werken.

Wie de vaten op die moeizame manier vult, haalt niet alleen water, maar schept de voorwaarden voor een goede relatie tussen God en medemensen. Wie water gaat halen werkt aan de grondhouding van liefdevol samenleven, van aandacht voor elkaar en voor God.

In Kana zijn de vaten gevuld. En Jezus doet zijn teken. Maar wat doet hij eigenlijk? Hij doet niets. Hij zegt alleen dat men iets eruit moet scheppen en de tafelmeester moet laten proeven. Het water is wijn geworden, en het blijkt de beste wijn te zijn die de tafelmeester ooit heeft geproefd. Hij proeft hoe feest en overvloed terug zijn gekeerd.

Het water werd beste wijn toen de bedienden in Kana op en neer sjouwden naar de put. Er was inzet nodig, overtuiging, bereidheid tot handelen, de handen uit de mouwen steken, de hand aan de ploeg slaan. Doordat mensen zich inzetten voor het feest, voor elkaar, werd water tot beste wijn.

Wat vertelt ons dit verhaal nu wij al tijden geen feest en overvloed ervaren? Het is voor heel veel mensen heel erg zwaar om corona het hoofd te bieden, om telkens opnieuw een lockdown door te moeten maken. De opdracht die we vandaag uit dit verhaal mogen halen is: dat we zelf voor water moeten zorgen, en door het zorgen wordt water wijn. Onze grondhouding is er dan een van liefde, van aandacht en zorg. Onze grondvraag is dan niet langer wat zit er in voor mij? Maar waarmee kan ik God en medemensen het beste dienen? Door die laatste vraag keren feest en overvloed terug.

Gezinsdag Balans in je leven

By Geen categorie

De Catharinaparochie in Oosterhout en het Sint Franciscuscentrum organiseren samen een gezinsdag. Op 12 maart 2022 zijn alle gezinnen van harte welkom: gelovig of niet, uit welke bisdom dan ook en vooral ook die gezinnen waarbij één ouder voor de kinderen zorgt

Een gezinsleven in ‘balans’ is niet altijd even eenvoudig. Zeker in coronatijden! Het viel al niet mee om alle ‘ballen in de lucht te houden’ en met alle maatregelen is het leven niet eenvoudiger geworden.

Tijdens deze gezinsdag spreekt een echtpaar over: Wat is een leven in balans? Wat is echte innerlijke vrijheid? Welke plaats geven wij aan ons geloof? Een inspirerende en ontspannende dag voor het hele gezin.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00         Ontvangst met koffie/thee/limonade

10.30         Kennismaking

10.50         Crèche, kinder- en tienerprogramma gaan van start

11.00         Inleiding door Frank en Frederike Proost over Balans in je leven

11.35         Uitwisseling met wat lekkers

12.30         Lunch

13.15         Start buitenspel voor de kinderen. Ouders hebben tijd voor wandeling, gebed, koffiedrinken enz..

14.45         Familie-in-balansspel met het hele gezin

15.45         Eucharistieviering

17.00         Samen chinees eten

Praktische informatie:

Datum: zaterdag 12 maart 2022 van 10.00-18.00

Locatie: Paulusabdij (Chemin Neuf), Hoogstraat 80 in Oosterhout

Kosten: Deelname kost 10 euro per volwassene, kinderen gratis. Dit is inclusief een lunch en avondeten (chinees).

Er is een crèche, kinder- en tienerprogramma. Info en opgave: gezinengeloof.nl/gezinsdag.

Overweging tweede Kerstdag

By Geen categorie

Een bekende familiefilm rond Kerstmis is Home Alone. Een familie gaat met Kerst op vakantie en ontdekt in het vliegtuig, dat een zoontje thuis alleen is achtergebleven. De moeder is in alle staten en beweegt hemel en aarde om zo snel mogelijk weer bij haar kind te kunnen zijn. Uiteindelijk komt zij als eerste van het gezin terug in huis waar ze haar zoontje aantreft. Eind goed al goed.

Tegenwoordig gaat er een Amber Alert uit als er een kind vermist wordt. We krijgen dan op onze telefoon een berichtje waarin gevraagd wordt om uit te kijken naar het kind. Het signalement wordt vermeld. We krijgen ook een berichtje als het kind gevonden is.

Jozef en Maria zijn met Jezus in Jeruzalem. Hij is 12 jaar, zo’n beetje de leeftijd waarop onze kinderen hun Vormsel doen, en toen de leeftijd waarop een kind de grens overging naar volwassenheid.

Na een paar dagen keren Jozef en Maria in een karavaan naar huis terug en ontdekken, dat Jezus kwijt is. Hadden ze nu maar een Amber Alert gehad. Zo gauw het kan reizen ze drie dagen terug naar Jeruzalem, in de hoop Hem daar te vinden. Als er in de Bijbel sprake is van drie dagen, dan is God aan het werk.

Ze vinden hem in de tempel, waar hij tussen priesters zit en daar naar hen luistert en vragen stelt. Jozef en Maria zijn in alle staten. Had Hij niet even kunnen laten weten, dat Hij in de tempel was? Ze waren zich dood geschrokken. Maar Jezus zei hen: wisten jullie niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Preciezer vertaald staat er: wisten jullie niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? Dat ik thuis moest zijn bij Vader? Hij was Home Alone bij God.

Het blijken de eerste woorden van Jezus te zijn in het evangelie: wisten jullie niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Jezus maakt hier duidelijk van wie Hij is, waar Hij vandaan komt, wiens weg Hij zal gaan en waarheen Hij terugkeert. Hij komt van God, blijft bij God en gaat terug naar God. Hij is God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,

Tegen het einde van zijn leven, zal Jezus opnieuw naar Jeruzalem gaan, daar zal hij gedood worden. En weer duurt het drie dagen voor Hij zich laat vinden en Hij met Pasen als de verrezen Heer opnieuw verschijnt.

Zo is het nog altijd voor iedere mens die God zoekt. Wij zijn het niet die God vinden, het is God die zich laat vinden. Wij kunnen hooguit zoeken, vinden is niet aan ons, maar een heilig en liefdevol handelen van God.

In ons leven kunnen ook wij, net als Jozef en Maria, Jezus kwijtraken. Ouders en opvoeders die hun kind gelovig willen opvoeden, voelen zich vaak onthand, spreken de taal van de kerk niet meer, zijn de beelden kwijt. Wanneer zij hun kinderen aanmelden voor het sacrament van de doop, de Eerste Communie of het sacrament van het Vormsel, begint voor hen vaak een tasten in het duister. Onderweg zijn ze Jezus kwijtgeraakt. Ze keren als het ware terug naar de tempel om hem te zoeken.

Die zoektocht wordt echter moeizaam als kerk en ouders elkaars taal niet goed verstaan. Zouden we mogen zeggen, dat kerk en gezinnen ook elkaar daarin wat zijn kwijtgeraakt? Hoe zouden we elkaar weer kunnen vinden? Wat kan de kerk doen om de zoektocht van ouders en kinderen te ondersteunen?

Wij als pastores hebben erkend, dat wij ouders en opvoeders een handje moeten helpen om de weg naar Jezus opnieuw te zoeken. Hiertoe hebben we familiecatechese in het leven geroepen. We komen met ouders en kinderen op zondagmorgen bij elkaar om samen te werken aan en te spreken over ons geloof.

We hopen en geloven, dat deze vorm van catechese de zoektocht naar Jezus kan bespoedigen. We beseffen dat wij slechts kunnen zoeken, want het is Jezus die zich laat vinden. Hij staat met open armen ons op te wachten, als waren wij de verloren zonen en Hij leidt ons naar het huis van de Vader.

Jezus zegt in het evangelie, dat Hij in het huis van zijn Vader moest zijn. De evangelist Johannes schrijft daarover, dat er plaats is voor velen. Wie zich door Jezus laat vinden, en door Hem bij de hand genomen wordt op weg naar God, mag zich gelukkig prijzen deel uit te maken van een grote heilige familie.

X