Skip to main content
Category

Geen categorie

Nieuwe aanvangstijden weekendvieringen regio Rucphen en Zundert

By Geen categorie

Op zaterdag 30 november en zondag 1 december aanstaande , de Eerste zondag van de Advent, gaan de parochies van de regio Rucphen en Zundert werken met nieuwe aanvangstijden voor  weekendvieringen. Deze tijden zijn door het pastoraal team,  in overleg met de parochiebesturen, vastgesteld. De pastores zijn de besturen van Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid, Sint Franciscus en Heilige Trudo erkentelijk voor het meedenken in en ondersteunen van de nieuwe regeling.

De aangepaste tijden maken het mogelijk dat de pastoor, meer dan nu, eucharistie kan vieren in de regio’s Rucphen en Zundert. Ook kunnen de vieringen met minder pastores verzorgd worden. De inzet van emeriti – gepensioneerde pastores – is minder nodig, omdat de eigen pastores efficiënter worden ingezet.

Hieronder volgen de tijden voor de weekendvieringen vanaf Advent:

Achtmaal                            zaterdag              blijft      17.00 uur

Wernhout                           zaterdag              blijft      19.00 uur

Klein-Zundert                    zondag                 wordt   09.30 uur

Zundert                               zaterdag              wordt   17.30 uur

Rijsbergen                          zondag                 wordt   11.00 uur

Rucphen                              zondag                 wordt   10.30 uur

Sprundel                             zaterdag              blijft      17.00 uur

Schijf                                     zaterdag              blijft      19.00 uur

Sint Willebrord                 zaterdag              blijft      19.00 uur

Zegge                                   zondag                 wordt   09.00 uur

 

Het pastoraal team

Mariakapel Zegge tijdelijk dicht na brand

By Geen categorie

De Mariakapel tegenover de kerk in Zegge is tijdelijk gesloten na een brand die daar maandagnamiddag heeft gewoed. Vermoedelijk is dat gebeurd nadat onverlaten kaarsjes hadden aangestoken in een antieke kast.

Pastoor Hans van Geel zegt dat maandag de zoon van de restauranteigenaar van Kerkzicht rook uit de kapel zag komen. Ter plaatse bleek brand te zijn, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Volgens Van Geel is door de brand flink wat rook- en roetschade ontstaan. De antieke kast is beschadigd en een muur gebladderd. “Gelukkig is het altaar bespaard gebleven van het vuur. Dat is helemaal van hout. Als dat in brand was gevlogen, waren de gevolgen helemaal niet te overzien geweest.”

De kapel is tijdelijk gesloten voor herstel- en schoonmaakwerkzaamheden. Donderdag wordt er aangifte gedaan bij de politie. Voor zover bekend zijn er geen camerabeelden beschikbaar van de eventuele daders. De pastoor spreekt van een ernstige situatie. “Ik zou graag willen weten wat de motivatie is geweest om dit te doen”, zegt hij. Van Geel kan niet inschatten hoe lang de kapel gesloten zal blijven.

In de kapel kan iedere dag door mensen die daar behoefte aan hebben een kaarsje worden opgestoken. Iedere dinsdagavond wordt er een viering gehouden, maar die van afgelopen dinsdag werd na de brand van maandag verplaatst naar de kerk. De Mariakapel heeft een belangrijke plaats in de gemeenschap van Zegge, vooral ook in de jaarlijkse Meimaand. Dan komen er meer dan tienduizend bedevaartgangers naar Zegge. De afsluiting van de Meimaand vindt plaats met een plechtige processie.

De Dorpsraad Zegge zegt de vermoedelijke brandstichting te triest voor woorden te vinden. “Zo mag er niet met ons erfgoed omgegaan worden We dienen allemaal respectvol om te gaan
met onze kapel en de kerk.” De Dorpsraad vraagt mensen die eventueel iets meer weten hun verantwoordelijkheid te nemen en dit te melden bij de politie.

Parochievernieuwing – Leiderschap en gebed

By Geen categorie

Beste lezer,

Namens Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum, nodig ik u van harte uit voor de tweede impulsavond Parochievernieuwing  – Leiderschap en gebed die plaatsvindt op woensdag 12 juni van 17.30 – 22.00 uur in het Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven. De avond is bedoeld voor pastorale beroepskrachten, bestuursleden en (kern)vrijwilligers uit het bisdom.

U kunt zich aanmelden bij voorkeur via de website van het Sint Franciscuscentrum of via opgave@sintfranciscuscentrum.nl  tot en met 7 juni 2019.

Taizé

By Geen categorie

Lieve mensen, zo af en toe is het voor een pastor goed om op retraite te gaan. Ik mag dat dit jaar van 12 tot 19 mei doen. Een weekje weg uit de dagelijkse pastorale werkzaamheden.

Een retraite is een manier van herbronnen. In een omgeving van gebed en soberheid de tijd nemen voor de dingen van je hart. In de dagelijkse pastorale praktijk lukt dat niet altijd even goed.

In voorbije jaren ben ik enkele keren op retraite mogen gaan, waarbij ik de gemeenschap van Taizé in Frankrijk heb bezocht. Op deze verstilde plek in de Bourgogne, kom ik tot rust.

In Taizé  komen het hele jaar door jongeren van over de hele wereld op retraite. Ook ouderen zijn welkom, maar de focus ligt bij de jeugd. Elke week komen duizenden jongeren van over de hele wereld naar de gemeenschap, waar ze samen wonen, werken, bidden, zingen, feesten en ontmoeten.

Om de gemeenschap bij u te introduceren, heb ik een artikeltje geschreven, waarin u kennis kunt maken met Taizé. Ook vindt u daarin een vermelding naar de website van de gemeenschap, zodat u nog meer kunt lezen. Klik op deze link:  taizé

Pastor Wim van Reen

Naar Oostenrijk……op weg met Maria

By Geen categorie

Na de succesvolle bedevaartreis naar Assisi vorig jaar oktober gaan we wederom op weg. We gaan van 28 juni tot en met 5 juli 2019  naar Oostenrijk. Als het over bedevaart gaat, ligt het niet zo voor de hand om dit in Oostenrijk te doen. Toch hebben we weer een heel mooie reis voor u uitgestippeld.

Via Kevelaer (openingsviering) gaan we naar Passau, Mariazell, Melk, Mariastein, Innsbruck, Mötz en we hebben de afscheidsviering in Banneux.

We logeren in goede hotels, rijden via mooie routes. ‘Bidden, zingen, lachen, huilen, genieten’ zijn de ingrediënten voor deze reis.

De informatieavond betreffende de reis vindt plaats op woensdagavond 13 februari 2019 om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk, Raadhuisstraat 3, 4715 CB Rupchen. Van harte hopen wij u te mogen verwelkomen.

Net als bij voorgaande reizen hopen wij er ook dit jaar een bijzondere bedevaart   van te maken! U mag ook vrienden en familieleden uitnodigen om deel te nemen aan de informatieavond en de bedevaartreis. Verdere informatie:  pastoor Hans van Geel 076 – 597 22 92 of Jan en Riet Baselier 0167 532410)

Theatervoorstelling “de Omzieners”

By Geen categorie

Op donderdag en vrijdag 2 en 3 mei vindt in het Kerkelijk Centrum “De Baai” in Etten-Leur om 20.00 uur de theatervoorstelling: “De Omzieners” plaats.

Het betreft hier een samenwerking Van de H. Mariaparochie, de Protestantse Gemeente en de Stichting “Zin” in Etten-Leur, maar richt zich op het gehele gebied van Roosendaal en de gemeente Rucphen.

De inhoud van de voorstelling vraagt speciale aandacht voor mensen met een achterstand in de samenleving. Het stuk is gebaseerd op levenservaring van mensen, die in belangrijke mate ook zelf spelen in de voorstelling. Maar er is ook ruimte voor de kwetsbaarheid in het leven, vermengd met een gezonde dosis humor.

De toegang is gratis; de zaal is vanaf half acht open en na afloop is er gelegenheid om met elkaar en de spelers van gedachte te wisselen. Tevens wordt ieder na de voorstelling in de gelegenheid gesteld een financiële bijdrage te leveren als tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

Achter in de kerk liggen folders.

Herziene privacyverklaring voor parochies

By Geen categorie

Om parochies te helpen bij het opstellen van hun privacyverklaring is een model-privacyverklaring beschikbaar. Dit model is herzien, meldt de website rkkerk.nl. De site stelt het nieuwe model als download beschikbaar. Met deze model-privacyverklaring heeft de parochie een goed instrument in handen om mensen te informeren over welke gegevens de parochie verzamelt en waarom dit gebeurt.

Deze privacyverklaring is een model-document. Dit betekent dat het parochiebestuur de privacyverklaring kan aanpassen en vaststellen.

De geldende privacyregels schrijven voor dat mensen in heldere en begrijpelijke taal worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt. In de herziene model-privacyverklaring zijn een aantal onderwerpen verduidelijkt of met voorbeelden toegelicht.

Parochies worden geadviseerd de privacyverklaring voor de eigen parochie vast te stellen en dan direct op de parochiewebsite te plaatsen.

In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie aan een betrokkene overhandigd (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het doopsel
  • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat
  • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk
  • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk
  • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

Zie voor de herziene privacyverklaring (versie januari 2019) en meer informatie rkkerk.nl/avg

Kerkbalans 2019

By Geen categorie

Op zaterdag 19 januari start de campagne van Actie Kerkbalans 2019. Door het hele land luiden op die dag kerken de klok tijdens een lokaal startmoment.

In de twee weken daarna (19 januari tot 3 februari) worden kerkleden benaderd voor een bijdrage aan hun kerk.

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning

By Geen categorie

Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux:

Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning doormiddel van de aangeboden vieringen, gesprek met medepelgrims of onze gedreven vrijwillige medewerkers en ontspanning tussen het hele gebeuren door of op de tombola-avond (maandag).

“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het programma.

5-daagse bedevaart

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. volpension, zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims.

JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t.e.m. dinsdag 14 mei 2019

Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro)

Dagbedevaart: zondag 12 mei

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering en ’s middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus.

Prijs: 47,50 euro p.p.

Uw interesse gewekt?

Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl

En schrijf u in!

Info:

Tel: 0164 61 29 73

Email: banneux-breda@hotmail.com

X