Skip to main content
Category

Geen categorie

Maand van de Bijbel

By Geen categorie

Ik wist het niet, maar er schijnt een theoloog des vaderlands te bestaan. Net als de dichter en de denker des vaderlands, hebben we ook een theoloog des vaderlands. En we hebben ook de maand van de Bijbel. Ook dat wist ik niet. Ik moet blijkbaar toch beter opletten.

De maand van de Bijbel loopt van 24 januari tot en met 14 februari, geen hele maand dus. Eigenlijk meer de drieweekse aandacht voor de Schrift. Samuel Lee heet de theoloog. Hij is onder andere verbonden aan de Vrije Universiteit.

Samuel vindt dat we in het westen een systematisch boek van de Bijbel hebben gemaakt. Allerlei theorieën zijn er omheen gebouwd. Volgens hem moet onze nadruk inzake Bijbel niet op het brein liggen, maar op het hart. De Bijbel is van origine een Oosterse reeks van verhalen, vol van mystiek en mysterie. Niet bedoeld om eigen geloofswaarheden te sanctioneren en in beton te gieten. Eerder een boek dat ons in het hart kan raken en verwonderen.

Hij zegt dat we weinig tijd inruimen voor dingen van het hart en dus ook voor de Bijbel. Wie de Bijbel van voor naar achter wil doorlezen, moet voor dit project de agenda een half jaar leeg houden.

Ik heb in mijn studententijd samen met anderen de Bijbel van voor naar achter gelezen. We woonden op de campus van de opleiding en aten gezamenlijk het ontbijt en avondeten. Elke avond voor het eten gingen we in een kringetje zitten, ieder met een Bijbel op schoot. Een half uur lang werden beurtelings aan elkaar passages voorgelezen, tot het half uur om was. Na een jaar hadden we alles van de Schepping tot en met de Openbaring gelezen en gehoord. Bijna een ervaring van luxe.

Samuel Lee houdt ons voor, dat we best met de vier evangeliën van Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes kunnen beginnen. Op die manier kunnen we, als we ons hart openstellen, Jezus Christus ontmoeten en misschien zelfs ontdekken wat het zeggen wil Hem te volgen. Op zijn minst kunnen we ons door mooie verhalen laten betoveren.

Pastor Wim van Reen

Vieringen met Kerst en Oud- en nieuw regio Rucphen:

By Geen categorie

Kerstvieringen in de Sint Franciscusparochie 2019

Kerstavond 24 december

17.00 uur gezinsviering in Sint Janskapel Sprundel, woord-communieviering voorganger pastor van Sambeek, mmv kinderkoor

17.00 uur gezinsviering in Willibrorduskerk Sint Willebrord, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv gemengd koor

17.00 uur gezinsviering in Maria Boodschap kerk Zegge, woord-communieviering voorganger diaken van Steenoven, mmv Melody

19.00 uur kerstviering in Martinuskerk Schijf, woord-communieviering voorganger pastor van Oorschot, mmv gemengd koor

19.00 uur kerstviering in Willibrorduskerk Sint Willebrord, woord-communieviering voorganger pastor van Sambeek, mmv gemengd koor

19.00 uur kerstviering in Martinuskerk Rucphen, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv gemengd koor

20.00 uur kerstviering in Sint Janskapel Sprundel, woord-communieviering voorganger diaken van Steenoven, mmv Sprundel Vocaal

21.00 uur kerstviering in Martinuskerk Rucphen, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv Zanggroep Rucphen

22.00 uur kerstviering in Willibrorduskerk Sint Willebrord, eucharistieviering voorganger pastoor van Geel, mmv fanfare

Eerste Kerstdag 25 december

09.30 uur viering Eerste Kerstdag in Martinuskerk Rucphen, woord-communieviering voorganger pastor van Sambeek, mmv. Gemengd koor

09.30 uur viering Eerste Kerstdag in Sint Janskapel Sprundel, eucharistieviering voorganger pastoor Hans van Geel, mmv Levensvreugd.

09.30 uur viering Eerste Kerstdag in Maria Boodschapkerk Zegge, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv gemengd koor

11.00 uur viering Eerste Kerstdag in Martinuskerk Schijf, woord-communieviering voorganger pastor van Sambeek, mmv kinderkoor Fasollasi

11.00 uur viering Eerste Kerstdag in Willibrorduskerk Sint Willebrord, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv gemengd koor.

Tweede Kerstdag 26 december

09.30 uur Regionale viering Tweede Kerstdag, in Martinuskerk Schijf, eucharistieviering voorganger pastoor van Geel, mmv Zanggroep ’t Schijfke

10.30 uur Kindje Wiegen, in Martinuskerk Rucphen, voorganger pastor Damen.

Oudjaarsdag 31 december

19.00 uur Regionale viering Oudjaarsdag, in Martinuskerk Schijf, eucharistieviering voorganger pastoor van Geel, mmv gemengd koor.

Nieuwjaarsdag 1 januari

11.00 uur Bovenregionale viering Nieuwjaarsdag in Willibrorduskerk Sint Willebrord, eucharistieviering voorganger pastoor van Geel.

Regionale Franciscusviering Schijf; terugblik:

By Geen categorie

Op zaterdag 5 oktober heeft de Sint Franciscusparochie Regio Rucphen de jaarlijkse regionale Franciscusviering gehouden in Schijf. Geheel in het teken van Franciscus en ook om de verbondenheid met de parochies uit de regio Zundert te benadrukken, werd in deze viering een collecte gehouden voor het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Samen met haar kleinkinderen Tijn en Maud heeft Jacqueline Peeters van de commissie Liturgie zaterdag 30 november de opbrengst van € 130,–  in he Vogelrevalidatiecentrum mogen overhandigen aan Charles Brosens, die ook een verzamelaar van Franciscusbeelden blijkt te zijn.

Guldenmis; Bovenregionale viering St. Willebrord

By Geen categorie

In de regio Rucphen en Zundert zal de zogenaamde Gulden Mis (Missa Aurea) worden gevierd en wel op woensdagavond 18 december om 19.00 uur. Hiermee wordt de speciale votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op een woensdag in de Advent. Tijdens deze mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. De kerk zal voor de gelegenheid met veel kaarsen worden verlicht. Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. Over dat licht hebben ook de oude profeten ons verteld. Aan het einde van de viering zullen alle aanwezigen uitgenodigd worden om met een kaars in hun hand naar de kerststal te komen die dan ook zal worden gezegend.

U wordt van harte voor deze viering uitgenodigd om de directe voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren. En dat alles in een donkere kerk, bij enkel kaarslicht. Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend.

X