Skip to main content
Category

Geen categorie

Oproep aan alle inwoners van gemeente Rucphen,

By Geen categorie
Omdat de diensten in alle kerken momenteel
niet doorgaan willen we toch graag verbonden blijven.
U kunt daar aan mee doen door op de tijd
van de normale viering een rozenkrans te bidden.
Zo zijn we thuis met elkaar verbonden in gebed.
Zaterdag: Sprundel 17:00, Schijf en Sint Willebrord 19:00u
Zondag: Zegge 9:00 en Rucphen 10:30 u
Mocht u niet weten hoe dat moet, hebben we
een gebed van de Nederlandse bisschoppen
speciaal voor deze corona-tijd.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

GEEN PUBLIEKE LITURGISCHE VIERINGEN MET PALMZONDAG EN PASEN

By Geen categorie

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Klokken van hoop:

By Geen categorie

De klokken luiden als teken van hoop
op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15
* 18 maart
* 25 maart
* 1 april

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.

In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

Klokken als teken van hoop
In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken,
zijn het de kerken die een oproep van hoop kunnen doen.
Help mee om die oproep van hoop letterlijk van de torens te laten horen!

Laten we de komende drie woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 de klokken van onze kerken luiden (Dag van nationaal gebed 18 maart, alsmede 25 maart en 1 april).

Waarom klokken luiden?
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
* Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Geen vieringen

By Geen categorie

Heel de samenleving heeft te lijden onder het coronavirus. Ook de kerken hebben de deuren gesloten voor de week- en weekendvieringen.

Alleen doopvieringen en uitvaartvieringen kunnen nog plaats vinden maar dan wel in kleine groepen. De misintenties die voor afgelopen en komende weken zijn opgegeven nemen we mee naar de viering wanneer deze weer gehouden kan worden. Mocht u een ander voorstel hebben neem dan contact met het secretariaat van de parochie(kern) op.

We bidden en hopen dat de situatie onder controle gebracht kan worden en de zieken mensen weer beter mogen worden. Voor allen die verdriet hebben wensen wij veel kracht voor de toekomst. Laten wij ook bidden voor alle doktoren, verplegenden en verzorgenden, mensen van de GGD en RIVM en alle andere hulpverleners dat zij hun tomeloze inzet mogen volhouden.

Gaat u mee op bezoek bij onze patroonheiligen…..

By Geen categorie

Na de succesvolle bedevaartreis naar Oostenrijk vorig jaar juni gaan we wederom op weg. We gaan van 17 tot en met 25 oktober  2020 naar Frankrijk en Luxemburg.

Via Amiens (openingsviering) gaan we naar Lisieux, Tours, Lourdes, Lyon naar

Echternach. Het mooie van deze reis is dat we plaatsen bezoeken die verbonden zijn met onze parochiekernen. Tours verbindt ons met de H. Martinuskerk in Rucphen en Schijf. Lourdes met de Maria Boodschapkerk in Zegge, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk in Wernhout. Echternach met de

  1. Willibroduskerk in Klein Zundert en Sint Willebrord.

We logeren in goede hotels, rijden via mooie routes. ‘Bidden, zingen, lachen, huilen, genieten’ zijn de ingrediënten voor deze reis.

 

De informatieavond betreffende de reis vindt plaats op maandagavond 10 februari 2020 om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk, Raadhuisstraat 3, 4715 CB Rupchen. Van harte hopen wij u te mogen verwelkomen.

Net als bij voorgaande reizen hopen wij er ook dit jaar een bijzondere bedevaart   van te maken! U mag ook vrienden en familieleden uitnodigen om deel te nemen aan de informatieavond en de bedevaartreis. Verdere informatie:  pastoor Hans van Geel 076 – 597 22 92 of Jan Baselier 0167 532410)

Vredeslicht geschonken door scouts tijdens de Marialichtmis

By Geen categorie

Afgelopen zaterdag 1 februari heeft Scoutinggroep St. Jan uit de gemeente Rucphen het vredeslicht geschonken aan de Sint Franciscus parochie te St. Willebrord tijdens de Marialichtmis. Elk jaar ontstaat het vredeslicht in Bethlehem. Dit jaar werd dat naar Wenen gebracht. In Wenen kwamen 2000 scouts bij elkaar uit verschillende landen om het licht op te halen en zo verder te verspreiden over de hele wereld als een teken van hoop. Tijdens de Marialichtmis hebben de scouts van de St. Jansgroep het licht overgedragen aan de parochie. Zij zullen het vredeslicht brandend houden in de kerk.

X