Skip to main content
Category

Geen categorie

Bedevaart Lourdes:

By Geen categorie

We mogen dit jaar weer op Bedevaart naar Lourdes!

Op Woensdag 1 maart a.s. om 19.00 uur vindt er een informatieavond plaats over deze reis in de Heilige Trudokerk te Zundert.

Pastoor Hans van Geel en chauffeur Frans van Gils van Pelikaanreizen zullen u deze avond gastvrij ontvangen en u alles over deze reis vertellen. U komt toch ook?

Buurten met de Bijbel

By Geen categorie

In de 40-dagentijd wordt weer Buurten met de Bijbel georganiseerd. Parochianen komen onder leiding van Pastor Wim van Reen zes keer samen. Ze buurten met elkaar over de eerste lezingen van de zondagen van de Vasten. Het is een bescheiden poging om bezinning tijdens de Vasten vorm te geven.

Donderdagmiddag 23 februari is de eerste bijeenkomst in de pastorie van Zundert.

De volgende donderdagmiddagen zijn 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart. Alle donderdagen in de pastorie van Zundert.

U bent van harte welkom om mee te buurten.

Taizéviering St. Willebrord

By Geen categorie

Komende vrijdag 3 februari is er om 19.00 uur weer de maandelijkse Taizéviering in de kerk van Sint Willebrord. Een Taizéviering is een gebedsviering van verstilling, waarin geen communie wordt uitgereikt.

U bent van harte welkom om mee te vieren.

Pastor Wim van Reen

Kerstpreek van pastor Wim van Reen

By Geen categorie

Wanneer we de krant openslaan, het journaal bekijken en daarmee het nieuws tot ons nemen, zien we dat op veel plekken in de wereld de vrede ver te zoeken is. Juist nu we vieren dat het Christuskind, de brenger van vrede, in ons midden geboren is, stellen we ons soms de vraag, waarom God niet ten goede ingrijpt in onze wereld.

Verzameld rond de kribbe zien we hoe God heeft ingegrepen. Niet groots en meeslepend, maar klein en kwetsbaar. Hij heeft ons zijn Zoon geschonken, opdat wij met Hem en in Hem en door Hem de vrede leren beschermen, de zachtheid van ons hart leren koesteren, de liefde voor onszelf en onze naasten weten op te pakken.

De wereld van Maria en Jozef verschilde niet zoveel van de onze. Ook toen was op veel plekken vrede heel schaars, liefde niet of nauwelijks voorhanden, zachtheid verdwenen. Waar zij hoopten op onderdak, bleek de herberg vol. Uiteindelijk legden zij hun kindje in een stal in een kribbe.

Ook onze herberg, de plek in ons hart waar we ruimte zouden mogen voelen om mensen te kunnen ontvangen, om liefde te laten voelen, om vrede te kunnen aanzeggen, is tegenwoordig vaak heel erg vol. Ons hoofd en hart zijn vaak overvol.

Ook bij ons kan er soms niets meer bij. We zijn dan zo druk bezig met onszelf, onze bezittingen, ons aanzien in de wereld, dat de ruimte in ons hart hiermee gevuld is geraakt. Ook wij moeten dan soms erkennen: sorry, ik zit vol.

En toch… God ziet ook in ons ergens in een hoekje van ons hart, een lege kribbe staan. Daar wil Hij zichzelf in neerleggen, en hopen en wachten, dat vanuit die kribbe ons hart weer langzaam wat ruimte gaat krijgen om vrede te maken, recht te spreken en te helen wat gebroken was.

Zoals de kribbe in het kerstverhaal het kleine beginpunt werd van een leven van vrede, van liefde en goedheid, een leven waarin aandacht en respect voor anderen van nature aanwezig waren, zo kan ook de kribbe in ons eigen hart dat beginpunt worden.

God heeft met Kerstmis niet allen in de kerststal de kribbe gevuld. Hij heeft ook de kribbe in ons hart gevuld met het kind van de vrede. Want God weet dat wij ten diepste mensen zijn die het talent bezitten om er voor elkaar te zijn. Hij heeft het onszelf bij onze geboorte meegegeven.

Hij weet namelijk dat wij het vermogen hebben om goed te doen, om lief te hebben, om vrede te beschermen. De hoop dat wij vanuit onze eigen kribbe opstaan voor die vrede, dat wij recht spreken wat krom is, heel maken wat gebroken is, is de hoop van God zelf.

Hij zal die hoop nooit laten varen, want God gaat altijd voor zijn mensen uit, staat hen altijd bij, ook als zijzelf de hoop op betere tijden lijken te verliezen. Hij ging met hen mee door de woestijn naar het beloofde land, Hij bleef bij Jezus toen hij zijn kruis droeg. God gaat ook met ons mee, elke dag opnieuw, want Hij weet dat wij het in ons hebben, om vanuit de kribbe te leren leven.

Amen

Dankwoord pastoor Hans van Geel

By Geen categorie

Dank je wel……het was overweldigend!   

Dinsdag 8 november was het 25 jaar geleden dat ik door Monseigneur Muskens tot priester ben gewijd voor het bisdom Breda. Dit mooie jubileum heb ik op
6 november gevierd met een eucharistieviering in de H. Trudokerk te Zundert en een receptie in het Wapen van Zundert. Beide momenten zijn onvergetelijk geworden.

Een prachtig versierde H. Trudokerk, een groot samengesteld koor, veel misdienaars en acolieten, de kosters die het allemaal in goede banen hebben geleid, gildebroeders, lectoren en daarnaast een volle kerk met warme betrokkenen. Het voorbereidend comité heeft er samen met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen een heel mooie dag van gemaakt. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn moeder, familie en vrienden.
Dank je wel voor de hartverwarmende woorden die er na de viering gesproken en gezongen zijn. Ik heb heel veel warme felicitaties in diverse vormen in ontvangst mogen nemen.
De rode draad gedurende de dag werd gevormd door het thema: ‘Groeien in verbroedering’.
Laat mijn jubileum een inspiratiebron zijn voor een steeds verdergaande samenwerking tussen de diverse parochiekernen.

Laten we in vertrouwen verder gaan, wetende dat de Heer met ons mee trekt bij de opbouw van een missionaire parochie.

Nogmaals hartelijk dank!

Hartelijke groeten,

Pastoor Hans van Geel

Donaties Het Warme Hart:

By Geen categorie

In de Adventsmaand geven we speciaal aandacht aan de medemens die het financieel moeilijk hebben.

Stichting Het Warme Hart is een voedselbank voor de regio Rucphen.

U kunt op verschillende manieren doneren.

Een financiële bijdrage die u in de groene bus achter in de kerk deponeert of een gave in de vorm van houdbare etenswaren, speelgoed, drogisterij artikelen en dergelijke die u deponeert in de speciale mand achter in de kerk. Wij zorgen dat het bij de stichting komt.

Alvast duizendmaal dank voor uw bijdragen.

Bidden, zingen, stil zijn:

By Geen categorie

Op een andere manier met elkaar vieren. Dat doen we door Taizévieringen. Deze bestaan uit gebed, lezing, eenvoudige liederen, lichtceremonie en stilte. Er wordt geen communie uitgereikt. Taizévieringen komen voort uit de oecumenische gemeenschap van de broeders van Taizé in Frankrijk. Zij ontvangen het hele jaar duizenden jongeren van over de hele wereld. De jongeren nemen een week lang deel aan de gebedsdiensten in de kerk van de Verzoening en spreken met elkaar over hun  leven en geloof. Op de eerste vrijdag van de maand, vanaf de Advent van 2022, zijn er Taizévieringen. We komen bij elkaar in de parochiekerk van de Sint Franciscusparochie: de Sint Willibrorduskerk van Sint Willebrord. De vieringen beginnen om 19.00 uur. Wanneer zijn de vieringen: 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart, 5 mei, 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.

Lichtjesavond 15 januari 2023

By Geen categorie

Op zondag 15 januari 2023 houden wij samen met DELA van 17.00 tot 19.00 uur  een
Lichtjesavond. Tijdens deze landelijke Lichtjesavond zijn de locaties sfeervol
verlicht met fakkels en kunt u samen met familie en vrienden een kaarsje
branden ter herinnering aan uw dierbare.
Iedereen is welkom. De avond begint om 17:00 uur met een korte gedenkdienst in de kerk.
We verlichten de paden in het processiepark en begraafplaats met grote fakkels. De sfeer
is hierdoor heel warm en intiem. U kunt uw dierbare gedenken bij zijn of haar
laatste rustplaats of op een andere mooie plek.
We bieden u een warm drankje aan. Iedereen is welkom.
Meld u aan.
Om ervoor te zorgen dat iedereen de tijd krijgt om zijn of haar dierbare rustig te
gedenken, vragen we u om u aan te melden voor de Lichtjesavond via http://www.dela.nl/lichtjesavond

We werken met twee tijdsblokken. Van 17.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur.
Gedenk uw dierbare met een candlebag
Na uw aanmelding krijgt u van ons een candlebag. Hier kunt u thuis een mooie
tekst op schrijven of een tekening op maken. Neem de candlebag mee naar
de Lichtjesavond. Bij aankomst op de locatie krijgt u een kaarsje dat u in de
candlebag kunt doen.

X