Skip to main content
Category

Geen categorie

Aanstelling pastor Embregt Wever

By Geen categorie

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de St Franciscusparochie en de parochie Christus Koning wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team:

In de afgelopen jaren zijn pastoraal werker Rob van Sambeek en pastoraal werker Gerard Damen met pensioen gegaan. Een klein jaar geleden hebben we afscheid van hen genomen. Regelmatig hebben onze besturen met het bisdom gesproken over de lege plekken in het pastoraal team. We zijn blij dat we daarover nu een mededeling kunnen doen.

Bisschop Liesen heeft ons gevraagd kennis te maken met pastoraal werker Embregt Wever. Embregt heeft pastoraal werk verricht in de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Den Bosch. Sinds 2008 vervulde hij verschillende pastorale functies in het bisdom Den Bosch. Het afgelopen jaar is hij zich gaan oriënteren op een nieuwe opdracht. Embregt voelde zich aangesproken door de keuze van het bisdom Breda om aan een meer missionaire kerk te bouwen, een keuze die ook door het team en de besturen van onze parochies is gemaakt. Embregt Wever heeft kennis gemaakt met pastoor van Geel, met het pastoraal team en met de parochiebesturen van onze parochies. Die gesprekken zijn positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Enbregt Wever met ingang van 1 juli te benoemen tot pastoraal werker van onze beide parochies.

Embregt is 60 jaar oud. Hij woont nu nog in Den Bosch  maar hij zal op korte termijn verhuizen naar onze parochies. Embregt krijgt een aanstelling voor 32 uur per week. Hij wordt lid van het pastoraal team en hij gaat participeren in de algemene pastorale taken. Hij zal daarbij bijzondere aandacht geven aan de catechese voor jonge gezinnen en volwassenen.

Op zondag 17 juli wordt Embregt Wever als pastoraal werker van onze parochies gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens de eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk in St Willebrord om 9.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid om met de nieuwe pastoraal werker kennis te maken.

Wij zijn blij dat het pastoraal team met de komst van Embregt Wever wordt aangevuld. We realiseren ons dat de afgelopen periode voor het team heel zwaar is geweest. We zijn u dankbaar voor alle begrip en ondersteuning die we van u mochten ondervinden, en we hopen dat u, ook met uw gebed, blijft meebouwen aan onze beide parochies.

100 jaar Sint Johannes de Doper

By Geen categorie

Met een eucharistieviering in de kapel van de ‘Sint-Johannes de Doper’, werd op 25 juni gevierd, dat de kerk 100 jaar geleden gebouwd werd. In de H.Mis werd bovendien de geboorte van Johannes de Doper en het 70-jarig bestaan van de KBO gevierd. Door de aanwezigheid van het gilde ‘Sint Jan Baptist’, kreeg de dienst een bijzondere en traditionele uitstraling. Ook door de inbreng van Muziekvereniging DHV/VHV en het Ouderenkoor Levensvreugd, werd het een hele mooie vieringDe dienst werd voorgegaan door pater Kees Jongeneelen (oorspronkelijk afkomstig uit Sprundel) en pastor Ria van Oorschot. De kapel van de ‘Sint Johannes de Doper’ zat helemaal vol. Tijdens de dienst werd een herdenkingsplaquette gezegend, die na afloop in de ‘Kapel van Smarten’. geplaatst werd. Pater Jongeneelen toonde tijdens de dienst het Heilig Kruis, waarmee hij ook de zegen gaf. Volgens de legende is dit Kruis tussen 1400 en 1450 gevonden op het kerkhof. Het is één van de oudste en meest bijzondere kunstschatten van onze parochie.

Uitbreiding pastoraal team:

By Geen categorie

M.i.v. 1 juli a.s., zal Embregt Wever als pastoraal werker, het team van onze parochie en die van Christus Koning, komen versterken. Embregt is 60 jaar oud. Hij woont nu nog in Den Bosch  maar hij zal op korte termijn verhuizen naar deze regio. Hij heeft o.a. pastoraal werk verricht in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Sinds 2008 vervulde hij verschillende pastorale functies in het bisdom Den Bosch. Embregt  krijgt een aanstelling voor 32 uur per week en gaat participeren in de algemene pastorale taken. Hij zal daarbij bijzondere aandacht geven aan de catechese voor jonge gezinnen en volwassenen. 

Op zondag 17 juli wordt Embregt Wever als pastoraal werker van onze parochies gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens de eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk in St Willebrord om 9.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid om met de nieuwe pastoraal werker kennis te maken. 

 Wij zijn blij dat het pastoraal team met de komst van Embregt Wever wordt aangevuld. We realiseren ons dat de afgelopen periode voor het team heel zwaar is geweest. We zijn u dankbaar voor alle begrip en ondersteuning die we van u mochten ondervinden en we hopen dat u, ook met uw gebed, blijft meebouwen aan onze parochie.

100 jaar kerkgebouw Sprundel:

By Geen categorie

Op 25 juni om 11:00 uur is er een feestelijke Eucharistieviering in de St. Janskapel.

Ter gelegenheid van de geboorte van Johannes de Doper (de patroonheilige van onze parochiekern), herdenking eerste steenlegging van het kerkgebouw, 100 jaar geleden.

Het 70 jarig bestaan van de KBO Sprundel.

De voorgangers in de viering zijn pater Kees Jongenelen en pastor Ria van Oorschot.

 

Iedereen is van harte welkom!

Bedevaart naar Kevelaer

By Geen categorie

De Broederschap van O. L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Oost-Zeeuws-Vlaanderen organiseert op dinsdag 9 en woensdag 10 augustus 2022 haar jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Twee dagen van bezinning, gebed, vieren, processies en veel gezelligheid. Dit alles onder de bescherming van Maria, Troosteres van de bedroefden

 

Maria, de moeder van onze Heer Jezus Christus, doet vele mensen steeds weer naar vele bijzondere plaatsen pelgrimeren. Maria is voor veel mensen een voorbeeld van geloof, maar ook een voorspreekster in alle nood. In Kevelaer wordt Maria vereerd als de Troosteres van de bedroefden. Zij slaat haar arm om mensen heen die lijden en een zwaar kruis te dragen hebben. Zij troost ons en ze wijst ons de weg naar haar Zoon wanneer ze ons op het hart drukt: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’. Op deze bedevaart willen we ons weer laten inspireren door Maria en al onze vragen en zorgen bij haar neerleggen.

Sinds 1719, 303 jaar geleden dus, gaan jaarlijks vele mensen vanuit Breda en omgeving op bedevaart naar Kevelaer. Sinds de jaren ’50 gaan er ook pelgrims uit Zeeuws-Vlaanderen mee.

 

Inlichtingen: www.kevelaerbreda.nl of info@kevelaerbreda.nl

Secretaris: Hanneke Oomen, hannekeoomen@online.nl

Of van harte welkom tijdens de wervingsbijeenkomsten:

Breda Centrum: 12 juni na de eucharistieviering van 10.30 uur in de exedra van de kathedraal, St. Janstraat 8 te Breda.

St. Willebrord: 22 juni 19.30 uur, Pastoor Bastiaansensingel 32, Sint Willebrord.
Zundert: 22 juni 19.30 uur Molenstraat 9, Zundert
Oosterhout: 29 juni na de eucharistie van 19.00 uur in de basiliek, Markt 28, Oosterhout.
Hulst: 10 juli na de viering van 11.00 uur basiliek, Steenstraat 2 Hulst.

Afsluiting Mariamaand, gevolgd door een processie in Zegge

By Geen categorie

31 mei, werd met een prachtige Eucharistieviering, gevolgd door een processie, de meimaand afgesloten in Zegge. Mgr van den Hende ging voor een hele mooie sfeervolle viering. Hierin bijgestaan door o.a. pastoor van Geel en diaken van Steenhoven. De zang werd verzorgd door een koor, samengesteld uit leden van de verschillende koren van onze parochiekernen. Dit fantastische koor zorgde bij velen voor ‘kippenvel’, zo mooi werd er gezongen. Het gemengde koor stond o.l.v. Tonnie Sedee, die zelf een adembenemend mooie versie van het Ave Maria ten gehore bracht. De H.Mis werd gevolgd door een processie, waarbij de regen roet in het eten probeerde te gooien. De deelnemers lieten zich hier echter niet door afschrikken. Wat een mooie traditie! Het Mariabeeld werd door de straten gedragen. En Mgr. Van den Hende, droeg het Allerheiligste. (Foto’s: Ad Goossens)

Bedevaart Zegge

By Geen categorie

Op 15 mei verzorgde het Rucphense gemengde zangkoor de liederen tijdens de Eucharistieviering van 9:00 uur in de kerk van Zegge. Al sinds jaar en dag is het traditie, dat een delegatie van de Rucphense parochianen dan te voet naar de H. Maria Boodschap Kerk gaat. Degenen voor wiie de voettocht te veel is, gaan op een andere manier naar Zegge om daar de dienst biij te wonen. Alle kerkgangers hebben genoten van een mooie H.Mis met prachtige liederen. 

X