Category

Geen categorie

Vacature voor teamassistent (m/v) voor pastoraal team

By | Geen categorie | No Comments

Vacature voor teamassistent (m/v) voor pastoraal team

De parochies van de regio Rucphen en regio Zundert in het bisdom Breda: Heilige Drie-Eenheid, Heilige Trudo, Sint Bavoparochie en Sint Franciscusparochie zijn ter ondersteuning van het pastoraal team op zoek naar een teamassistent(e)

Het pastoraal team, dat onder leiding staat van Pastoor Hans van Geel, bestaat verder uit pastoraal werker Gerard Damen en pastoraal werker/teamleider Wim van Reen. Het pastoraal team krijgt ook hulp van een assistent-diaken: Jan van Steenoven. De pastores hebben in hun pastoraal beleidsplan de missionaire parochie tot speerpunt van beleid gemaakt.

Hoe ziet de vacature eruit:

 • De teamassistent(e) is 20 uur per week inzetbaar. Deze tijd wordt in overleg met het pastoraal team ingevuld.
 • Hij/zij is meelevend Rooms-Katholiek.
 • Hij/zij is betrokken bij het parochieleven en begeesterd door de missionaire parochie.
 • Van hem/haar wordt een hoge mate van vertrouwelijkheid verwacht.
 • Hij/zij bezit communicatieve vaardigheden.
 • Hij/zij is vertrouwd met ICT
 • Hij/zij bezit een creatieve persoonlijkheid.

 

Welke taken worden door de teamassistent(e) verricht:

 

 • Hij/zij ondersteunt het pastoraal team waar nodig.
 • Hij/zij neemt deel aan het teamoverleg en draagt zorg voor secretariële voorbereiding van het overleg en voor afhandeling van zaken die hieruit voortvloeien.
 • Hij/zij verzorgt de dienstenroosters.
 • Hij/zij verzorgt – in overleg met pastoor en teamleider – de uitwerking en verzending van de agenda voor het teamoverleg.
 • Hij/zij verzorgt de interne en externe communicatie.
 • Hij/zij zorgt ervoor dat voorkomende praktische regelzaken verricht worden.

 

De standaardvoorwaarden voor een werknemer in dienst van een parochie zijn van toepassing. De functie wordt ingeschaald in functiegroep B uit de rechtspositie voor lekenpersoneel in het bisdom Breda.

 

Wilt u meer informatie of hebt u vragen, neem dan contact op met pastoor Hans van Geel, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, tel.: 0629352765 of teamleider Wim van Reen, pastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC Sint Willebrord, tel.: 0640290899

 

U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan: Bestuurlijke Personeelscommissie, p/a Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, ter attentie van secretaris Dhr. P. van den Heijkant. eijkant

 

Reageren kan tot 15 juli 2020

Voortaan reserveren! Hoe kan u reserveren voor een Viering:

By | Geen categorie | No Comments

Ga naar ‘Vieringen deze week’ in de menubalk van www.sintbavorijsbergen.nl

en vervolgens:

1) Klik op ‘Maak een Reservering’

2) Klik op datum viering

3) Klik onderaan op type viering (Eucharistie of Woord en Communie)

4) Klik op ‘ Reservering toevoegen’

5) Vul je gegevens in

6) Klik op ‘ Maak Reservering’

U ontvangt een email als bevestiging.

Print deze uit en geef deze aan de parochiemedewerker die de presentielijst beheert bij uw aankomst in de kerk.

U moet een reservering maken voor ieder familielid.

U hoeft echter slechts 1 print out mee te brengen.

U kan ook op dezelfde wijze reserveren per mobiele telefoon of met een tablet.

Als u geen print out kan meebrengen moet u uw naam, telefoonnummer en aantal familieleden die de viering bijwonen mededelen en laten noteren door
de parochiemedewerker die de presentielijst beheert bij uw aankomst in de kerk.

Vanaf 1 juli 2020 dient toegang tot iedere viering beperkt te worden tot 100 personen.

Wij danken u voor uw medewerking te voldoen aan de vereisten van het coronaprotocol voor kerken.

Namens het parochiebestuur

WEER VIEREN IN ONZE KERKEN

By | Geen categorie | No Comments

Het pastoraal team van de regio Rucphen en Zundert heeft besloten dat er weer gevierd kan worden in al onze kerken.

Tot 1 juli zal er elke zondag om 11.00 uur een viering zijn in de Sint Bavokerk te Rijsbergen, die via een livestream te volgen is.
Bij deze vieringen is het aantal bezoekers beperk tot 30. Er wordt een klein aantal bezoekers door de pastoor persoonlijk uitgenodigd. Resterende plaatsen kunnen via de site www.sintbavorijsbergen.nl gereserveerd worden.

Vanaf 1 juli is het maximaal aantal bezoekers per viering 100. Reserveren is verplicht en dat kan op deze site.

Reserveren kan van maandag t/m vrijdag voor de aankomende viering via de menukeuze ‘Vieringen deze week‘.

Een protocol wordt ingesteld waarmee alles tijdens de diensten in goede banen geleid kan worden, opdat veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd worden.

 

We zijn verheugd om opnieuw te mogen vieren en we zien ernaar uit u weer te mogen ontmoeten.

 

Parochiebesturen en pastoraal team

Zie hem ´shinen`!

By | Geen categorie | No Comments

Na een korte tijd te zijn weggeweest voor een ‘make-over’ is hij eindelijk terug op zijn plaats! Zie hem shinen! Onze haan is vandaag weer bovenop de torenspitsvan de H. Willibrorduskerk geplaatst. Ook de uurwerken zijn weer gereviseerd aangebracht. U heeft al kunnen zien dat er aardig wat lagen steiger zijn verdwenen. Wat daar onderuit komt is mooi vakwerk! De torenwachters en dakkapellen op de grote toren zijn weer prachtig; het dak van de spits is vernieuwd en ziet er gelikt uit! De letters aan alle vier de zijde OLV zijn weer opgefrist en van verre te lezen. We zijn bijna klaar!! Echter het werk aan het dak van de toren was onverwacht. We kunnen u financiële steun dus nog steeds erg goed gebruiken!

Laat het mes aan twee kanten snijden: steek een kaarsje aan bij de grot. Zo helpt u uw geliefde(n) én ons….       

 

 

Protocol voor de toediening van het sacrament van het Doopsel

By | Geen categorie | No Comments

Op basis van de protocollen die door de bisschoppen zijn uitgevaardigd hebben wij als pastoraal team een protocol gemaakt voor de toediening van het heilig doopsel in onze regio’s.

Uitgangspunt van de bisschoppen is dat de doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid zoveel mogelijk wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

Maar, zo stellen de bisschoppen, ‘omdat het doopsel een heilsnoodzakelijk sacrament is en er momenteel geen zicht is op wanneer het gevaar van besmetting voorbij is, kan toch besloten worden tot het dopen, omdat men het kind niet voor lange tijd de genade van het doopsel wil onthouden. Als dat besluit door de ouders in geweten en met instemming van de bedienaar genomen is, dan moet het doopsel zo veilig mogelijk worden toegediend, dat wil zeggen met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen’.

Als pastoraal team hebben wij daarom besloten dat er gedoopt kan worden mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

De ouders stemmen in met de doop, kennende de risico’s op besmetting die er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch kunnen zijn.

 1. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot de ouders, peetouders, andere kinderen van het gezin, grootouders van de dopeling.
 2. De doopheer zal anderhalve meter afstand in acht nemen en contact met de dopeling tot het minimum beperken.
 3. Er zal gebruik gemaakt worden van vers water, dat meteen na de doop aan de aarde wordt teruggegeven.
 4. De aanmelding voor de doop vindt op de gebruikelijk wijze plaats: minimaal zes weken voor de doop aanmelden via het inschrijfformulier. De datum kan al vastgelegd worden, maar het tijdstip en de doopheer zullen doorgegeven worden wanneer deze in het pastoraal team vastgesteld zijn.
 5. De doopvoorbereiding geschiedt niet zoals gebruikelijk in groepsverband. De doopheer zal de doopouders individueel thuis bezoeken en de nodige inhoudelijke en praktische zaken met hen doornemen.

Wij hopen onder deze voorwaarden u in deze moeilijke tijd toch van dienst te kunnen zijn om, wanneer u hiertoe besluit, de doop te kunnen laten doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Hans van Geel

Eerste Heilige Communie definitief uitgesteld door corona;

By | Geen categorie | No Comments

Beste ouders en opvoeders,

Tot onze grote spijt, moeten wij u helaas laten weten, dat dit jaar vanwege het coronavirus geen Eerste Heilige Communie voor groepen kinderen kan plaatsvinden.

De Eerste Heilige Communie verschuift naar 2021. De bisschop van Breda heeft dit vastgesteld voor alle parochies. Parochies die de vieringen later dit jaar zouden houden, stellen ook uit en verschuiven naar volgend jaar.

We begrijpen heel goed dat het uitstellen van dit mooie feest voor u en voor uw kind een flinke domper zal zijn. En dat is nog zacht uitgedrukt, want de Eerste Heilige Communie is in het leven van een kind, een gezin en familie een buitengewoon belangrijke kerkelijke feestdag. Ook wij vinden het bijzonder jammer dat we dit jaar niet samen met u en uw kind deze mooie dag kunnen vieren.

Wie had kunnen voorspellen, dat een wereldwijd virus, een pandemie, het leven overhoop zou gooien. Velen zijn eraan gestorven en anderen ernstig ziek geworden. Ziekenhuizen hebben een bovenmenselijke inspanning getoond. De economie die tot aan corona groeide, is tot stilstand gekomen en de levens en banen van velen zijn geraakt. Op wereldschaal is het leven ontwricht. Wetenschappers hebben de handen ineengeslagen op zoek naar een vaccin. We hopen en bidden dat zij erin slagen het te vinden.

We hadden niets liever gewild dan ongecompliceerd samen met u en uw kind de Eerste Heilige Communie te vieren. Om uw kind te mogen vertellen over Jezus, over God en Heilige Geest, over het laatste avondmaal, over Jezus die in ieder van ons voortleeft, ook al speelt zich voor onze ogen het drama van corona af.

We hadden er een mooie feestelijke dag van willen maken, waar iedereen bij betrokken mocht zijn en onze kerken veel bezoekers mochten verwelkomen. Een dag ook om te vieren dat u samen met uw kind een bijzondere stap in geloof zou zetten, onder de zegen van God. We hopen met u deze dag te mogen meemaken in 2021. We hopen ook van harte dat u en uw kind het zolang kunnen uithouden.

Mocht u uw bijdrage voor de Eerste Heilige Communie al aan de parochie hebben overgemaakt, dan willen wij dat beschouwen als een betaling voor volgend jaar. Zoudt u het zelf graag anders willen, neemt u dan contact op met het secretariaat van uw parochie of parochiekern.

Moge het u goed gaan. Blijf gezond. We bidden om en hopen op betere tijden.

Pastoor Hans van Geel

Teamleider Wim van Reen

Weer vieren in onze kerken:

By | Geen categorie | No Comments

Het pastoraal team van de regio Rucphen en Zundert heeft besloten dat er vanaf 1 juli aanstaande weer gevierd kan worden in al onze kerken en kapellen. Het maximaal aantal bezoekers per viering is dan 100. Een protocol wordt ingesteld waarmee alles tijdens de diensten in goede banen geleid kan worden, opdat veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Vanaf 1 juni tot 1 juli zal er elke zondag om 11.00 uur een viering zijn in de Sint Bavokerk te Rijsbergen, die via een livestream te volgen is. Bij die vieringen wordt een klein aantal bezoekers door de pastoor persoonlijk uitgenodigd. We zijn verheugd om opnieuw te mogen vieren en we zien ernaar uit u weer te mogen ontmoeten.

Parochiebesturen en pastoraal team

Opname viering 17 Mei jl. Maria boodschap Zegge

By | Geen categorie | No Comments

Middels onderstaande link kunt u de viering van Zondag 17 mei JL. bekijken. Deze viering is opgenomen in de Heilige Maria boodschap kerk in Zegge.

Voorganger is Pastoor Hans van Geel samen met het Pasorale team van onze Sint Franciscusparochie.

Het kerkboekje voor deze viering treft u aan  Zegge 17 mei 2020, Liturgieboekje 31

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

X