Skip to main content
Category

Geen categorie

Mededeling Fotopuzzelzoektocht Sint Franciscusroute

By Geen categorie

Al enige tijd heeft u in alle kernen van de gemeente Rucphen de routebordjes kunnen zien hangen van de Sint Franciscusroute. Een 38 km. lange tocht waarbij inspanning, bezinning en ontspanning samen gaan.

Dit jaar is er tevens een Fotopuzzelzoektocht aan deze Sint Franciscusroute verbonden. De bedoeling is foto’s  langs de route te plaatsen in het juiste dorp.

Setjes met deelnameformulieren hiervoor zijn de verkrijgen bij ondernemers in al de kernen van de gemeente Rucphen met de opvallende poster voor de ramen met daarop de afbeelding van Sint Franciscus. De kosten voor deelname zijn 3 euro. Hiervoor krijgt men het routeboekje  en een deelname formulier.

Iedereen kan willekeurig starten bij een van de kerken  in de gemeente Rucphen. Deelnemen kan tot 1 december 2021. Het formulier met de oplossingen kan men inleveren in de brievenbus bij een van de secretariaten van de kerken.

Onder de deelnemers worden 5 dinerbonnen van 100 euro verloot, te besteden bij deelnemende horecaondernemers in de vijf kerkdorpen van de gemeente Rucphen.

Voor iedereen die gaat fietsen, veel  fietsplezier toegewenst!

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

By Geen categorie

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Processies en bedevaarten

De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot o.a. afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN IN DE R.-K. KERK VANAF 5 JUNI 2021

By Geen categorie

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De Nederlandse bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen. Dat melden de bisschoppen op de website RKKerk.nl.

Meer mensen, maar basisregels blijven
Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Processies en openluchtvieringen
Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

Zingen
De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Weer samen vieren
Het is deze maand precies een jaar geleden dat – op 1 juni – de publieke vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met dankbaarheid en blijdschap.

CORONAMAATREGELEN: BEPERKTE VERRUIMING VOOR GROTE KERKGEBOUWEN

By Geen categorie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Overweging Beloken Pasen door pastor Wim van Reen:

By Geen categorie

Een jong gezin heeft jarenlang geprobeerd een bedrijf op te bouwen. Ze hadden veel rode cijfers gehad. De ommekeer kwam en daarmee de hoop op goede tijden. Het was een paasgevoel. Korte tijd later werd bij de jonge moeder borstkanker geconstateerd. Het paasgevoel verdwijnt, de luiken voor hun hart slaan dicht. Bange vragen klinken: hoe erg is het? Hoelang heb ik nog?

We waren opgetogen dat in korte tijd verschillende vaccins ontwikkeld werden tegen het virus. Inmiddels begint her en der toch onzekerheid te knagen, ontstaat er ongerustheid over mogelijke bijwerkingen. Hoe euforie kan omdraaien naar twijfel en angst.

U kunt misschien ervaringen ernaast leggen, die in de buurt komen van hoe een paasgevoel ontstaat en hoe dat gevoel kan verdwijnen en het hart weer op slot gaat. In onze liturgie maken we iets soortgelijks mee. Vorige week was het Pasen: het graf ging open. En vandaag zijn de luiken weer dicht. Beloken Pasen.

De leerlingen zitten bang bij elkaar en Thomas de twijfelaar gelooft niet dat Jezus verrezen is. Hij wil het zelf zien. Hij wil geen sprookjes horen, maar bewijzen zien. Dan staat Jezus plots tussen zijn vrienden. Jezus ziet hun wanhoop, hun angst, hun ongerustheid.

Daarmee kun je Gods opdracht onmogelijk uitvoeren. Daar heb je vertrouwen en vrede van hart voor nodig. Je moet blijmoedig de jas kunnen aantrekken om naar buiten te gaan. Wie ongerust is kan wel over vrede spreken, maar niet laten voelen. En dus zijn Jezus eerste woorden: Vrede zij met U.

Jezus richt zich tot Thomas. Ook hij moet vrede in zichzelf vinden. De onrust van het niet-zeker-weten mag hij loslaten. Ook hij moet Gods werk gaan doen. De vrienden mogen van geluk spreken. Zij hebben Jezus Gods werk zien doen. Jezus over al die generaties die nog komen, die Hem niet hebben gezien, en toch zullen geloven.

Wie Gods werk wil doen en ten prooi valt aan twijfel, angst, onzekerheid, kan over God vertellen, maar zal de vrede van God niet overdragen. Dan wordt de boodschap droge informatie die nauwelijks inspireert.

Jezus wil zijn vrienden van harte met een gerust gemoed en met een goede geest uitzenden op weg met het verhaal van het goede leven. Je kunt alleen op weg gaan als je de heilige geest in je rugzak hebt. Dus ademt Jezus over zijn leerlingen en worden zij overgoten met de vrede en de kracht van de Heilige Geest.

Ze zullen onderweg nog bange momenten meemaken, maar ze zullen hen niet meer doen stoppen. De heilige Geest zal hen telkens kracht geven, om een volgende stap te zetten.

De heilige geest, zal de vrienden van Jezus vertrouwen geven, zal hen zekerheid van hart schenken. Hun bange hart kan tot rust komen. Ze zullen de boodschap weer leren verstaan zoals die bedoeld was. Het gordijn van ongeloof, twijfel en onzekerheid wordt weggenomen.

Jezus zendt hen uit om de harten van mensen te genezen, om ook die harten tot rust te brengen. Daarvoor is nodig dat zonden worden vergeven. Zonde is meer dan een rolletje pepermunt meenemen zonder af te rekenen. Zonde is alles wat het zicht op Gods weg belemmert, alles wat het gaan van zijn weg blokkeert. In het begin van de viering zeiden we al:

Ook wij kennen Gods opdracht, hij zit in ons hoofd. Maar al te vaak niet in onze handen. Onze ogen worden er soms blind voor en we spreken de harde taal van de wereld. We weten dat we tekort kunnen schieten in aandacht voor elkaar.

Als ons zulke zonden vergeven worden, en wij vrijgemaakt worden van onze schaamte over ons gedrag en vrijgemaakt van onze schuld die we hebben opgebouwd, dan kan ons hart weer open gaan. God neemt het oordeel en de schaamte bij ons weg. Er ontstaat ruimte in ons hart voor zijn vrede en dan kunnen ook wij Gods werk weer doen.

We kunnen een paasgevoel hebben en ons paasgevoel weer kwijtraken. Van Pasen naar beloken Pasen. We hebben onze eigen kleine en grote ervaringen hoe euforie kan veranderen in verslagenheid. In die verslagenheid staat Jezus voor ons en zegt: Vrede zij U. Het kan het begin zijn van het hervinden van vertrouwen en vrede in ons hart.

Op de een of andere manier hebben de christenen van het prille begin vrede van God in hun hart gevonden, hebben zij bij zichzelf en bij anderen kans gezien om schoon schip te maken, hebben zij elkaar in het hart gezien en elkaar het allerbeste willen wensen. Waarschijnlijk was dat het zetje dat hen ertoe bewoog om alles met elkaar te delen en te getuigen van de vrede die in hen leefde.

PALMPASEN

By Geen categorie

Op zaterdag 27 maart zal in de Sint Bavokerk in Rijsbergen een viering worden gehouden voor kinderen, waarin het verhaal van Palmpasen tot Witte Donderdag wordt verteld met marionetten. De viering is om 17.00 uur en is in een livestream te volgen op www.sintbavorijsbergen.nl, aanklikken ‘kerkdienstgemist’.

X