Bestuur

Sint Franciscusparochie:

Pastoor Hans van Geel, voorzitter.
T 076-5972292
E hans.vangeel@sintfranciscusparochie.nl

Eugene Rokx, vicevoorzitter.
E eugenerokx@gmail.com

Ad Goossens, penningmeester.
E ajp.goossens@home.nl

Secretariaat:

Karin Wagener-de Laat, parochie-assistente.
T 06-29537191  
E secretariaat@sintfranciscusparochie.nl 

Remco Cooijman, gebouwen.      

T 06 48779185 •  cooiman@live.nl

Jaqueline Peeters, lid.
T  06 10451896 •  E  peete937@outlook.com

Tonnie Sedee-de Wit, lid.
T 0165 328023  •  E sedee.dewit@gmail.com

Wim Roelands, lid.
T 06 20254275  •  E wchm64@gmail.com

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge