Bestuur

Sint Franciscusparochie:

Pastoor Hans van Geel, voorzitter.
T
076-5972292 .  E hans.vangeel@sintfranciscusparochie.nl

Eugene Rokx, vicevoorzitter.

T ………………… •  E eugenerokx@gmail.com

Helen van Oosterhout, secretaresse.
T 0165 560619  •  E helenvanoosterhout@ziggo.nl

Ad Goossens, penningmeester.
T …………………. •  E ajp.goossens@home.nl

Wim van Reen, adviseur vanuit het pastoraal team.
T 06 40290899  •  E wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl

Marco van Overveld, lid.
T 06 36133706  •  E mvanoverveld1@gmail.com

Tonnie Sedee-de Wit, lid.
T 0165 328023  •  E sedee.dewit@gmail.com

Sylvia Vergouwen, bouwzaken.

T 06 1355 3097   •  E info@sylviavergouwen.nl

Wim Roelands, lid.
T 06 20254275  •  E wchm64@gmail.com

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge