Bestuur

Sint Franciscusparochie:

Pastoor Hans van Geel, voorzitter.
T
076-5972292 . E hans.vangeel@sintfranciscusparochie.nl

Wim Gobbens, vicevoorzitter.

T 0165 342171  •  E w.gobbens@ziggo.nl

Helen van Oosterhout, secretaresse.
T 0165 560619  •  E helenvanoosterhout@ziggo.nl

André Goutman, penningmeester.
T 06 5733 6670  •  E a.goutman@ziggo.nl

Wim van Reen, adviseur vanuit het pastoraal team.
T 06 40290899  •  E wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl

Marco van Overveld, lid.
T 06 36133706  •  E mvanoverveld1@gmail.com

Tonnie Sedee-de Wit, lid.
T 0165 328023  •  E sedee.dewit@gmail.com

Sylvia Vergouwen, bouwzaken.

T 06 1355 3097   •  E info@sylviavergouwen.nl

Wim Roelands, lid.
T 06 20254275  •  E wchm64@gmail.com

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge