Skip to main content

Beste ouders en opvoeders van eventuele kandidaat-vormelingen in 2022,

Op dinsdag 8 maart jl. vond  in de Willibrorduskerk de regionale  informatie avond plaats over het Vormsel  ‘nieuwe stijl’ 2022.

Verschillende ouders en kandidaat Vormelingen  uit St. Willebrord, Schijf en Sprundel  waren hierbij aanwezig. Maar uit Rucphen en Zegge hebben wij niemand mogen begroeten.

Misschien is de uitnodiging aan uw aandacht  ontsnapt of had u betreffende avond geen tijd om de informatie avond te bezoeken.

 

Wij willen alle ouders  de mogelijkheid  bieden om alsnog hun zoon/dochter aan te melden voor het H. Vormsel.

Dit kan door het bijgevoegde aanmeldformulier  in te vullen en in de brievenbus te doen bij de pastorie van uw kerkdorp óf  het per mail op te sturen naar een van onderstaande email-adressen.

 

Nog enkele data:

 • H.Vormsel voor de hele Sint Franciscus parochie op vrijdag 10 juni, 19.00 uur in de Willibrorduskerk
 • Bijeenkomst alle Vormelingen , woensdag 13 april, 15.30 – 17.00 uur in de Willibrorduskerk
 • Familie Catechese ( FAMCAT) viering op zondag 24 april , 9.30 – 12.00 uur in Zundert
 • Oefenen voor de viering, woensdag 8 juni , 16.00 – 17.00 uur in de Willibrorduskerk
 • Ook wordt u uitgenodigd om in deze periode Gezinsvieringen bij te wonen (zie parochieberichten)

 

Informatie

Wilt u meer informatie over de achtergronden van het Heilig Vormsel of over de praktische gang van zaken, dan kunt u contact opnemen met:

 

 • Pastoor Hans van Geel:  jehm.vangeel@home.nl
 • Pastor Wim van Reen:  wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl ( tijdelijk niet beschikbaar)
 • Janny Siemons:  06 51762583  ,  janny-siemons@live.nl
 • Clazien Talboom :   c.talboom@schaduwman.nl
 • Lianne van Trijp:   06 22874467 , liannevantrijp@home.nl
 • als zijnde leden van de regionale Vormselwerkgroep.

 

 

Namens het pastoraal team

en  de vormselwerkgroep

Pastor Wim van Reen

X