Skip to main content
All Posts By

Marco van Overveld

Op Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Zegge

By Geen categorie
U bent van harte welkom om op bedevaart te gaan naar Onze Lieve Vrouw van Zegge.
Dagelijks kunt u in onze kapel bij Maria terecht. Voor uw gebed, uw moment van rust, voor wat stilte, om er een kaarsje aan te steken voor kracht, voor uzelf of voor uw naaste(n).
Zegge zet de traditie voort en heeft weer mooie, muzikaal omlijste Eucharistievieringen voor u gepland staan.
Geniet na de viering van een kopje koffie met worstenbrood.
Bij de nabijgelegen Horeca.
Wij ontvangen u graag.
Bedevaart Maria onze lieve vrouw van Zegge

Passion in Zegge

By Algemeen nieuws, Geen categorie

Wij willen u uitnodigen aanwezig te zijn bij de Passion.

U allen wel bekend van de Passion welke op televisie wordt uitgezonden op witte donderdag.

Leden van diverse koren, waaronder leden van Melody uit Zegge verzorgen 25 maart om 17.30 uur een dergelijke viering in de kerk van Zegge.

Een grote groep zangers en een muziekcombo zal onder leiding van Roland Tighelaar nummers ten gehore brengen rondom het passieverhaal.

 

Passion Zegge

Bent u 25 maart niet in de gelegenheid, dan kunt u ook de week daarna op zondag 2 april dezelfde viering bijwonen om 10.00 uur in de Markuskerk te Breda

Vastenmaaltijd op 15 maart a.s., aanvang 18.00 uur, Pastorie Zegge

By Geen categorie

Al vele jaren is het een goede traditie dat in de Vastentijd een sobere vastenmaaltijd wordt gehouden in de pastorie van Zegge. Nu corona ons niet langer in zijn greep houdt willen we dat dit jaar ook weer doen. Deze maaltijd is voor iedereen die woont in de gemeente Rucphen en wordt verzorgd door de Werkgroep Caritas en de kinderen van groep 8 in Zegge.

De opbrengst (vrije bijdrage) gaat naar de landelijke Vastenactie. Dit jaar sluiten we ons aan bij een project in Tanzania waardoor kinderen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid wordt geboden om zich te ontwikkelen.

Acceptatie van kinderen met een beperking in Tanzania

Wat is er aan de hand?

In Tanzania rust een taboe op het hebben van een kind met een verstandelijke beperking. Men ziet het als een straf van God. Uit schaamte worden deze kinderen vaak weggestopt en hun gezinnen worden vaak buitengesloten. Hierdoor ontwikkelen deze kinderen zich nauwelijks. Bij ouders is het niet bekend dat hun kind recht heeft op onderwijs op een gewone basisschool.

Wat wil men bereiken?

Het taboe rond beperkingen doorbreken. Om dat te bereiken heeft de Stichting Subisiso een behandelcentrum opgericht. Met veel informatie, sportdagen en radioprogramma’s worden niet alleen ouders van de kinderen met een beperking te bereiken maar wordt er ook gewerkt aan bewustwording in de gehele samenleving. Hierdoor wordt er anders tegen deze beperking aangekeken en kan er ingezet worden op deelname aan de samenleving voor deze kinderen.

Hoe doet men dat?

In het Sibusiso Centrum worden kinderen tussen 0 en 18 jaar met een verstandelijke beperking tijdelijk opgenomen om een programma van zes maanden te volgen. Dit bestaat uit onderwijs en verschillende andere activiteiten zoals dieren verzorgen en koken. Het centrum onderzoekt de mogelijkheden en talenten die elk kind heeft en zet in op het ontwikkelen van die mogelijkheden. Ouders krijgen begeleiding en worden gestimuleerd om hun kinderen mee te laten doen met de dagelijkse activiteiten. Na afloop van het programma volgt er nazorg binnen het gezin door een sociaal werker.

 Aanmelden voor de maaltijd kan bij:

  • Toos van de Veeken 0165551827,
  • Rina Coppens 06-10827757,
  • diaken Jan van Steenoven 06 43891622.

Red de Angelus klok in Zegge 

By Geen categorie


De kosten van de restauratie van het Angelus-klokje bedragen ongeveer € 6.000. Help mee om deze bijzondere klok te behouden voor de komende generaties. Via deze link komt u op de website om te doneren: https://gofund.me/90f0551e

Momenteel wordt in Zegge hard gewerkt aan de restauratie van de vieringtoren en het glas en loodraam van de Maria Boodschapkerk.Boven in de Vieringstoren hangt een Angelus klok, die door de slechte conditie van de klokkenstoel in onbruik is geraakt. Het is de vurige wens van de  parochianen om deze klok in ere te herstellen.

Deze klok dateert uit 1695 en is destijds gegoten door de bekende klokkengieter Passchier Melliaert (Antwerpen). Hij heeft o.a. ook de klokken in de Grote Kerk van Breda gegoten. De spelende kinderen bovenaan de klok van Zegge vind je ook op terug op de klokken in Breda. Het Angelus-klokje in Zegge werd al in 1911 beschreven in een boek van Jan Kalf over de monumenten in het Bisdom Breda. Help mee om  deze bijzondere klok te behouden!Agelusklok ZeggeQr crowdfunding

EXTRA MEDEDELING VAN BISSCHOP LIESSEN NAMENS DE BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND

By Geen categorie

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep afgelopen maandag. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID -19 voor de volksgezondheid.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen. Dit is exclusief bedienaren en medewerkers.  De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht.  Wel is mogelijk dat de voorzang verzorgd wordt door cantor of enkele zangers.

  • Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens richtlijnen van de overheid.
  • Vanaf  komend weekend is het vooraf reserveren weer noodzakelijk om de vieringen bij te wonen. (max. 30 personen)

 

De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te bidden.

Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt.

Oktober is van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden.

 

U kunt elke zondag om 11.00 uur via een livestream een viering in de Sint Bavokerk te Rijsbergen volgen.

Klik Hier om de dienst te volgen

What do you want to do ?

New mail

Franciscusroute 4 oktober 2020

By Geen categorie

Introductie Sint Franciscusroute
Luister naar het interview met Jac van Trijp op Radio Rucphen van zaterdag 26 september 2020 tijdens Couleur Locale 15:00 uur.

Interview met Jac van Trijp

Op 4 oktober zullen de kerken tussen 13: uur en 16:30 uur geopend zijn wegens de introductie van de Franciscusroute.

Een fiets/auto-route, welke leidt langs de vijf kernen en kerken van de Gemeente Rucphen. De route en brochure kunt u gratis krijgen in de kerken.

In elke kerk staat een ander thema uit het leven van Franciscus van Assisi centraal:

  • Sprundel: “het hart”
  • St. Willebrord: “de zorg voor zieken”
  • Zegge: “het geloof”
  • Rucphen: “vrijgevigheid”
  • Schijf: “liefde voor dieren en natuur”
What do you want to do ?

New mail

Opname viering 17 Mei jl. Maria boodschap Zegge

By Geen categorie

Middels onderstaande link kunt u de viering van Zondag 17 mei JL. bekijken. Deze viering is opgenomen in de Heilige Maria boodschap kerk in Zegge.

Voorganger is Pastoor Hans van Geel samen met het Pasorale team van onze Sint Franciscusparochie.

Het kerkboekje voor deze viering treft u aan  Zegge 17 mei 2020, Liturgieboekje 31

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Opname viering Zondag 3 mei vanuit de Heilige Maria Boodschapkerk Zegge

By Geen categorie

Middels onderstaande link kunt u de viering van Zondag 3 mei JL. bekijken. Deze viering is opgenomen in de Heilige Maria boodschap kerk in Zegge. Voorganger is Pastoor Hans van Geel samen met het Pasorale team van onze Sint Franciscusparochie.

Deze viering is de start van de Meimaand en vierden we in de katholieke kerk de Wereldgebedsdag voor de Roepingen.

Het kerkboekje voor deze viering treft u aan Zegge 03 mei 2020, Liturgieboekje 29

 

X