Skip to main content
All Posts By

Karin Wagener De Laat

Kanselbericht

By Algemeen nieuws

De parochiebesturen en het pastoraal team van de Sint Franciscusparochie, de H. Trudoparochie, de H. Bavoparochie en de parochie van de H. Drieëenheid delen u het volgende mee:

Op 23 maart zal pastoraal werker Rob van Sambeek de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In verband daarmee heeft bisschop Liesen Rob van Sambeek, onder dankzegging voor zijn grote inzet in onze parochies, met ingang van 23 maart op eervolle wijze ontslag verleend.

Op vrijdag 27 maart zullen we afscheid nemen van Rob van Sambeek. Dat gebeurt tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Rucphen en tijdens de aansluitende bijeenkomst in gemeenschapshuis Agora in Rucphen. De parochiebesturen en het pastoraal team nodigen u van harte uit voor dit afscheid.

Er is nog een verandering in ons pastoraal team. Diaken Jan van Steenoven heeft, in goed overleg met het pastoraal team en de parochiebesturen, bisschop Liesen gevraagd om in te stemmen met een aanpassing van zijn taken, zodat de taakbelasting voor hem lichter wordt. Bisschop Liesen heeft daarmee ingestemd. Concreet betekent dat dat Jan van Steenoven met ingang van 1 maart niet langer lid van het pastoraal team zal zijn, en geen functies meer zal vervullen als contactpastor. Maar voor veel taken kunnen we nog een beroep op hem doen. Zo blijft diaken van Steenoven met regelmaat vieringen verzorgen in het weekend en door de week en zal hij ook uitvaarten en andere gelegenheidsvieringen blijven verzorgen. Hij blijft huisbezoek doen en leiding geven aan de Caritas en de diaconale groepen in onze parochies, en hij blijft betrokken bij de organisatie van de meimaand in Zegge. We zijn blij dat Jan van Steenoven op deze wijze nog actief blijft in onze parochies.

Het afscheid van Rob van Sambeek en het andere takenpakket voor Jan van Steenoven betekent wel dat er vacatures ontstaan in het pastoraal team. Onze besturen spreken met het bisdom over de invulling daarvan.

Parochiebesturen en Pastoraal team

Iona in Van Goghkerkje

By Algemeen nieuws

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd, zondagmiddag 8 maart om 16.00 uur, vindt er in het pittoreske Van Goghkerkje in Zundert een oecumenische viering plaats in het teken van Iona. Iona is een eilandje en spiritueel centrum aan de westkust van Schotland. De Ionaviering kenmerkt zich door mooie muziek en zang, stilte, lezing en gebed. Gebedsleiders zijn dominee Andre Vlieger en pastor Wim van Reen. Vanaf 15.30 uur bent u welkom tijdens de inloop om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten.

Gaat u mee op bezoek bij onze patroonheiligen…..

By Geen categorie

Na de succesvolle bedevaartreis naar Oostenrijk vorig jaar juni gaan we wederom op weg. We gaan van 17 tot en met 25 oktober  2020 naar Frankrijk en Luxemburg.

Via Amiens (openingsviering) gaan we naar Lisieux, Tours, Lourdes, Lyon naar

Echternach. Het mooie van deze reis is dat we plaatsen bezoeken die verbonden zijn met onze parochiekernen. Tours verbindt ons met de H. Martinuskerk in Rucphen en Schijf. Lourdes met de Maria Boodschapkerk in Zegge, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk in Wernhout. Echternach met de

  1. Willibroduskerk in Klein Zundert en Sint Willebrord.

We logeren in goede hotels, rijden via mooie routes. ‘Bidden, zingen, lachen, huilen, genieten’ zijn de ingrediënten voor deze reis.

 

De informatieavond betreffende de reis vindt plaats op maandagavond 10 februari 2020 om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk, Raadhuisstraat 3, 4715 CB Rupchen. Van harte hopen wij u te mogen verwelkomen.

Net als bij voorgaande reizen hopen wij er ook dit jaar een bijzondere bedevaart   van te maken! U mag ook vrienden en familieleden uitnodigen om deel te nemen aan de informatieavond en de bedevaartreis. Verdere informatie:  pastoor Hans van Geel 076 – 597 22 92 of Jan Baselier 0167 532410)

Vredeslicht geschonken door scouts tijdens de Marialichtmis

By Geen categorie

Afgelopen zaterdag 1 februari heeft Scoutinggroep St. Jan uit de gemeente Rucphen het vredeslicht geschonken aan de Sint Franciscus parochie te St. Willebrord tijdens de Marialichtmis. Elk jaar ontstaat het vredeslicht in Bethlehem. Dit jaar werd dat naar Wenen gebracht. In Wenen kwamen 2000 scouts bij elkaar uit verschillende landen om het licht op te halen en zo verder te verspreiden over de hele wereld als een teken van hoop. Tijdens de Marialichtmis hebben de scouts van de St. Jansgroep het licht overgedragen aan de parochie. Zij zullen het vredeslicht brandend houden in de kerk.

Maand van de Bijbel

By Geen categorie

Ik wist het niet, maar er schijnt een theoloog des vaderlands te bestaan. Net als de dichter en de denker des vaderlands, hebben we ook een theoloog des vaderlands. En we hebben ook de maand van de Bijbel. Ook dat wist ik niet. Ik moet blijkbaar toch beter opletten.

De maand van de Bijbel loopt van 24 januari tot en met 14 februari, geen hele maand dus. Eigenlijk meer de drieweekse aandacht voor de Schrift. Samuel Lee heet de theoloog. Hij is onder andere verbonden aan de Vrije Universiteit.

Samuel vindt dat we in het westen een systematisch boek van de Bijbel hebben gemaakt. Allerlei theorieën zijn er omheen gebouwd. Volgens hem moet onze nadruk inzake Bijbel niet op het brein liggen, maar op het hart. De Bijbel is van origine een Oosterse reeks van verhalen, vol van mystiek en mysterie. Niet bedoeld om eigen geloofswaarheden te sanctioneren en in beton te gieten. Eerder een boek dat ons in het hart kan raken en verwonderen.

Hij zegt dat we weinig tijd inruimen voor dingen van het hart en dus ook voor de Bijbel. Wie de Bijbel van voor naar achter wil doorlezen, moet voor dit project de agenda een half jaar leeg houden.

Ik heb in mijn studententijd samen met anderen de Bijbel van voor naar achter gelezen. We woonden op de campus van de opleiding en aten gezamenlijk het ontbijt en avondeten. Elke avond voor het eten gingen we in een kringetje zitten, ieder met een Bijbel op schoot. Een half uur lang werden beurtelings aan elkaar passages voorgelezen, tot het half uur om was. Na een jaar hadden we alles van de Schepping tot en met de Openbaring gelezen en gehoord. Bijna een ervaring van luxe.

Samuel Lee houdt ons voor, dat we best met de vier evangeliën van Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes kunnen beginnen. Op die manier kunnen we, als we ons hart openstellen, Jezus Christus ontmoeten en misschien zelfs ontdekken wat het zeggen wil Hem te volgen. Op zijn minst kunnen we ons door mooie verhalen laten betoveren.

Pastor Wim van Reen

X