Skip to main content
All Posts By

Karin Wagener De Laat

Bedevaart Zegge

By Geen categorie

Op 15 mei verzorgde het Rucphense gemengde zangkoor de liederen tijdens de Eucharistieviering van 9:00 uur in de kerk van Zegge. Al sinds jaar en dag is het traditie, dat een delegatie van de Rucphense parochianen dan te voet naar de H. Maria Boodschap Kerk gaat. Degenen voor wiie de voettocht te veel is, gaan op een andere manier naar Zegge om daar de dienst biij te wonen. Alle kerkgangers hebben genoten van een mooie H.Mis met prachtige liederen. 

Rooster van de parochies regio Rucphen en regio Zundert. Week 18

By Geen categorie
Week 18 Achtmaal

  17.00

Wernhout

  19.00

KlZundert

  17.00

 Zundert

   11.00

Rijsbergen

   19.00

Rucphen

   19.00

Sprundel

   17.00

   Schijf

   19.00

Willebrord

    9.30

   Zegge

   17.30

Bijzonder Bereikbaar
Ma 2 mei 2022

 

 

                 

   18.45

Werkgroep

   
Di 3 mei 2022

 

 

 

    9.00

RozenkransGebed

               

   18.45

Pastor de Rooij

 

   
Wo 4 mei 2022

 

 

 

         9.00

Pastor van Geel

      Rijserf

Pastoor v. Geel

       

    18.45

Werkgroep

   
Do 5 mei 2022

 

 

 

         9.00

Pastoor van Geel

                 9.00 Rozenkrans

Gebed

    18.45

Diaken v. Steenoven

   
Vr 6 mei

2022

                 

     18.45

Werkgroep

   
Za 7 mei 2022

 

 

 

 

         17.00

Pastoor van Geel

   

 

    19.00

Pastoor van Geel

    19.00

Pastor J. Brok

   

 

   

 

     
Zo 8 mei 2022

 

 

 

 

 

             11.00

Pastoor van Geel

              9.30

Pastor Swinne

 

 

     6.30

Rector Kuijpers

      9.00

Pastoor/

Diaken

   

E.H. Communievieringen Schijf:

By Geen categorie
 • zaterdag 14 mei 19.00 uur Presentatieviering E.H. Communie. Voorganger Pastor Ria van Oorschot.
 • zaterdag 25 juni 13.00 uur E.H. Communie in Schijf. Voorganger Pastoor Hans van Geel.
 • zaterdag 9 juli 19.00 uur Dankviering E.H. Communie in Schijf. Voorganger Diaken Jan van Steenoven.

Beste ouders en opvoeders van eventuele kandidaat-vormelingen in 2022,

By Geen categorie

Op dinsdag 8 maart jl. vond  in de Willibrorduskerk de regionale  informatie avond plaats over het Vormsel  ‘nieuwe stijl’ 2022.

Verschillende ouders en kandidaat Vormelingen  uit St. Willebrord, Schijf en Sprundel  waren hierbij aanwezig. Maar uit Rucphen en Zegge hebben wij niemand mogen begroeten.

Misschien is de uitnodiging aan uw aandacht  ontsnapt of had u betreffende avond geen tijd om de informatie avond te bezoeken.

 

Wij willen alle ouders  de mogelijkheid  bieden om alsnog hun zoon/dochter aan te melden voor het H. Vormsel.

Dit kan door het bijgevoegde aanmeldformulier  in te vullen en in de brievenbus te doen bij de pastorie van uw kerkdorp óf  het per mail op te sturen naar een van onderstaande email-adressen.

 

Nog enkele data:

 • H.Vormsel voor de hele Sint Franciscus parochie op vrijdag 10 juni, 19.00 uur in de Willibrorduskerk
 • Bijeenkomst alle Vormelingen , woensdag 13 april, 15.30 – 17.00 uur in de Willibrorduskerk
 • Familie Catechese ( FAMCAT) viering op zondag 24 april , 9.30 – 12.00 uur in Zundert
 • Oefenen voor de viering, woensdag 8 juni , 16.00 – 17.00 uur in de Willibrorduskerk
 • Ook wordt u uitgenodigd om in deze periode Gezinsvieringen bij te wonen (zie parochieberichten)

 

Informatie

Wilt u meer informatie over de achtergronden van het Heilig Vormsel of over de praktische gang van zaken, dan kunt u contact opnemen met:

 

 • Pastoor Hans van Geel:  jehm.vangeel@home.nl
 • Pastor Wim van Reen:  wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl ( tijdelijk niet beschikbaar)
 • Janny Siemons:  06 51762583  ,  janny-siemons@live.nl
 • Clazien Talboom :   c.talboom@schaduwman.nl
 • Lianne van Trijp:   06 22874467 , liannevantrijp@home.nl
 • als zijnde leden van de regionale Vormselwerkgroep.

 

 

Namens het pastoraal team

en  de vormselwerkgroep

Pastor Wim van Reen

FamCat Sint Franciscusparochie

By Geen categorie

FamCat is kort voor familiecatechese en is komen overwaaien uit België. Op zondagochtend komen gezinnen samen in de kerk om kennis te nemen van kerk en geloof. De bekendheid met kerk en geloof kan niet langer als vanzelfsprekend worden verondersteld bij jonge ouders en hun kinderen. Met FamCat hebben we een methode in handen om op een laagdrempelige manier ouders en kinderen, die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, weer wat vertrouwd te maken met geloof en kerk.

Hoe ziet FamCat in onze parochie eruit? Op zondag 10 april worden ouders en kinderen van Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge uitgenodigd om naar de Willibrorduskerk te Sint Willebrord te komen. De Willibrorduskerk is onze parochiekerk, wat wil zeggen, dat alleen in deze kerk belangrijke activiteiten van de Sint Franciscusparochie worden ontplooid.

We verwachten ouders en kinderen rond 09.15 uur en om 09.30 uur starten we met de eucharistieviering. Na de viering volgt het programma van de FamCat. De aanwezige ouders en kinderen worden dan verdeeld in 5 groepen en gaan langs 5 verschillende werkwinkeltjes. Elk werkwinkeltje duurt ongeveer 10 minuten. De winkeltjes bevinden zich in parochiecentrum en kerk. Je wandelt van het ene naar het andere. Na 50 minuten zijn alle winkeltjes bezocht en verzamelen we weer in de kerk.

Voor de allerkleinsten kan er – mocht daar behoefte aan bestaan – een crèche georganiseerd worden. Tijdens de eucharistieviering voor de FamCat zal er een kindernevendienst worden gehouden, waar kinderen zich op een aangepaste manier bezighouden met het evangelie van die zondag.

De FamCat is op 10 april aanstaande. Eerste Communicanten en hun gezinnen zijn van harte welkom. We hopen velen te mogen begroeten. We hopen dat de FamCat naar meer zal gaan smaken.

Heel veel groetjes van

Pastor Wim van Reen

Buurten met de Bijbel

By Geen categorie

In de 40 dagentijd zullen we weer Buurten met de Bijbel. We doen dat deze keer in samenwerking met de Protestantse gemeente Zundert en de Gereformeerde Kerk van Rijsbergen. De begeleiders van het Buurten zijn dominee André Vlieger, dominee Hans van Winkelhoff en pastor Wim van Reen.

Het Buurten met de Bijbel vindt plaats in het van Goghkerkje in Zundert op de woensdagmiddagen in de vastentijd. We beginnen om 14.00 uur. Er is ruimte voor 10 deelnemers.

U kunt zich aanmelden via het emailadres buurtenmetdebijbel@gmail.com of bij pastor Wim van Reen.

 

(N.B.: voor de parochiekernen: wilt u in de weekendviering telkens de eerstvolgende bijeenkomst van het Buurten met de Bijbel vernoemen in de mededelingen?)

 

Bijeenkomsten Buurten met de Bijbel zijn in Van Goghkerkje in Zundert, aanvang 14.00 uur.

Aanmelden via buurtenmetdebijbel@gmail.com of bij pastor Wim van Reen

 

Vermelden in weekend 5 en 6 maart

Eerste bijeenkomst: woensdag 9 maart                                                                (begeleiding pastor Wim)

 

Vermelden in weekend 12 en 13 maart

Tweede bijeenkomst: woensdag 16 maart                                           (begeleiding dominee André)

 

Vermelden in weekend 19 en 20 maart

Derde bijeenkomst: woensdag 23 maart                                              (begeleiding dominee Hans)

 

Vermelden in weekend 26 en 27 maart

Vierde bijeenkomst: woensdag 30 maart                                             (begeleiding pastor Wim)

 

Vermelden in weekend 2 en 3 april

Vijfde bijeenkomst: woensdag 6 april                                                    (begeleiding dominee Hans)

 

Vermelden in weekend 9 en 10 april

Zesde bijeenkomst: woensdag 13 april                                                  (begeleiding dominee André)

 

Pastor Wim van Reen

Diocesane onderscheiding voor Ria Lahaije

By Geen categorie

Tijdens de Eucharistieviering van 12 februari jl. in de parochiekerk van de H. Martinus te Rucphen heeft pastoor Hans van Geel een diocesane onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Ria Lahaije – van Heugten.

Ria Lahaije is vele tientallen jaren actief geweest als vrijwilliger in de parochiekern H. Martinus Rucphen. Ria voelde zich vooral verantwoordelijk voor alle praktische zaken die aan de orde zijn om op een verzorgde en waardige wijze de pastorale taken te kunnen vervullen. Ria regelde o.a. de was, het schoonhouden van het kerkgebouw, de versiering, de koffie en catering bij vergaderingen en na vieringen. Zij regelde dit niet alleen, zij stak ook zelf de handen uit de mouwen. Bij al haar werk voor de parochiekern liet Ria zich leiden door haar diepgewortelde geloof. De Christelijke normen en waarden waren de leidraad voor haar handelen. Naastenliefde stond hierbij voorop. Met name had zij oog voor de zorg voor de zwakkeren in de gemeenschap.

Naast de zorg voor een natje en een droogje waakte Ria ook actief over het welzijn van onze parochiekern. Deze rol vervulde zij met name binnen het bestuur. Als daarin pastorale zaken of pastoraal beleid aan de orde kwamen, had Ria daar altijd een heel eigen kijk op. Haar mening gaf Ria vanuit haar geloof, maar met beide voeten op de grond en beide benen midden in de samenleving. Kort, bondig, duidelijk, zonder misverstanden, altijd positief, altijd constructief, kritisch en altijd zoekend naar oplossingen: zo was haar inbreng. Recht vanuit haar hart en altijd kijkend vanuit het gezichtspunt van de parochiaan, zo schetste Ria haar visie. Mede dankzij de bestuurlijke inbreng van Ria hebben wij in de afgelopen decennia op een eigen wijze ons parochie-zijn kunnen invullen. Ook na het vertrek van Ria willen wij er alles aan doen om deze lijn te blijven doorzetten.

Het werk van Ria kan worden samengevat als zorgzaam en waakzaam, als goed Christen de naastenliefde in de praktijk brengen. Door persoonlijke omstandigheden zal Ria in de toekomst haar zorgzame en waakzame rol met name vervullen binnen haar eigen gezin. De parochiekern H. Martinus Rucphen is Ria veel dank verschuldigd. Wij wensen Ria en Henk, voor de tijd die samen voor hen ligt, veel gezondheid, geluk en welzijn toe. Dat zij nog vele jaren samen mogen genieten.

Pastor George Dirven overleden

By Geen categorie

Beste medeparochianen,

op vrijdag 4 februari overleed op 82-jarige leeftijd pastor George Dirven. Pastor Dirven heeft in onze parochies een paar keer eucharistievieringen verzorgd. Op 12 februari is zijn uitvaart geweest in de Bartholomeuskerk te Zevenbergen, waarna hij begraven werd op het priestergedeelte van de begraafplaats in Noordhoek.

Pastor George Dirven werd geboren op 9 juli 1939 te Etten Leur. Op 23 mei 1964 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding was George Dirven kapelaan van achtereenvolgens de parochies in Heerle, Kwadedamme en Rijsbergen. In die periode was hij ook meerdere jaren werkzaam als godsdienstdocent in Hulst. Van augustus 1974 tot november 1977 was hij lid van het pastoraal team van de H. Martinusparochie in Princenhage. Met ingang van 1november 1977 werd hij pastoor van de toenmalige parochies H. Johannes de Doper te Klundert en H. Joseph te Noordhoek. Hij vervulde zijn pastorale taken met veel toewijding, vanuit een doorleefd geloof, een oprechte interesse in mensen en een hem kenmerkende eenvoud. Met overtuiging en collegialiteit bevorderde hij de samenwerking van parochies in de regio Zevenbergen en de regio Noordwesthoek. Na de oprichting van de Immanuelparochie bleef hij werkzaam als parochievicaris van de nieuwe parochie. In juli 2014 verhuisde hij naar Zevenbergen en ging hij met emeritaat. Ook daarna bleef hij dienstbaar als priesterassistent en verleende hij pastorale zorg in woonzorgcentrum De Zeven Schakels’.

We zullen hem gedenken in onze gebeden. Moge het eeuwig Licht hem verlichten.

Uitnodiging informatieavond over het Heilig Vormsel

By Geen categorie

Beste ouders en opvoeders van kandidaat-vormelingen in 2022

Uw zoon of dochter zit in groep 8 van de basisschool en heeft de leeftijd bereikt waarop hij of zij het Heilig Vormsel  kan ontvangen. Met deze brief willen wij, pastores en vormselwerkgroep,  u uitnodigen en informeren over de toediening van het Heilig Vormsel in 2022.

 

De viering van het Vormsel  in 2022 :

Op vrijdag 10 juni om 19.00 uur krijgen de vormelingen van de Sint Franciscusparochie

(Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge) in de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord hun Vormsel  toegediend.

Mocht het aantal vormelingen te groot zijn voor één viering, dan kan er nog een tweede viering worden toegevoegd  op  donderdag 9 juni in Sint Willebrord. Beide keren om 19.00 uur.

 

Voordat  uw kind zich aanmeldt om gevormd te worden, willen wij tijdens een informatieavond voor

ouders en kandidaat vormelingen  wat meer  vertellen  over  ‘Vormsel voorbereiding nieuwe stijl’.

Deze regionale  avond vindt plaats op:

dinsdag 8 maart a.s. om 19.30 uur in de Willibrorduskerk  te St. Willebrord

en is bedoeld voor alle ouders/Vormelingen uit onze parochie.

Bent u verhinderd, dan kunt u zich bij onderstaande email-adressen afmelden en eventueel alsnog  digitaal een aanmeldformulier aanvragen.

 

Geloofsopvoeding

Het Heilig Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel worden tezamen de initiatiesacramenten genoemd. Het zijn de heilige tekens waarmee kinderen de kerk binnengaan.

Ze zijn scharniermomenten in de geloofsopvoeding.

De eerste verantwoordelijkheid voor die opvoeding ligt bij ouders en opvoeders.

Veel ouders voelen zich tegenwoordig echter wat onthand, als het gaat om vragen over geloof en kerk. Wij, pastoraal team en vormselwerkgroepen, willen u daarbij helpen en samen met u zoeken naar bouwstenen voor deze geloofsopvoeding. Een kans daartoe dient zich nu aan in de voorbereiding op het Heilig Vormsel.

 

FamCat

De voorbereiding op het Heilig Vormsel krijgt gestalte in wat we noemen: familiecatechese, kortweg FamCat. Deze FamCat vindt plaats op zondagochtend. Uw hele gezin is bij de FamCat aanwezig. Ouders, vormelingen en andere kinderen uit het gezin gaan, ieder op een eigen niveau, op een laagdrempelige en creatieve manier aan de slag.

In de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord komen we samen om 09.30 uur en starten we met het bijwonen van de eucharistieviering. Aansluitend hieraan wordt de FamCat opgestart en sluiten we af rond 12.00 uur.

De FamCat zal  een tot twee keer worden gehouden.

Wij, het pastoraal team en de vormselwerkgroepen, beseffen, dat er  van u als ouders en opvoeders iets meer gevraagd wordt dan tot op heden gebeurde. We hopen echter, dat u, samen met ons, het belang onderstreept van goede geloofsopvoeding. Deze opvoeding geldt in eerste instantie uw kind. U zult ervaren, dat u ook uzelf kunt verrassen met nieuwe inzichten en met kennis over geloof en kerk. U bent van harte welkom om uzelf en uw kind te verrijken.

Tijdens de bovengenoemde ouderavond krijgt u een aanmeldformulier waarmee uw kind  zich aan kan melden voor deelname aan het H. Vormsel in de Sint Franciscusparochie.

De volgende bijeenkomsten worden  georganiseerd:

1 Ouderavond + aanmelding: 8 maart , 19.30 uur

1 Bijeenkomst van de kandidaat vormelingen rondom het project van het Vormsel: 6 april, 15.30 uur

2 Famcat Vieringen op zondagochtend 3 april en 23 september 2022

1 Inspiratie dag  ‘Lopend Vuurtje’ op zaterdag 4 juni 2022

1 Oefenmoment in de week vóór de Vormselviering: 8 juni , 16.00 uur

1 H. Vormselviering op vrijdag 10 juni ( of donderdag 9 juni), 19.00 uur

Ook wordt u uitgenodigd om in deze periode Gezinsvieringen bij te wonen.

 

Informatie

Wilt u meer informatie over de achtergronden van het Heilig Vormsel of over de praktische gang van zaken, dan kunt u contact opnemen met:

 

Pastor Wim van Reen:  wim.vanreen@parochiesintwillebrord.nl

Janny Siemons:  06 51762583  , janny-siemons@live.nl

Clazien Talboom :   c.talboom@schaduwman.nl

Lianne van Trijp:   06 22874467 , liannevantrijp@home.nl

als zijnde leden van de regionale Vormselwerkgroep.

 

Namens het pastoraal team

en  de vormselwerkgroepen

Pastor Wim van Reen

X