Skip to main content
All Posts By

Karin Wagener De Laat

Ziekenzalving Kerk St Willebrord voor bewoners Heidestede en Kerkakkers en alle parochianen van Sint Franciscusparochie: Zegge, Rucphen, Schijf, Sprundel en Sint Willebrord,die hieraan deel willen nemen

By Geen categorie

We willen u op de hoogte brengen dat we een initiatief hebben om een gezamenlijke ziekenzalving te gaan realiseren door Pastoor van Geel in de Kerk van St. Willebrord

donderdag 20 juni om 14.00 uur

Dit sacrament zal worden toegediend aan iedereen die dat wil ontvangen.

Het sacrament van de Ziekenzalving is niet alleen voor de allerlaatste fase van het aardse leven.
Het is bij uitstek een sacrament dat u kracht geeft bij ziekte, bij het ouder worden. Dit gezamenlijk vieren doet goed.
Familie wordt van harte uitgenodigd om mee aan te sluiten.

Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u dat melden via e-mail van de parochie: secretariaat@sintfranciscusparochie.nl of via yvonne.raats@groenhuysen.nl

Ook voor vragen of meer informatie kunt u mij benaderen via dit mailadres of per telefoon 06 30240109

Met vriendelijke groet

Yvonne Raats

Geestelijk verzorger

Vormelingen maken kennis met wensambulance.

By Geen categorie

De wereld een klein stukje beter maken! Dat is wat de vrijwilligers van ‘Wensambulance Brabant’ voor ogen hebben als ze de laatste wens van een terminaal zieke persoon vervullen. Ruim 150 vrijwilligers, verspreid over 5 locaties in Noord-Brabant, zetten zich bij de ‘Wens Ambulance’ in om ieder jaar ongeveer 800 wensen in vervulling te laten gaan. De wensen variëren van, als oma de bruiloft van je kleindochter bijwonen tot een laatste bezoek aan je favoriete voetbalclub. De vrijwilligers maakt het niet uit, als een locatie met de ambulance bereikbaar is, dan vervoeren zijn de terminaal zieken en hun familieleden. Ze doen dit zonder subsidie en zijn volledig afhankelijk van de gulle giften van particulieren, verenigingen, bedrijven en scholen.

De katholieke kerk kent drie initiatiesacramenten: doop, communie en vormsel. Als je deze drie hebt gekregen, ben je volledig lid van de katholieke kerk. Als je aangeeft het H. Vormsel te willen ontvangen, dan kies je hiermee bewust voor het geloof. Door ‘ja’ te zeggen tegen het H. Vormsel, geef je aan dat je in je leven een plek in wil ruimen voor geloof en de kerk. Christenen hebben de taak om Gods liefde te laten zien in de wereld, bijvoorbeeld door zich te bekommeren om andere mensen. Als voorbereiding op ‘deze taak’ maakten de vormelingen afgelopen week kennis met enkele vrijwilligers van de ‘Wens Ambulance’.

Lianne van Trijp, Janny Siemons, Clazien Talboom zijn samen met pastoor Hans van Geel in de Sint Franciscusparochie verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vormelingen. Toen zij een organisatie zochten die zich iedere dag opnieuw inspant voor mensen die het moeilijk hebben, was de keuze snel gemaakt. Je bekommeren om andere mensen is een belangrijk onderdeel van de boodschap van Jezus Christus, legde Lianne aan de kinderen uit.

De kinderen begrepen heel goed dat juist de vrijwilligers van de ‘Wens Ambulance’ een mooi voorbeeld vormen van het in de praktijk brengen van deze boodschap. De kinderen luisterden zeer geïnteresseerd naar de uitleg van de beide vrijwilligers. Ook het bekijken van de ambulance waarin de terminale patiënten vervoerd worden maakte veel indruk. Vooral toen ze hoorden dat een dergelijke ambulance bijna 200.000 euro kost en dat de Stichting ‘Wens Ambulance’ er zo vijf heeft, die ze zelf bij elkaar gespaard hebben, met de hulp van velen die de ‘Wens Ambulance’ een warm hart toedragen.

De kinderen besloten om zich ook te gaan inzetten om een geldbedrag voor de ‘Wens Ambulance’ bij elkaar te krijgen. Ze gaan dit doen door zich te laten sponsoren, maar ook tijdens de H. Vormselviering op vrijdag 7 juni om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om een donatie aan de ‘Wens Ambulance’ te doen.

Wilt u meer informatie over de ‘Wens Ambulance’, kijk dan eens op www.wensambulancebrabant.nl Op deze website kunt u desgewenst ook een financiële donatie doen, maar eventueel ook een wens aanvragen.

Uitreiking diocesane onderscheiding:

By Geen categorie

Op 23 maart ontving mevrouw Ans van Rijen-Zegers de diocesane onderscheiding uit de hand van
Hans van Geel, pastoor van de St. Francicusparochie. De onderscheiding werd haar toegekend uit
respect voor haar jarenlange inzet voor de geloofsgemeenschap van en rond de H. Martinuskerk
in Rucphen. Mevrouw van Rijen was en is in deze geloofsgemeenschap onder andere actief als
bestuurslid, lid van de werkgroep kerkbalans en lid van de werkgroep vastenactie. Ook draagt ze
op discrete en betrokken wijze zorg voor het bezoekwerk aan rouwenden en ze zet zich in voor de
Allerzielenviering in Rucphen.

Kanselbericht Sint Franciscusparochie en parochie Christus Koning

By Geen categorie

Beste parochianen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Sint Franciscusparochie en de parochie Christus Koning wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team:

Aan het eind van het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van pastoraal werker Embregt Wever, die een andere benoeming kreeg in het bisdom. Kort daarvoor hadden we ook afscheid genomen van pastoraal werker Wim van Reen, die met pensioen ging. Het pastoraal team voor onze parochies was heel klein geworden, en onze parochiebesturen spraken daar regelmatig met het bisdom over. Wij kunnen u daarover nu een mededeling doen.

Met ingang van 1 juli 2024 wordt diaken Anton Janssen diaken en teamlid van onze parochies. Anton Janssen is 56 jaar oud. Hij is gehuwd en hij woont in Breda. Zes jaar geleden werd hij tot diaken gewijd en werd hij benoemd in de Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom. In die parochie heeft hij de afgelopen jaren veel pastorale ervaring opgedaan, met name in de pastorale zorg voor jonge gezinnen. op verzoek van bisschop Liesen heeft Anton Janssen kennis gemaakt met pastoor Hans van Geel, met leden van het parochiebestuur en met de leden van het pastoraal team. De kennismakingen zijn heel positief verlopen. Op basis daarvan heeft bisschop Liesen besloten om Anton Janssen met ingang van 1 juli te benoemen tot diaken in onze parochies. Diaken Janssen krijgt een voltijds aanstelling.

Onze besturen en ons pastoraal team zijn blij met de komende benoeming. De kennismaking met Anton Janssen heeft hen veel vertrouwen gegeven in een goede en vruchtbare samenwerking. Diaken Janssen zal in onze parochies mee gaan doen in alle pastorale taken en hij zal bijzonder aandacht geven aan het pastoraat voor jonge gezinnen met de voorbereiding op eerste communie en vormsel en aan het bedevaartpastoraat in de Sint Franciscusparochie. Met zijn inzet zullen we het missionair karakter van onze parochies  verder kunnen ontwikkelen.

Op zondag 14 juli wordt onze nieuwe diaken Anton Janssen gepresenteerd in onze parochies, in de eucharistieviering in de H. Trudokerk in Zundert. Deze viering begint om 11.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om kennis te maken met diaken Anton en zijn echtgenote Inge.

We zijn blij dat met de komst van diaken Janssen ons pastoraal team wordt aangevuld. Graag feliciteren we hem en onze pastoor met deze benoeming en we hopen dat hij zich spoedig thuis mag voelen in onze parochies. We bidden om zegen voor hem en voor onze parochies.

Reliek H. Bernadette Soubirous

By Geen categorie

Een reliek van de heilige Bernadette, aan wie Maria verschenen is in Lourdes, komt naar Nederland en komt ook naar Sint Willebrord.

Dit zal zijn op 22 april. Om 11.00 uur is in de Willibrorduskerk een H. Eucharistieviering, om 13.30 uur in de Mariagrot een Rozenkransgebed, om 15.00 uur in de Willibrorduskerk een ziekenzegening en om 19.00 uur een lichtprocessie van de Lourdesgrot naar de kerk.

De kerk is geopend van 10.30 uur tot 21.00 uur.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn om het reliek hier te begroeten.

Bernadette 24 (2) (1)

Gezinsdag Onze V/vader

By Geen categorie

Alle gezinnen – ook eenouder gezinnen- zijn van harte welkom op de gezinsdag Onze V/vader in Oosterhout op 14 april 2024. Het is belangrijk om als gezinnen elkaar te ontmoeten en te groeien in geloof.

Het thema is Onze V/vader: de relatie die wij met onze ‘aardse’ vader hebben heeft ook invloed op ons beeld van God onze Vader. Ook belangrijk voor de mannen die vader zíjn: de liefde voor je kind heeft invloed op zijn of haar gedachten over wie God is.

Willem Visser ’t Hooft zal spreken. Hij is zelf vader van drie kinderen en verantwoordelijke van het gebedsinitiatief Fathers Prayers. Hij heeft zelf ook zo zijn worstelingen op dit terrein gehad en getuigt van zijn weg naar zijn V/vader.

Daarnaast gaan we gezellig samen eten en is er gelegenheid voor stil gebed. In de loop van de middag gaan we met z’n allen op pad.

Voor kinderen van 0-18 jaar is er programma. De organisatie vindt het heel belangrijk dat zij ook een geweldige dag beleven.

Praktisch

De dag begint met de mis in de Basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout om 11 uur (Markt 28, 4901 EP Oosterhout). Het is ook goed mogelijk om naar de eigen parochiekerk te gaan en om 12.15 uur aan te sluiten in de pastorie: Markt 17, 4901 EP Oosterhout.

Deelname kost 25 euro per gezin, inclusief lunch en warm avondeten.

Deze dag wordt georganiseerd door de Catharina Parochie in Oosterhout en het Bisdom Breda.

Geslaagde en mooie “Lichtjesavond” in St. Willebrord:

By Geen categorie

Zondag 21 januari was er weer de jaarlijks terugkerende “Lichtjesavond”. De avond begon met een mooie dienst in de kerk, voorgegaan door pastoor Hans. Aansluitend werden er kaarsen uitgedeeld en kon met genieten van een warme drank met iets lekkers. De kinderen konden houten harten versieren in het parochiecentrum. Een doedelzakspeler speelde op de begraafplaats en bij de kerk, wat zorgde voor een bijzondere sfeer.

Alles was mooi verlicht met honderden fakkels.

Dank aan alle vrijwilligers!

X