Skip to main content
All Posts By

Karin Wagener De Laat

Maar liefst twee Diocesane Onderscheidingen in Sint Willebrord

By Geen categorie

Tijdens de jaarlijkse Franciscusviering afgelopen zaterdag, welke in Sint Willebrord werd gevierd, heeft pastoor Hans van Geel niet één, maar zelfs twee Diocesane Onderscheidingen mogen uitreiken. Gerrie Verlaar – Snoeren en Janny Siemons – de Rooij viel deze eer te beurt.

Gerrie kreeg de onderscheiding voor meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk. Als koorlid, lectrice, hulpkoster en contactpersoon voor pastoraal team vanwege uitvaarten en avondwakes, is zij een zeer gewaardeerde vrijwilliger binnen de parochiekern H. Willibrordus. Gewetensvol bereidt ze elke leesbeurt weer voor, of het nu voor een reguliere viering is of voor een uitvaart. Veranderingen zijn niet echt haar ding, maar haar geloof is de basis van waaruit ze zich ten volle inzet. Gerrie werd in Dongen geboren en groeide op in Etten-Leur. Door haar huwelijk kwam ze in Sint Willebrord terecht. Haar man Toon was schoenmaker en zo leerde Gerrie heel veel Willebrorders van naam en bijnaam kennen. De parochiekern maakt hier nog graag lang gebruik van. Nu zij is verhuisd naar Etten-Leur, heeft ze wel beloofd zich voor de kerk en in het bijzonder de Willibrorduskerk, in te blijven zetten.

Janny heeft de onderscheiding ontvangen voor haar jarenlange inzet voor eerst het parochiebestuur van de H. Willibrordusparochie en ná de fusie van 2017 in het parochiebestuur van de Sint Franciscusparochie. Janny was de verbindende schakel tussen parochiebestuur en parochiekerncommissie. Ondanks dat ze daarin niet altijd de wind mee had, is ze dit steeds met veel inzet en overtuiging blijven doen. Verder is zij (nog steeds) verbonden aan de parochie als gastvrouw. Ook als lectrice in vieringen en avondwakes, als coördinatrice van het kerkpoetsen, het verzorgen van doopschelpen, doopkaarsen, doopoorkondes en gedachteniskruisjes alsook achter de schermen bij regionale vieringen, zet en zette zij haar beste beentje voor. Janny is door haar taak als gastvrouw ook een veel gezien gezicht op het parochiecentrum, waar ze met haar humor steeds weer weet te verrassen.

Zowel de Sint Franciscusparochie als de parochiekern H. Willibrordus feliciteren de dames.

Vanuit al de vijf kernen waren er parochianen aanwezig die genoten van een inspirerende viering. Opgeluisterd door een parochieel koor, die onder andere het Zonnelied van Franciscus zongen, en lectoren uit de vijf kernen was het een viering door en voor alle parochianen. Na de viering was er tijd voor ontmoeting met koffie/thee en door vrijwilligers vervaardigd lekkers. De decorandi werden uitgebreid gefeliciteerd. Kijk op www.sintfranciscusparochie.nl voor meer parochienieuws.

Regionale Franciscusviering:

By Geen categorie

Op 2 oktober om 19:00 uur is er de jaarlijkse St. Franciscusviering in de kerk van St. Willebrord. Het is een regionale viering waardoor de overige vieringen van dat weekend komen te vervallen.

Celebrant is Pastoor Hans van Geel geassisteerd door pastor Piet Swinne.

Update versoepeling Corona beleid vanaf 25 september 2021

By Geen categorie

Beste mensen,

Onlangs hebben de Nederlandse bisschoppen de richtlijnen gestuurd omtrent de aanpassingen van de coronamaatregelen, die gelden vanaf zaterdag 25 september aanstaande.

In het pastoraal team zijn de richtlijnen besproken en komen we tot de volgende aanpassingen voor alle parochiekernen van de Sint Franciscusparochie en de parochie Christus Koning.

 

 • Voor en na de viering de kerk goed ventileren
 • Vooraf reserveren en registreren is niet meer nodig
 • Supersaas (reserveringsmodel) kan op non-actief
 • Achter in de kerk blijven we mensen welkom heten, boekje geven, vragen hoe het gaat
 • De aanwijsplekken op de banken en linten/afzettingen  kunnen verwijderd worden
 • De pijlen bestemd voor looprichting zou ik nog handhaven
 • Men mag weer mee zingen/bidden in de kerk
 • Koren mogen in volledige samenstelling zingen maar let wel op 1,5 m afstand en zigzagformule
 • Op het altaar een flesje desinfectans zodat voorganger handen kan desinfecteren vóór het communie-uitreiken
 • Communie wordt uitgereikt zonder pincet en spatscherm (het spatscherm overigens niet wegdoen maar bewaren)
 • Bij groot aantal bezoekers kan er een tweede communiebedienaar gevraagd worden
 • Collectes zoals we voor corona gewend waren maar let op afstand!

Basisregels die blijven zijn:

Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Het pastoraal team is u dankbaar voor alle goede zorgen en inzet. Laten we ook voor de toekomst de handen in elkaar slaan en omzien naar elkaar!!

 

Hartelijke groeten ook namens het pastoraal team,

Pastoor Hans van Geel

Buurten met de Bijbel

By Geen categorie

Het Buurten met de Bijbel onder leiding van pastor Wim van Reen gaat weer beginnen. In kleine kringen lezen we het evangelie van de eerstvolgende zondag. We wisselen uit wat de teksten bij ons oproepen. Achter in de kerk vindt u informatie over het Buurten met de Bijbel.

Het Buurten wordt afwisselend gehouden in de pastorie van Zundert en het parochiecentrum van Sint Willebrord. Telkens op maandagmiddag vanaf 14.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomst is:

 1. 30 augustus pastorie Zundert
 2. 13 september parochiecentrum Sint Willebrord
 3. 27 september pastorie Zundert
 4. 11 oktober parochiecentrum Sint Willebrord
 5. 25 oktober pastorie Zundert
 6. 22 november parochiecentrum Sint Willebrord

Mededeling Fotopuzzelzoektocht Sint Franciscusroute

By Geen categorie

Al enige tijd heeft u in alle kernen van de gemeente Rucphen de routebordjes kunnen zien hangen van de Sint Franciscusroute. Een 38 km. lange tocht waarbij inspanning, bezinning en ontspanning samen gaan.

Dit jaar is er tevens een Fotopuzzelzoektocht aan deze Sint Franciscusroute verbonden. De bedoeling is foto’s  langs de route te plaatsen in het juiste dorp.

Setjes met deelnameformulieren hiervoor zijn de verkrijgen bij ondernemers in al de kernen van de gemeente Rucphen met de opvallende poster voor de ramen met daarop de afbeelding van Sint Franciscus. De kosten voor deelname zijn 3 euro. Hiervoor krijgt men het routeboekje  en een deelname formulier.

Iedereen kan willekeurig starten bij een van de kerken  in de gemeente Rucphen. Deelnemen kan tot 1 december 2021. Het formulier met de oplossingen kan men inleveren in de brievenbus bij een van de secretariaten van de kerken.

Onder de deelnemers worden 5 dinerbonnen van 100 euro verloot, te besteden bij deelnemende horecaondernemers in de vijf kerkdorpen van de gemeente Rucphen.

Voor iedereen die gaat fietsen, veel  fietsplezier toegewenst!

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

By Geen categorie

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Processies en bedevaarten

De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot o.a. afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

X