All Posts By

Karin Wagener De Laat

Voortaan reserveren! Hoe kan u reserveren voor een Viering:

By | Geen categorie | No Comments

Ga naar ‘Vieringen deze week’ in de menubalk van www.sintbavorijsbergen.nl

en vervolgens:

1) Klik op ‘Maak een Reservering’

2) Klik op datum viering

3) Klik onderaan op type viering (Eucharistie of Woord en Communie)

4) Klik op ‘ Reservering toevoegen’

5) Vul je gegevens in

6) Klik op ‘ Maak Reservering’

U ontvangt een email als bevestiging.

Print deze uit en geef deze aan de parochiemedewerker die de presentielijst beheert bij uw aankomst in de kerk.

U moet een reservering maken voor ieder familielid.

U hoeft echter slechts 1 print out mee te brengen.

U kan ook op dezelfde wijze reserveren per mobiele telefoon of met een tablet.

Als u geen print out kan meebrengen moet u uw naam, telefoonnummer en aantal familieleden die de viering bijwonen mededelen en laten noteren door
de parochiemedewerker die de presentielijst beheert bij uw aankomst in de kerk.

Vanaf 1 juli 2020 dient toegang tot iedere viering beperkt te worden tot 100 personen.

Wij danken u voor uw medewerking te voldoen aan de vereisten van het coronaprotocol voor kerken.

Namens het parochiebestuur

WEER VIEREN IN ONZE KERKEN

By | Geen categorie | No Comments

Het pastoraal team van de regio Rucphen en Zundert heeft besloten dat er weer gevierd kan worden in al onze kerken.

Tot 1 juli zal er elke zondag om 11.00 uur een viering zijn in de Sint Bavokerk te Rijsbergen, die via een livestream te volgen is.
Bij deze vieringen is het aantal bezoekers beperk tot 30. Er wordt een klein aantal bezoekers door de pastoor persoonlijk uitgenodigd. Resterende plaatsen kunnen via de site www.sintbavorijsbergen.nl gereserveerd worden.

Vanaf 1 juli is het maximaal aantal bezoekers per viering 100. Reserveren is verplicht en dat kan op deze site.

Reserveren kan van maandag t/m vrijdag voor de aankomende viering via de menukeuze ‘Vieringen deze week‘.

Een protocol wordt ingesteld waarmee alles tijdens de diensten in goede banen geleid kan worden, opdat veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd worden.

 

We zijn verheugd om opnieuw te mogen vieren en we zien ernaar uit u weer te mogen ontmoeten.

 

Parochiebesturen en pastoraal team

Zie hem ´shinen`!

By | Geen categorie | No Comments

Na een korte tijd te zijn weggeweest voor een ‘make-over’ is hij eindelijk terug op zijn plaats! Zie hem shinen! Onze haan is vandaag weer bovenop de torenspitsvan de H. Willibrorduskerk geplaatst. Ook de uurwerken zijn weer gereviseerd aangebracht. U heeft al kunnen zien dat er aardig wat lagen steiger zijn verdwenen. Wat daar onderuit komt is mooi vakwerk! De torenwachters en dakkapellen op de grote toren zijn weer prachtig; het dak van de spits is vernieuwd en ziet er gelikt uit! De letters aan alle vier de zijde OLV zijn weer opgefrist en van verre te lezen. We zijn bijna klaar!! Echter het werk aan het dak van de toren was onverwacht. We kunnen u financiële steun dus nog steeds erg goed gebruiken!

Laat het mes aan twee kanten snijden: steek een kaarsje aan bij de grot. Zo helpt u uw geliefde(n) én ons….       

 

 

Protocol voor de toediening van het sacrament van het Doopsel

By | Geen categorie | No Comments

Op basis van de protocollen die door de bisschoppen zijn uitgevaardigd hebben wij als pastoraal team een protocol gemaakt voor de toediening van het heilig doopsel in onze regio’s.

Uitgangspunt van de bisschoppen is dat de doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid zoveel mogelijk wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

Maar, zo stellen de bisschoppen, ‘omdat het doopsel een heilsnoodzakelijk sacrament is en er momenteel geen zicht is op wanneer het gevaar van besmetting voorbij is, kan toch besloten worden tot het dopen, omdat men het kind niet voor lange tijd de genade van het doopsel wil onthouden. Als dat besluit door de ouders in geweten en met instemming van de bedienaar genomen is, dan moet het doopsel zo veilig mogelijk worden toegediend, dat wil zeggen met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen’.

Als pastoraal team hebben wij daarom besloten dat er gedoopt kan worden mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

De ouders stemmen in met de doop, kennende de risico’s op besmetting die er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch kunnen zijn.

  1. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot de ouders, peetouders, andere kinderen van het gezin, grootouders van de dopeling.
  2. De doopheer zal anderhalve meter afstand in acht nemen en contact met de dopeling tot het minimum beperken.
  3. Er zal gebruik gemaakt worden van vers water, dat meteen na de doop aan de aarde wordt teruggegeven.
  4. De aanmelding voor de doop vindt op de gebruikelijk wijze plaats: minimaal zes weken voor de doop aanmelden via het inschrijfformulier. De datum kan al vastgelegd worden, maar het tijdstip en de doopheer zullen doorgegeven worden wanneer deze in het pastoraal team vastgesteld zijn.
  5. De doopvoorbereiding geschiedt niet zoals gebruikelijk in groepsverband. De doopheer zal de doopouders individueel thuis bezoeken en de nodige inhoudelijke en praktische zaken met hen doornemen.

Wij hopen onder deze voorwaarden u in deze moeilijke tijd toch van dienst te kunnen zijn om, wanneer u hiertoe besluit, de doop te kunnen laten doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Hans van Geel

Eerste Heilige Communie definitief uitgesteld door corona;

By | Geen categorie | No Comments

Beste ouders en opvoeders,

Tot onze grote spijt, moeten wij u helaas laten weten, dat dit jaar vanwege het coronavirus geen Eerste Heilige Communie voor groepen kinderen kan plaatsvinden.

De Eerste Heilige Communie verschuift naar 2021. De bisschop van Breda heeft dit vastgesteld voor alle parochies. Parochies die de vieringen later dit jaar zouden houden, stellen ook uit en verschuiven naar volgend jaar.

We begrijpen heel goed dat het uitstellen van dit mooie feest voor u en voor uw kind een flinke domper zal zijn. En dat is nog zacht uitgedrukt, want de Eerste Heilige Communie is in het leven van een kind, een gezin en familie een buitengewoon belangrijke kerkelijke feestdag. Ook wij vinden het bijzonder jammer dat we dit jaar niet samen met u en uw kind deze mooie dag kunnen vieren.

Wie had kunnen voorspellen, dat een wereldwijd virus, een pandemie, het leven overhoop zou gooien. Velen zijn eraan gestorven en anderen ernstig ziek geworden. Ziekenhuizen hebben een bovenmenselijke inspanning getoond. De economie die tot aan corona groeide, is tot stilstand gekomen en de levens en banen van velen zijn geraakt. Op wereldschaal is het leven ontwricht. Wetenschappers hebben de handen ineengeslagen op zoek naar een vaccin. We hopen en bidden dat zij erin slagen het te vinden.

We hadden niets liever gewild dan ongecompliceerd samen met u en uw kind de Eerste Heilige Communie te vieren. Om uw kind te mogen vertellen over Jezus, over God en Heilige Geest, over het laatste avondmaal, over Jezus die in ieder van ons voortleeft, ook al speelt zich voor onze ogen het drama van corona af.

We hadden er een mooie feestelijke dag van willen maken, waar iedereen bij betrokken mocht zijn en onze kerken veel bezoekers mochten verwelkomen. Een dag ook om te vieren dat u samen met uw kind een bijzondere stap in geloof zou zetten, onder de zegen van God. We hopen met u deze dag te mogen meemaken in 2021. We hopen ook van harte dat u en uw kind het zolang kunnen uithouden.

Mocht u uw bijdrage voor de Eerste Heilige Communie al aan de parochie hebben overgemaakt, dan willen wij dat beschouwen als een betaling voor volgend jaar. Zoudt u het zelf graag anders willen, neemt u dan contact op met het secretariaat van uw parochie of parochiekern.

Moge het u goed gaan. Blijf gezond. We bidden om en hopen op betere tijden.

Pastoor Hans van Geel

Teamleider Wim van Reen

Weer vieren in onze kerken:

By | Geen categorie | No Comments

Het pastoraal team van de regio Rucphen en Zundert heeft besloten dat er vanaf 1 juli aanstaande weer gevierd kan worden in al onze kerken en kapellen. Het maximaal aantal bezoekers per viering is dan 100. Een protocol wordt ingesteld waarmee alles tijdens de diensten in goede banen geleid kan worden, opdat veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Vanaf 1 juni tot 1 juli zal er elke zondag om 11.00 uur een viering zijn in de Sint Bavokerk te Rijsbergen, die via een livestream te volgen is. Bij die vieringen wordt een klein aantal bezoekers door de pastoor persoonlijk uitgenodigd. We zijn verheugd om opnieuw te mogen vieren en we zien ernaar uit u weer te mogen ontmoeten.

Parochiebesturen en pastoraal team

Overweging Hemelvaart

By | Geen categorie | No Comments

Het is acht jaar geleden, dat ik als eerstaanspreekbare pastor betrokken was bij de sluiting van de Heilig Hartkerk in Etten-Leur. Velen van u zullen deze kerk hebben gekend, in de buurt van klooster het Withof.

Er lagen levensverhalen in deze heilige ruimte. Ontelbare scharniermomenten uit veler levens werden er gevierd en herdacht. Kinderen mochten hun intrede in die kerk doen, door doop, communie en vormsel. Velen hadden zich hier aan elkaar in trouw verbonden en anderen moesten elkaar plotseling of na een ziekbed definitief ongewild weer loslaten.

Al die momenten stonden op het netvlies gegrift. Mensen wisten nog precies waar de kist had gestaan, waar zij een kring om de doopvont hadden gemaakt, wie de Vormheer was toen hun kind het vormsel deed en wie de ringen bij het huwelijk bracht en hoe. Mensen waren van deze plek gaan houden, omdat ze hun leven erin terug konden lezen. Het waren dierbare momenten waarop mensen een nieuwe fase in hun leven binnenstapten, zij gingen hun weg hierna anders dan voorheen. En het verhaal van Jezus bleef met hen meegaan.

De Heilig Hartkerk was niet de eerste en ook niet de laatste kerk die de deuren zou sluiten. Veel parochies gingen haar hierin voor en vele zouden en zullen volgen. In de regio Rucphen en de regio Zundert, zijn alle 10 kerken nog in gebruik voor de eredienst. Moeten ook wij een keer een kerk loslaten? Kunnen we dat? Loslaten vraagt het beste van onze krachten. Zal ons verstand zeggen dat het onvermijdelijk wordt? Hoe zal het ons hart vergaan? Ons hart, de plek waar de bepalende verhalen van ons leven door God in liefde bewaard en gekoesterd worden.

Hoe hebben mensen bij het sluiten van kerken dit loslaten eerder gedaan? Waren ze daartoe in staat? Hebben ze zich van kerk afgekeerd? Hebben ze de nieuwe situatie omarmd en hebben ze een nieuw gelovig thuis gezocht? Waren ze verslagen, liet het hen onverschillig of maakten ze er het beste van. In de Heilig Hartkerk hebben we samen met parochianen groepsgesprekken gevoerd en konden zij aan de hand van foto’s dierbare herinneringen aan hun kerk ophalen. Hun verhalen van verdriet en vreugde werden bewaard, opgetekend en gebundeld. De verhalen en herinneringen waren als hartkloppingen voor dit huis van God, dit huis van mensen.

Vandaag vieren we Hemelvaart. Jezus gaat naar zijn Vader en komt nog eenmaal in het midden van zijn leerlingen. Zij waren ook mensen. Wilden zij evenmin loslaten. Ze moesten hun Heer loslaten en zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor leven en geloven, geholpen door Gods Geest. Hun verstand had dit eerder door, dan hun harten dit konden toelaten, want hun harten waren nog geklonken aan die Ene.

Veertig dagen hadden de apostelen nodig om te verstaan hoe God hun toekomst zou vormen. Ze zouden vallen en opstaan, struikelen en doorgaan. Ook het volk van God had onder leiding van Mozes 40 jaar in de woestijn nodig om hun vroegere leven los te laten en het beloofde land binnen te trekken. 40 dagen verbleef Mozes op de berg om de tien woorden van God te leren verstaan. 40 dagen verbleef Jezus in de woestijn om zijn opdracht als Zoon van God te leren aanvaarden.

Zouden wij ook het geluk hebben, dat God ons 40 dagen of 40 jaren vertelt over de weg die voor ons ligt? Hoe zou het ons vergaan? Zouden ook wij vallen en opstaan, struikelen en doorgaan? Zou ons verteld worden, dat onze kerk voor altijd in ons hart gegrift staat, ook als we er afscheid van hebben genomen? Zou Gods Geest ons komen helpen om het loslaten uit te houden ook als dat bijna niet uit te houden is? Zou Gods Geest ons kunnen leren dat kerk alleen maar kerk is als ze in en door mensen gestalte krijgt? Zou Gods Geest ons kunnen leren dat we zonder muren en een dak ook kerk van God kunnen zijn?

De leerlingen van Jezus zullen de eerste kerk zonder muren en dak gaan bouwen, het wordt een gemeenschap van God en mensen, geleid door Gods Geest. Ook wij moeten zelf kerk zijn, wij zijn het die door God uitgenodigd worden zijn kerk te bouwen. Gods Geest zal ook ons daarbij helpen, dat is beloofd.

Hemelvaart gaat niet over staren naar boven, het is de dag om samen naar de aarde te kijken en haar tot Gods Rijk om te vormen.

Pastor Wim van Reen.

Bericht van broeder Alois

By | Geen categorie | No Comments

Afgelopen zondag (10 mei) zou ik voor een retraite van een week naar Taizé in Frankrijk zijn gegaan. Helaas was het hele land in lockdown en dus ook de broedergemeneeschap van Taizé. Broeder Alois beschrijft wat dit met de gemeenschap heeft gedaan.

Bericht van broeder Alois
« Om gebeurtenissen niet alleen te doorstaan maar om, in God, ermee op te bouwen. »

In deze tijd van Pasen nemen de angsten en zorgen over het coronavirus wereldwijd toe. In Taizé vierden we voor het eerst de Goede Week en Pasen zonder bezoekers. We moesten de mensen die van plan waren om te komen, vragen om thuis te blijven, en de Kerk van Verzoening is dicht. We gaan door met ons leven van bidden en werken “afgesloten van alles maar verbonden met allen”. We beseffen ons goed dat het gebed ons verbindt met zovelen over de hele wereld.

Via telefoon en internet ontvangen we veel berichten van mensen die verspreid over de wereld dezelfde uitdagingen tegenkomen. Enkele van onze broeders wonen of reizen in Korea, Italië en elders. Onze Chinese broeders volgen in contact met hun families aldaar – nauwlettend en bezorgd – de ontwikkeling van de epidemie.

Los van de nodige voorzorgsmaatregelen en veranderingen in onze manier van leven, raakt deze onverwachte en uitzonderlijke gezondheidscrisis ons natuurlijk ook dieper. Allereerst zijn we bewogen met het lijden van de slachtoffers, de zieken, hun families en alle anderen die zwaar getroffen worden door de economische gevolgen. We bidden voor hen.

We willen ook onze dank en bewondering uitspreken voor allen die met man en macht de slachtoffers helpen en onze publieke diensten hierop afstemmen. Er zijn zoveel verhalen van creativiteit, vrijgevigheid en solidariteit, van mensen die zich verzetten tegen passiviteit en ontmoediging.

Hoe kan het anders dan dat we ons in deze moeilijke tijd afvragen: Wat vraagt Christus van ons? Wat reikt de Opgestane ons aan, hij die ondanks de gesloten deuren temidden van zijn ontmoedigde discipelen stond? Waartoe roept hij ons nu? Om in de huidige moeiten, zoals broeder Roger ( de stichter van Taizé) zei, “gebeurtenissen niet alleen te doorstaan maar om, in God, ermee op te bouwen.”

Christus volgen, leidt ons naar een ervaring van bekering, van ons wegdraaien van het duister naar het licht van de Opgestane. Laten we ons in ons dagelijks leven niet laten afleiden door angsten, woede, spijt, verwarring, en de duisternis die beslag wil leggen op de hele wereld en op al onze aandacht. Maar laten we diep in ons hart in verbinding blijven met de bron van vrede die altijd alles te boven gaat.

De sociale isolatie en voorzorgsmaatregelen nemen nog steeds toe om besmetting te voorkomen. Laten we temidden daarvan goed zorgen voor onze onderlinge relaties, die van onschatbare waarde zijn. Laten we door telefoongesprekken en berichten onze vriendschap laten blijken met mensen die afgezonderd zijn. Laten we in contact blijven –vooral met de ouderen, de meest kwetsbaren en zij die al met andere ziekten of moeiten te maken hebben.

In de komende tijd nemen wij wat concrete initiatieven om onze geestelijke verbondenheid te uiten. Elke avond wordt er vanuit ons huis een gebed met een klein groepje broeders uitgezonden. Dit is te vinden op de sociale media [http://www.taize.fr/nl_article27563.html] (om 20:30 uur Nederlandse tijd). En wie wil kan ons ook gebedsintenties sturen [http://www.taize.fr/nl_article3129.html].

Met de woorden van Paulus aan de Romeinen: “Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? (…) Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 8 vers 35,38-39 NBV)

Broeder Alois

X