Category

Geen categorie

Gaat u mee op bezoek bij onze patroonheiligen…..

By | Geen categorie | No Comments

Na de succesvolle bedevaartreis naar Oostenrijk vorig jaar juni gaan we wederom op weg. We gaan van 17 tot en met 25 oktober  2020 naar Frankrijk en Luxemburg.

Via Amiens (openingsviering) gaan we naar Lisieux, Tours, Lourdes, Lyon naar

Echternach. Het mooie van deze reis is dat we plaatsen bezoeken die verbonden zijn met onze parochiekernen. Tours verbindt ons met de H. Martinuskerk in Rucphen en Schijf. Lourdes met de Maria Boodschapkerk in Zegge, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk in Wernhout. Echternach met de

  1. Willibroduskerk in Klein Zundert en Sint Willebrord.

We logeren in goede hotels, rijden via mooie routes. ‘Bidden, zingen, lachen, huilen, genieten’ zijn de ingrediënten voor deze reis.

 

De informatieavond betreffende de reis vindt plaats op maandagavond 10 februari 2020 om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk, Raadhuisstraat 3, 4715 CB Rupchen. Van harte hopen wij u te mogen verwelkomen.

Net als bij voorgaande reizen hopen wij er ook dit jaar een bijzondere bedevaart   van te maken! U mag ook vrienden en familieleden uitnodigen om deel te nemen aan de informatieavond en de bedevaartreis. Verdere informatie:  pastoor Hans van Geel 076 – 597 22 92 of Jan Baselier 0167 532410)

Vredeslicht geschonken door scouts tijdens de Marialichtmis

By | Geen categorie | No Comments

Afgelopen zaterdag 1 februari heeft Scoutinggroep St. Jan uit de gemeente Rucphen het vredeslicht geschonken aan de Sint Franciscus parochie te St. Willebrord tijdens de Marialichtmis. Elk jaar ontstaat het vredeslicht in Bethlehem. Dit jaar werd dat naar Wenen gebracht. In Wenen kwamen 2000 scouts bij elkaar uit verschillende landen om het licht op te halen en zo verder te verspreiden over de hele wereld als een teken van hoop. Tijdens de Marialichtmis hebben de scouts van de St. Jansgroep het licht overgedragen aan de parochie. Zij zullen het vredeslicht brandend houden in de kerk.

Maand van de Bijbel

By | Geen categorie | No Comments

Ik wist het niet, maar er schijnt een theoloog des vaderlands te bestaan. Net als de dichter en de denker des vaderlands, hebben we ook een theoloog des vaderlands. En we hebben ook de maand van de Bijbel. Ook dat wist ik niet. Ik moet blijkbaar toch beter opletten.

De maand van de Bijbel loopt van 24 januari tot en met 14 februari, geen hele maand dus. Eigenlijk meer de drieweekse aandacht voor de Schrift. Samuel Lee heet de theoloog. Hij is onder andere verbonden aan de Vrije Universiteit.

Samuel vindt dat we in het westen een systematisch boek van de Bijbel hebben gemaakt. Allerlei theorieën zijn er omheen gebouwd. Volgens hem moet onze nadruk inzake Bijbel niet op het brein liggen, maar op het hart. De Bijbel is van origine een Oosterse reeks van verhalen, vol van mystiek en mysterie. Niet bedoeld om eigen geloofswaarheden te sanctioneren en in beton te gieten. Eerder een boek dat ons in het hart kan raken en verwonderen.

Hij zegt dat we weinig tijd inruimen voor dingen van het hart en dus ook voor de Bijbel. Wie de Bijbel van voor naar achter wil doorlezen, moet voor dit project de agenda een half jaar leeg houden.

Ik heb in mijn studententijd samen met anderen de Bijbel van voor naar achter gelezen. We woonden op de campus van de opleiding en aten gezamenlijk het ontbijt en avondeten. Elke avond voor het eten gingen we in een kringetje zitten, ieder met een Bijbel op schoot. Een half uur lang werden beurtelings aan elkaar passages voorgelezen, tot het half uur om was. Na een jaar hadden we alles van de Schepping tot en met de Openbaring gelezen en gehoord. Bijna een ervaring van luxe.

Samuel Lee houdt ons voor, dat we best met de vier evangeliën van Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes kunnen beginnen. Op die manier kunnen we, als we ons hart openstellen, Jezus Christus ontmoeten en misschien zelfs ontdekken wat het zeggen wil Hem te volgen. Op zijn minst kunnen we ons door mooie verhalen laten betoveren.

Pastor Wim van Reen

Vieringen met Kerst en Oud- en nieuw regio Rucphen:

By | Geen categorie | No Comments

Kerstvieringen in de Sint Franciscusparochie 2019

Kerstavond 24 december

17.00 uur gezinsviering in Sint Janskapel Sprundel, woord-communieviering voorganger pastor van Sambeek, mmv kinderkoor

17.00 uur gezinsviering in Willibrorduskerk Sint Willebrord, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv gemengd koor

17.00 uur gezinsviering in Maria Boodschap kerk Zegge, woord-communieviering voorganger diaken van Steenoven, mmv Melody

19.00 uur kerstviering in Martinuskerk Schijf, woord-communieviering voorganger pastor van Oorschot, mmv gemengd koor

19.00 uur kerstviering in Willibrorduskerk Sint Willebrord, woord-communieviering voorganger pastor van Sambeek, mmv gemengd koor

19.00 uur kerstviering in Martinuskerk Rucphen, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv gemengd koor

20.00 uur kerstviering in Sint Janskapel Sprundel, woord-communieviering voorganger diaken van Steenoven, mmv Sprundel Vocaal

21.00 uur kerstviering in Martinuskerk Rucphen, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv Zanggroep Rucphen

22.00 uur kerstviering in Willibrorduskerk Sint Willebrord, eucharistieviering voorganger pastoor van Geel, mmv fanfare

Eerste Kerstdag 25 december

09.30 uur viering Eerste Kerstdag in Martinuskerk Rucphen, woord-communieviering voorganger pastor van Sambeek, mmv. Gemengd koor

09.30 uur viering Eerste Kerstdag in Sint Janskapel Sprundel, eucharistieviering voorganger pastoor Hans van Geel, mmv Levensvreugd.

09.30 uur viering Eerste Kerstdag in Maria Boodschapkerk Zegge, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv gemengd koor

11.00 uur viering Eerste Kerstdag in Martinuskerk Schijf, woord-communieviering voorganger pastor van Sambeek, mmv kinderkoor Fasollasi

11.00 uur viering Eerste Kerstdag in Willibrorduskerk Sint Willebrord, woord-communieviering voorganger pastor Damen, mmv gemengd koor.

Tweede Kerstdag 26 december

09.30 uur Regionale viering Tweede Kerstdag, in Martinuskerk Schijf, eucharistieviering voorganger pastoor van Geel, mmv Zanggroep ’t Schijfke

10.30 uur Kindje Wiegen, in Martinuskerk Rucphen, voorganger pastor Damen.

Oudjaarsdag 31 december

19.00 uur Regionale viering Oudjaarsdag, in Martinuskerk Schijf, eucharistieviering voorganger pastoor van Geel, mmv gemengd koor.

Nieuwjaarsdag 1 januari

11.00 uur Bovenregionale viering Nieuwjaarsdag in Willibrorduskerk Sint Willebrord, eucharistieviering voorganger pastoor van Geel.

X