Bestuur

Sint Franciscusparochie:

Waarnemend pastoor Jos Demmers, voorzitter.
T

Wim Gobbens, vicevoorzitter.
T 0165 342171  •  E w.gobbens@ziggo.nl

Helen van Oosterhout, secretaresse.
T 0165 560619  •  E helenvanoosterhout@ziggo.nl

André Goutman, penningmeester.
T 06 5733 6670  •  E a.goutman@ziggo.nl

Tosca Goorden, lid.
T 0165 325934  •  E tosca.goorden@kpnplanet.nl

Marco van Overveld, lid.
T 06 36133706  •  E mvanoverveld1@gmail.com

Tonnie Sedee-de Wit, lid.
T 0165 328023  •  E sedee.dewit@gmail.com

Janny Siemons, lid.
T 06 5176 2583  •  E janny-siemons@live.nl

Onze parochiekernen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge