All Posts By

Karin Wagener De Laat

Parochievernieuwing – Leiderschap en gebed

By | Geen categorie | No Comments

Beste lezer,

Namens Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum, nodig ik u van harte uit voor de tweede impulsavond Parochievernieuwing  – Leiderschap en gebed die plaatsvindt op woensdag 12 juni van 17.30 – 22.00 uur in het Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven. De avond is bedoeld voor pastorale beroepskrachten, bestuursleden en (kern)vrijwilligers uit het bisdom.

U kunt zich aanmelden bij voorkeur via de website van het Sint Franciscuscentrum of via opgave@sintfranciscuscentrum.nl  tot en met 7 juni 2019.

Taizé

By | Geen categorie | No Comments

Lieve mensen, zo af en toe is het voor een pastor goed om op retraite te gaan. Ik mag dat dit jaar van 12 tot 19 mei doen. Een weekje weg uit de dagelijkse pastorale werkzaamheden.

Een retraite is een manier van herbronnen. In een omgeving van gebed en soberheid de tijd nemen voor de dingen van je hart. In de dagelijkse pastorale praktijk lukt dat niet altijd even goed.

In voorbije jaren ben ik enkele keren op retraite mogen gaan, waarbij ik de gemeenschap van Taizé in Frankrijk heb bezocht. Op deze verstilde plek in de Bourgogne, kom ik tot rust.

In Taizé  komen het hele jaar door jongeren van over de hele wereld op retraite. Ook ouderen zijn welkom, maar de focus ligt bij de jeugd. Elke week komen duizenden jongeren van over de hele wereld naar de gemeenschap, waar ze samen wonen, werken, bidden, zingen, feesten en ontmoeten.

Om de gemeenschap bij u te introduceren, heb ik een artikeltje geschreven, waarin u kennis kunt maken met Taizé. Ook vindt u daarin een vermelding naar de website van de gemeenschap, zodat u nog meer kunt lezen. Klik op deze link:  taizé

Pastor Wim van Reen

Bisdombedevaart 2019

By | Algemeen nieuws | No Comments

In oktober 2019 gaat het bisdom Breda op bedevaart. De bedevaart staat in het teken van de heilige Benedictus, die aan het eind van de vijfde eeuw leefde. We gaan naar de plaatsen waar hij zijn roeping beleefde en verdiepte: naar Subiaco en naar Monte Cassino. Het zijn bijzondere plaatsen in een indrukwekkend mooie omgeving. Tijdens de bedevaart bezoeken we verschillende grote benedictijnse abdijen, en op de terugreis bezoeken we de geboorteplaats van paus Johannes XXIII.

Het bisdom Breda heeft al vaker bedevaarten georganiseerd. Met de bisschop van Breda gaan we voor de vijfde keer op reis om elkaar te ontmoeten, de onderlinge band te versterken en ons geloofsleven te verrijken. Deze bedevaart vindt plaats van 12 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019. De reis wordt verzorgd door Pelikaanreizen. U kunt zich nog tot 1 juni aanmelden voor deze bedevaart.

Aanmelden kan via de website van het bisdom. Daar vindt u ook alle informatie over de bedevaart: www.bisdombreda.nl

Naar Oostenrijk……op weg met Maria

By | Geen categorie | No Comments

Na de succesvolle bedevaartreis naar Assisi vorig jaar oktober gaan we wederom op weg. We gaan van 28 juni tot en met 5 juli 2019  naar Oostenrijk. Als het over bedevaart gaat, ligt het niet zo voor de hand om dit in Oostenrijk te doen. Toch hebben we weer een heel mooie reis voor u uitgestippeld.

Via Kevelaer (openingsviering) gaan we naar Passau, Mariazell, Melk, Mariastein, Innsbruck, Mötz en we hebben de afscheidsviering in Banneux.

We logeren in goede hotels, rijden via mooie routes. ‘Bidden, zingen, lachen, huilen, genieten’ zijn de ingrediënten voor deze reis.

De informatieavond betreffende de reis vindt plaats op woensdagavond 13 februari 2019 om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk, Raadhuisstraat 3, 4715 CB Rupchen. Van harte hopen wij u te mogen verwelkomen.

Net als bij voorgaande reizen hopen wij er ook dit jaar een bijzondere bedevaart   van te maken! U mag ook vrienden en familieleden uitnodigen om deel te nemen aan de informatieavond en de bedevaartreis. Verdere informatie:  pastoor Hans van Geel 076 – 597 22 92 of Jan en Riet Baselier 0167 532410)

Theatervoorstelling “de Omzieners”

By | Geen categorie | No Comments

Op donderdag en vrijdag 2 en 3 mei vindt in het Kerkelijk Centrum “De Baai” in Etten-Leur om 20.00 uur de theatervoorstelling: “De Omzieners” plaats.

Het betreft hier een samenwerking Van de H. Mariaparochie, de Protestantse Gemeente en de Stichting “Zin” in Etten-Leur, maar richt zich op het gehele gebied van Roosendaal en de gemeente Rucphen.

De inhoud van de voorstelling vraagt speciale aandacht voor mensen met een achterstand in de samenleving. Het stuk is gebaseerd op levenservaring van mensen, die in belangrijke mate ook zelf spelen in de voorstelling. Maar er is ook ruimte voor de kwetsbaarheid in het leven, vermengd met een gezonde dosis humor.

De toegang is gratis; de zaal is vanaf half acht open en na afloop is er gelegenheid om met elkaar en de spelers van gedachte te wisselen. Tevens wordt ieder na de voorstelling in de gelegenheid gesteld een financiële bijdrage te leveren als tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

Achter in de kerk liggen folders.

“We leven mee met alle mensen die de Notre-Dame ter harte gaat”

By | Algemeen nieuws | No Comments

Na de brand in de Notre-Dame van Parijs op maandag 15 april reageerde mgr. Van den Hende als voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: “We leven mee met alle mensen die deze kerk ter harte gaat.”

De bisschop vond het heftig om de kerk te zien branden, zoals dat op maandag in het journaal te zien was. “Deze kerk is eeuwenoud en wereldberoemd, en op de eerste plaats het hart van de Katholieke Kerk van Parijs. Het is de kerk waar de aartsbisschop van Parijs zijn bisschopszetel heeft. Juist deze week staan er belangrijke kerkelijke plechtigheden op de agenda: de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Pasen is het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, dat Hij is gekruisigd en gestorven en dat Hij is opgestaan uit de dood en leeft!”

De voorzitter van de bisschoppenconferentie spreekt de hoop uit dat de Notre-Dame als kerk grotendeels behouden kan blijven. “Temidden van alle toeristen is de Notre-Dame een teken van het christelijk geloof.”

Herziene privacyverklaring voor parochies

By | Geen categorie | No Comments

Om parochies te helpen bij het opstellen van hun privacyverklaring is een model-privacyverklaring beschikbaar. Dit model is herzien, meldt de website rkkerk.nl. De site stelt het nieuwe model als download beschikbaar. Met deze model-privacyverklaring heeft de parochie een goed instrument in handen om mensen te informeren over welke gegevens de parochie verzamelt en waarom dit gebeurt.

Deze privacyverklaring is een model-document. Dit betekent dat het parochiebestuur de privacyverklaring kan aanpassen en vaststellen.

De geldende privacyregels schrijven voor dat mensen in heldere en begrijpelijke taal worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt. In de herziene model-privacyverklaring zijn een aantal onderwerpen verduidelijkt of met voorbeelden toegelicht.

Parochies worden geadviseerd de privacyverklaring voor de eigen parochie vast te stellen en dan direct op de parochiewebsite te plaatsen.

In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie aan een betrokkene overhandigd (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het doopsel
  • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat
  • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk
  • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk
  • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

Zie voor de herziene privacyverklaring (versie januari 2019) en meer informatie rkkerk.nl/avg

Kerkbalans 2019

By | Geen categorie | No Comments

Op zaterdag 19 januari start de campagne van Actie Kerkbalans 2019. Door het hele land luiden op die dag kerken de klok tijdens een lokaal startmoment.

In de twee weken daarna (19 januari tot 3 februari) worden kerkleden benaderd voor een bijdrage aan hun kerk.

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning

By | Geen categorie | No Comments

Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux:

Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning doormiddel van de aangeboden vieringen, gesprek met medepelgrims of onze gedreven vrijwillige medewerkers en ontspanning tussen het hele gebeuren door of op de tombola-avond (maandag).

“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het programma.

5-daagse bedevaart

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. volpension, zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims.

JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t.e.m. dinsdag 14 mei 2019

Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro)

Dagbedevaart: zondag 12 mei

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering en ’s middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus.

Prijs: 47,50 euro p.p.

Uw interesse gewekt?

Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl

En schrijf u in!

Info:

Tel: 0164 61 29 73

Email: banneux-breda@hotmail.com

X