All Posts By

Karin Wagener De Laat

Naar Oostenrijk……op weg met Maria

By | Geen categorie | No Comments

Na de succesvolle bedevaartreis naar Assisi vorig jaar oktober gaan we wederom op weg. We gaan van 28 juni tot en met 5 juli 2019  naar Oostenrijk. Als het over bedevaart gaat, ligt het niet zo voor de hand om dit in Oostenrijk te doen. Toch hebben we weer een heel mooie reis voor u uitgestippeld.

Via Kevelaer (openingsviering) gaan we naar Passau, Mariazell, Melk, Mariastein, Innsbruck, Mötz en we hebben de afscheidsviering in Banneux.

We logeren in goede hotels, rijden via mooie routes. ‘Bidden, zingen, lachen, huilen, genieten’ zijn de ingrediënten voor deze reis.

De informatieavond betreffende de reis vindt plaats op woensdagavond 13 februari 2019 om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk, Raadhuisstraat 3, 4715 CB Rupchen. Van harte hopen wij u te mogen verwelkomen.

Net als bij voorgaande reizen hopen wij er ook dit jaar een bijzondere bedevaart   van te maken! U mag ook vrienden en familieleden uitnodigen om deel te nemen aan de informatieavond en de bedevaartreis. Verdere informatie:  pastoor Hans van Geel 076 – 597 22 92 of Jan en Riet Baselier 0167 532410)

Herziene privacyverklaring voor parochies

By | Geen categorie | No Comments

Om parochies te helpen bij het opstellen van hun privacyverklaring is een model-privacyverklaring beschikbaar. Dit model is herzien, meldt de website rkkerk.nl. De site stelt het nieuwe model als download beschikbaar. Met deze model-privacyverklaring heeft de parochie een goed instrument in handen om mensen te informeren over welke gegevens de parochie verzamelt en waarom dit gebeurt.

Deze privacyverklaring is een model-document. Dit betekent dat het parochiebestuur de privacyverklaring kan aanpassen en vaststellen.

De geldende privacyregels schrijven voor dat mensen in heldere en begrijpelijke taal worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt. In de herziene model-privacyverklaring zijn een aantal onderwerpen verduidelijkt of met voorbeelden toegelicht.

Parochies worden geadviseerd de privacyverklaring voor de eigen parochie vast te stellen en dan direct op de parochiewebsite te plaatsen.

In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie aan een betrokkene overhandigd (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het doopsel
  • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat
  • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk
  • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk
  • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

Zie voor de herziene privacyverklaring (versie januari 2019) en meer informatie rkkerk.nl/avg

Kerkbalans 2019

By | Geen categorie | No Comments

Op zaterdag 19 januari start de campagne van Actie Kerkbalans 2019. Door het hele land luiden op die dag kerken de klok tijdens een lokaal startmoment.

In de twee weken daarna (19 januari tot 3 februari) worden kerkleden benaderd voor een bijdrage aan hun kerk.

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning

By | Geen categorie | No Comments

Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux:

Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning doormiddel van de aangeboden vieringen, gesprek met medepelgrims of onze gedreven vrijwillige medewerkers en ontspanning tussen het hele gebeuren door of op de tombola-avond (maandag).

“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het programma.

5-daagse bedevaart

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. volpension, zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims.

JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t.e.m. dinsdag 14 mei 2019

Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro)

Dagbedevaart: zondag 12 mei

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering en ’s middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus.

Prijs: 47,50 euro p.p.

Uw interesse gewekt?

Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl

En schrijf u in!

Info:

Tel: 0164 61 29 73

Email: banneux-breda@hotmail.com

Nieuwjaarswens

By | Geen categorie | No Comments

We mogen terugzien op mooie kerstvieringen in de kerken, gemeenschapshuizen en steunpunten van onze Franciscusparochie. Velen hebben in aanloop naar de Kerstdagen hun beste krachten ingezet om de vieringen sfeervol te laten verlopen. Over het algemeen mogen we zeggen, dat alle vieringen door zeer veel parochianen zijn bezocht.  Langs deze weg willen we daarom alle vrijwilligers heel erg veel dank zeggen voor alle werkzaamheden die in alle zalen en kerken en met name op Kerstavond en op Eerste Kerstdag verricht werden: het bouwen van kerststallen klein en groot, het versieren met kerstbomen, lichtjes, ballen, dennentakken en nog veel meer, het zingen van vaak zeer vertrouwde kerstliederen door koren en in samenzang , het zorgen voor een kerk en zaal die klaar waren om in te kunnen vieren, het lekker samen eten na vieringen in gemeenschapshuizen en steunpunten.

Iedereen die waar dan ook en hoe dan ook zich heeft ingezet, zeggen we heel erg veel dank. We hopen aan het einde van dit nieuwe jaar opnieuw te mogen ervaren, waartoe we als kerken ten behoeve van onze gemeenschappen in staat zijn.

Inmiddels is 2019 begonnen en hebben we oud- en nieuw gevierd, zijn we het nieuwe jaar ingeknald of in stilte binnengetrokken. We wensen iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar. Dat we met elkaar een gezegend jaar mogen meemaken.

Namens het pastoraal team

Wim van Reen, teamleider.

Data Vormsel en informatieavonden 2019 regio Rucphen:

By | Geen categorie | No Comments
  • Vrijdag 7 juni in de Martinuskerk te Rucphen om 19.00 uur
  • Vrijdag 7 juni in de St. Janskapel te Sprundel om 19.00 uur
  • Zaterdag 8 juni in de Willibrorduskerk te St. Willebrord om 14.00 uur
  • Zaterdag 8 juni in de Maria Boodschapkerk te Zegge (voor Schijf en Zegge) om 19.00 uur

Beste ouders

Uw zoon of dochter zit in groep 8 van de basisschool. Stilaan breekt de periode aan waarin hij/zij keuzes gaat maken. Uw kind zal mogen kiezen, welke studierichting hij/zij uitgaat na dit schooljaar.

In dit laatste jaar van de basisschool nodigt de parochie uw kind uit om zich te laten vormen. “Gevormd” worden we ons hele leven, maar de katholieke kerk kent momenten waarop belangrijke keerpunten gevierd worden in “Jezus” naam.

Om echt een keuze te kunnen maken om gevormd te willen worden, organiseren de parochiekernen een

INFORMATIEAVOND

voor ouders en kinderen

(Voor datum en tijdstip verwijzen wij u naar uw parochiekern)

 De datum van de Vormselviering in uw parochiekern staat bovenaan.

Op de informatieavond krijgt u een aanmeldingsformulier mee waarop de kinderen zelf een keuze kunnen maken om gevormd te worden.

Graag tot ziens!

Vormselwerkgroep Sint Franciscusparochie

Nieuw telefoonnummer voor de pastorale bereikbaarheid:

By | Algemeen nieuws | No Comments

Met ingang van 1 september 2018 geldt er in de tien dorpen van de regio’s Rucphen en Zundert één nieuw telefoonnummer voor de pastorale bereikbaarheid: 0620515729.
Dit nummer is alleen te gebruiken bij dringende pastorale zaken, zoals het doorgeven van uitvaarten, avondwakes en crematieplechtigheden, het aanvragen van een sacrament van de zieken of een ziekenzegening. In de regel krijgt u meteen een pastor aan de lijn.
Voor alle andere dagelijkse praktische vragen kunt u terecht bij de pastorie of het secretariaat van uw parochie of parochiekern.

Ga mee op Bedevaart naar Italië.

By | Algemeen nieuws | No Comments

 

Van 12 t/m 19 oktober 2019 volgen we de sporen die Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland tot Italië.

De reis naar Italië is een bedevaart van het Bisdom Breda. We ontmoeten elkaar rond de bisschop en gaan met hem en elkaar op weg in geloof en aandacht voor elkander. Ook wie niet tot het Bisdom Breda hoort, is van harte uitgenodigd mee te gaan.

Voor meer informatie: www.bisdombreda.nl en www.sintfranciscuscentrum.nl

Regio’s Rucphen en Zundert tekenen samenwerkingsovereenkomst

By | Algemeen nieuws | No Comments

Op donderdag 26 april jongstleden werd in de pastorie van Zundert de samenwerkingsovereenkomst tussen de Franciscusparochie regio Rucphen en de parochies van de Sint Bavo, de heilige Drie-Eenheid en de heilige Trudo van regio Zundert getekend. Parochiebestuurders, pastores, assistenten, en Annemiek Way namens het bisdom, waren aanwezig om dit heuglijke feit te onderstrepen. Het bestuur van de heilige Trudo had voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Na de ondertekening was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje en een hapje.

Met de installatie van Hans van Geel als pastoor van de regio Rucphen en de regio Zundert, kon de samenwerking tussen beide regio’s worden hervat en bekrachtigd. Hij memoreerde het belang van de overeenkomst en bevestigde de symbolische betekenis van de ondertekening, als een toegewijde geste van beide regio’s om met verzamelde krachten de toekomst in te trekken. Hij vertelde, dat we ter ondersteuning ook de patroonheiligen van de parochies mogen aanbidden. Op hun voorspraak mogen wij ons gezegend weten. Hans verwees tot slot naar Christus, die ons allen in geloof en leven door zijn Woord verzamelt en aan elkaar verbindt. Door de levende Heer centraal te stellen in onze pastorale en bestuurlijke arbeid, zullen wij ons door Hem gedragen mogen weten en in vertrouwen de toekomst van de kerken in onze dorpen tegemoet mogen zien.

Pastoor Hans van Geel ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. 

De vertegenwoordigers van de parochiebesturen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

De door alle besturen getekende exemplaren worden overhandigd aan de bisschop van Breda, die de overeenkomst bekrachtigd met zijn handtekening.

Namens het pastoresteam

Wim van Reen

X