All Posts By

Karin Wagener De Laat

Guldenmis in St. Willebrord

By | Vieringen | No Comments

Op woensdag 19 december wordt in de Willibrorduskerk te Sint Willebrord om 19.00 uur,  de Guldenmis gevierd. In de donkere dagen op weg naar Kerstmis, wordt op woensdag na de derde zondag van de Advent de Guldenmis gevierd. Celebrant in deze viering is Pastoor Hans van Geel, concelebrant is Rector Norbert Schnell. De Guldenmis biedt een mooie gelegenheid om in de Advent op een bijzonder sfeervolle wijze toe te leven naar het Kerstfeest.

De Guldenmis begint in het donker. Er branden volop kaarsen als enige lichtbron.  In deze eucharistieviering wordt met name stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. De viering wordt Guldenmis genoemd omdat er op waardevolle wijze,  op een gulden manier,  gevierd wordt. De liturgie wordt op deze avond met zang ondersteund door een gelegenheidskoor van de

St. Franciscusparochie.

U bent van harte welkom om op deze gulden wijze mee te vieren.

Kinderviering Sprundel

By | Vieringen | No Comments

Op zaterdag 1 december zal er om 17.00 uur in de St. Janskapel in Sprundel een woord- en communieviering worden gehouden die in het bijzonder gericht is op kinderen. De viering in dit eerste weekend van de advent heeft als motto: ‘Hij komt, Hij komt’. De liederen zullen gezongen worden door een kinderkoor. Ouders en kinderen, maar ook oma’s en opa’s met kleinkinderen zijn van harte uitgenodigd.

Nieuw telefoonnummer voor de pastorale bereikbaarheid:

By | Algemeen nieuws | No Comments

Met ingang van 1 september 2018 geldt er in de tien dorpen van de regio’s Rucphen en Zundert één nieuw telefoonnummer voor de pastorale bereikbaarheid: 0620515729.
Dit nummer is alleen te gebruiken bij dringende pastorale zaken, zoals het doorgeven van uitvaarten, avondwakes en crematieplechtigheden, het aanvragen van een sacrament van de zieken of een ziekenzegening. In de regel krijgt u meteen een pastor aan de lijn.
Voor alle andere dagelijkse praktische vragen kunt u terecht bij de pastorie of het secretariaat van uw parochie of parochiekern.

Ga mee op Bedevaart naar Italië.

By | Algemeen nieuws | No Comments

 

Van 12 t/m 19 oktober 2019 volgen we de sporen die Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland tot Italië.

De reis naar Italië is een bedevaart van het Bisdom Breda. We ontmoeten elkaar rond de bisschop en gaan met hem en elkaar op weg in geloof en aandacht voor elkander. Ook wie niet tot het Bisdom Breda hoort, is van harte uitgenodigd mee te gaan.

Voor meer informatie: www.bisdombreda.nl en www.sintfranciscuscentrum.nl

Tienduizenden pelgrims bezoeken Mariaoord Zegge.

By | Geen categorie | No Comments

Hoogtepunt van elk jaar in Zegge is de meimaand, de maand waarin meer dan tienduizend bedevaartgangers het Mariaoord een bezoekje brengen. Ook De Zonnebloem, afdeling Zegge, regelt in de Maria meimaand een viering in de Heilige Maria Boodschapkerk, zoals afgelopen woensdagmiddag het geval was.

Diverse afdelingen van De Zonnebloem zijn present en genieten van de Marialiederen gezongen door het Gemend Zangkoor. Een mooie dag voor mensen die niet meer mobiel zijn.

Oorlogsslachtoffers herdacht in gemeente Rucphen op 5 mei 2018

By | Algemeen nieuws | No Comments

Vrijdagavond zijn op diverse bijeenkomsten in de gemeente Rucphen de burgers en militairen herdacht die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog tot op heden in het belang van het Koninkrijk der Nederlanden of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen of die omgekomen zijn door oorlogshandelingen en terreur.

In Sint Willebrord werden de slachtoffers herdacht bij het oorlogsmonument in de Dorpsstraat (zie foto). Dat gebeurde na een dienst in de kerk van de Heilige Willibrordus. Aansluitend vond een stille tocht plaats naar het monument, alwaar om 19.55 uur de eerste krans werd gelegd. Na twee minuten stilte, om 20.00 uur, en het blazen van The Last Post, werden enkele gedichten voorgelezen en het Wilhelmus gespeeld door Fanfare De Eendracht.

De herdenking in Sint Willebrord werd bijgewoond door wethouder Martien de Bruijn en enkele oud-militairen. Namens het college woonde burgemeester Marjolein van der Meer-Mohr de herdenkingsbijeenkomst bij in Sprundel, wethouder Laura Matthijssen die in de kern Rucphen zelf en wethouder Cees Evers in Zegge.

Regio’s Rucphen en Zundert tekenen samenwerkingsovereenkomst

By | Algemeen nieuws | No Comments

Op donderdag 26 april jongstleden werd in de pastorie van Zundert de samenwerkingsovereenkomst tussen de Franciscusparochie regio Rucphen en de parochies van de Sint Bavo, de heilige Drie-Eenheid en de heilige Trudo van regio Zundert getekend. Parochiebestuurders, pastores, assistenten, en Annemiek Way namens het bisdom, waren aanwezig om dit heuglijke feit te onderstrepen. Het bestuur van de heilige Trudo had voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Na de ondertekening was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje en een hapje.

Met de installatie van Hans van Geel als pastoor van de regio Rucphen en de regio Zundert, kon de samenwerking tussen beide regio’s worden hervat en bekrachtigd. Hij memoreerde het belang van de overeenkomst en bevestigde de symbolische betekenis van de ondertekening, als een toegewijde geste van beide regio’s om met verzamelde krachten de toekomst in te trekken. Hij vertelde, dat we ter ondersteuning ook de patroonheiligen van de parochies mogen aanbidden. Op hun voorspraak mogen wij ons gezegend weten. Hans verwees tot slot naar Christus, die ons allen in geloof en leven door zijn Woord verzamelt en aan elkaar verbindt. Door de levende Heer centraal te stellen in onze pastorale en bestuurlijke arbeid, zullen wij ons door Hem gedragen mogen weten en in vertrouwen de toekomst van de kerken in onze dorpen tegemoet mogen zien.

Pastoor Hans van Geel ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. 

De vertegenwoordigers van de parochiebesturen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

De door alle besturen getekende exemplaren worden overhandigd aan de bisschop van Breda, die de overeenkomst bekrachtigd met zijn handtekening.

Namens het pastoresteam

Wim van Reen

X